‘Gezondheid voor iedereen’, nog een wereld te winnen

Door Peter Blees op 3-4-2023

Impact van microkrediet

Microkredieten

De World Health Organization (WHO) vraagt elk jaar op 7 april aandacht voor gezondheid en ziekte in de wereld. Dit jaar heeft de Wereldgezondheidsdag het thema ‘Gezondheid voor iedereen’ meegekregen. Ook verstrekkers van microkredieten kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. En er is nog een wereld te winnen!

Want van het ideaal ‘gezondheid voor iedereen’ zijn we helaas nog ver verwijderd, zelfs in eigen land. De laatste jaren lijken we wereldwijd eerder een forse stap terug te doen door toename van het aantal crises: covid, aardbevingen en overstromingen, de oorlog in Oekraïne en toenemende spanningen in veel werelddelen. Ook de enorme groei van de vluchtelingenstromen – meer dan 100 miljoen mensen zijn op de vlucht - is niet bevorderlijk voor de gezondheidssituatie op de wereld.

Toch zijn in de 75 jaar dat de WHO bestaat belangrijke successen geboekt, zoals uitroeiing van de pokken, terugdringen van malaria, bestrijding van andere tropische ziekten en het aanmoedigen van laagdrempelige gezondheidszorg en preventie. Met name bij die laatste twee punten kan microkrediet een rol spelen. Een mikrokrediet brengt immers voor velen een eigen onderneming, een betere woonsituatie, meer en gezond voedsel of deelname aan onderwijs binnen bereik. En dat heeft direct een positieve invloed op de levenskwaliteit en de gezondheid van deze mensen en de gemeenschappen waar ze deel van uitmaken.

Schoon water

Partnerorganisaties van Wakibi verstrekken bijvoorbeeld leningen aan huishoudens die nu geen schoon water of hygiënische sanitaire voorzieningen hebben. Koperasi Benteng Mikro Indonesia (KBMI) stelt leners in staat een schone waterbron, een septic tank of een andere sanitaire voorzieningen te realiseren. Dat heeft direct een positief effect op gezondheidszorg. Er zijn minder besmettingen door bacteriën en daardoor minder ziekte en sterfte. Naar schatting 40% van de inwoners van Indonesië heeft nog geen toegang tot schoon water!

Maar ook in andere landen zijn er projecten om leners aan schoon drinkwater te helpen, bijvoorbeeld in Ecuador. Jessica Patricia wil daar een watertank bouwen en een waterpomp aanschaffen: Verstrek een kleine lening aan Jessica Patricia in El Carmen, Ecuador ›

Schoon drinkwater

Schone kooktoestellen

Een ander voorbeeld is D.light. Dat is een wereldwijd werkende, sociale onderneming die betaalbare oplossingen levert op het gebied van zonne-energie. In Kenia financiert deze onderneming – ook partner van Wakibi – daarnaast de aankoop van schone kooktoestellen voor meer dan duizend huishoudens. Dat is een belangrijke bijdrage aan verbetering van de gezondheid. Koken op open vuur – vaak nog in een kleine hut - levert namelijk een enorme luchtverontreiniging op en is verantwoordelijk voor longkanker, hartklachten en oogaandoeningen. Bekijk hier het kooktoestellenproject in Kenia › 

Schone kooktoestellen

Ziektekostenverzekering

Wakibi helpt ook individuen met leningen voor persoonlijke kosten voor gezondheidszorg. En verschillende partners, bijvoorbeeld ID Ghana, bieden behalve leningen aan individuen en groepen ook een vrijwillige ziektekostenverzekering aan hun leners, en medische basisdiensten en gezondheids- en voedingseducatie. Maar in feite draagt natuurlijk elk microkrediet bij aan verbetering van de levenssituatie van individuele leners en communities. En waar armoede verdwijnt en levensomstandigheden verbeteren, neemt gezondheid meestal toe.

Meedoen?

Wil je ook bijdragen aan betere gezondheidszorg door het geven van een microkrediet? Een klein bedrag kan al een groot verschil maken. Start vandaag nog! Hier tref je aantal aanvragen voor persoonlijke medische kosten.