Ga naar..

Hattha Kaksekar Limited (HKL), a partner of Save the Children

Omschrijving

Leningen en updates tonen in het Engels Deze tekst is vertaald door vrijwilliger Christine Scheepmaker. Klik op de Engelse vlag voor het origineel. x

Hattha Kaksekar Limited (HKL) is een van de grootste en meest succesvolle microfinancieringsinstellingen in Cambodja (MFI's), die microkredieten verstrekt aan arme mensen, vooral vrouwen, in stedelijke en landelijke gebieden.

Hattha Kaksekar (HK) werd opgericht in mei 1994 door ocsd / OXFAM-Quebec, een Canadese organisatie. Door registratie bij het Cambodjaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken in 1996 werd HK een niet-gouvernementele organisatie (NGO).

In april 2001 is HK NGO geregistreerd bij het Ministerie van Handel als naamloze vennootschap, waardoor HKL is ontstaan.

In oktober 2001 voltooide de Nationale Bank van Cambodja (NBC)  een grondige inspectie van de organisatie en verleende daarna aan HKL een vergunning voor microfinanciering voor een periode van drie jaar. Vervolgens heeft NBC in 2007 een permanente vergunning verleend aan HKL.

HKL heeft, doordat zij meer dan een decennium actief is, veel ervaring met kredietverlening aan arme gezinnen in landelijke en stedelijke gebieden.

Van 2004 tot eind 2007, betaalde HKL een totaal bedrag van US 40.161.258 dollar  uit aan haar 62.818 klanten. Aan het eind van 2007 had HKL een portefeuille van uitstaande leningen met een totaal bedrag van US 14.165.339 dollar aan 23.253 actieve leners. De totale kredietportefeuille bestaat voor 72% uit vrouwen en het percentage risicovolle leningen bedraagt slechts 0,26. HKL zet zich in om dit succes voort te zetten en wil haar diensten uitbreiden naar andere regio's in Cambodja. 

HKL is bedreven in het helpen van haar klanten bij het verwezenlijken van hun zakelijke ambities door het verstrekken van gezonde financiële dienstverlening. Daarmee hoopt HKL een bijdrage te leveren aan de sociale en economische ontwikkeling van Cambodja. Haar missie is het inkomen van landbouw-, handels-en industriële ondernemingen te verbeteren in heel Cambodja.

HKL wil dit bereiken door het verstrekken van leningen tegen een redelijke rente en het stimuleren van besparingen. HKL richt zich vooral op vrouwen en arme gezinnen om hen te helpen meer financiële zekerheid en een betere kwaliteit van leven te bereiken.

HKL is trots op haar uitstekende service en toewijding aan haar klanten. HKL hanteert twee methodes van lenen: (1) groepssolidariteit garantie, en (2) individuele leningen met flexibele terugbetaling. Leningen worden verstrekt aan alle sectoren van het bedrijfsleven waaronder landbouw, transport en bouw.

Doordat HKL efficiënter is gaan werken, heeft zij haar werkgebied kunnen uitbreiden en zijn vestigingen in potentiele provincies en districten geopend. HKL heeft door middel van marktonderzoek en een strategische aanpak, in maart 2008 met succes negen vestigingen geopend die strategische zijn gelegen in de provincies rondom het Tonle Sap meer. 

In overeenstemming met haar missie en haar inzet voor financiële duurzaamheid, is HKL bereid elk jaar een deel van de netto winst bij te dragen aan de sociale projecten die onderwijs en gezondheidszorg ondersteunen. Details over toekomstige projecten zullen, zodra deze zijn afgerond en geïmplementeerd, worden aangekondigd.

HKL impact en awards:

HKL heeft een brede ervaring met kredietverlening aan arme gezinnen in zowel landelijke als stedelijke gebieden. Tot op heden heeft zij leningen verstrekt van in totaal meer dan US $40 miljoen aan wel 63.000 klanten. HKL is vastbesloten de diensten uit te breiden naar alle delen van Cambodja. 

In 2011 onderging HKL een sociale effectbeoordeling via Micro Finanza Rating. De organisatie blijkt een zeer goede bedrijfsvoering te hebben is stabiel genoeg bevonden om interne en externe gebeurtenissen op te kunnen vangen.

Status update als veldpartner- 11 september 2011

Met een doel om risico's ratings volledig te migreren naar het nieuwe en verbeterde risicoclassificatiesysteem van Kiva heeft een herbeoordeling van de risico 's van de veldpartners plaatsgevonden. Volgens het nieuwe risico- rating systeem heeft HKL een risico waardering van 4.5 sterren in plaats van 5 sterren.

Voor meer informatie over het risico-rating systeem van kiva klik hier

Sociale meerwaarde

Maak een profiel als

Ik accepteer de Algemene voorwaarden
Al een gebruiker
Facebook koppelen aan een bestaand account

Nieuw bij Wakibi?