Ga naar..

Community Economic Ventures, Inc. (CEVI), a partner of VisionFund International

Omschrijving

Leningen en updates tonen in het Engels Deze tekst is vertaald door vrijwilliger Jan Willem. Klik op de Engelse vlag voor het origineel. x

Originele partner beschrijving

Het idee van Community Economic Ventures Inc (CEVI) ontstond in 1998 in Bohol op de Filippijnen. Doelstelling was het voorzien in betere middelen voor levensonderhoud voor de gezinnen die vallen onder het Area Development Programma van de World Vision Development Foundation (WVDF). CEVI begon als een programma voor ontwikkeling van micro-ondernemingen met als doel om meer dynamische en duurzame projecten aan te bieden.

In 2000 werd CEVI geregistreerd als een particuliere, onafhankelijke non-profitorganisatie (NGO). CEVI is een christelijke organisatie; hun waarden en normen vormen de basis voor de verstrekking van financiële en technische bijstand aan micro-ondernemers op het gebied van handel, nijverheid, landbouw en dienstverlening. De sociale doelstelling van CEVI is om "de economisch actieve armen te ondersteunen bij de groei van hun bedrijf door het aanbieden van passende en hoogwaardige producten op het gebied van microfinanciering en diensten."

CEVI heeft mede, door te voorzien in betere alternatieven voor de toegang  tot kredietverlening, kapitaalopbouw, micro-verzekeringen en sparen, in combinatie met uitgebreide advisering en trainingen (Credit Plus Education Program), de levens van duizenden gezinnen verbeterd. Lees enkele succesverhalen van klanten op de CEVI-website: http: / / cev-inc.org/about.html

CEVI streeft ernaar om enerzijds de capaciteiten van haar klanten te vergroten door middel van managementscursussen voor ondernemers, maar anderzijds ook om hun persoonlijke ontwikkeling te versterken door het bijbrengen van normen en waarden. CEVI gaat ervan uit dat door het vergroten van kennis en  het verschaffen van kapitaal, klanten beter toegerust zijn om hun bedrijf gaande te houden en waar mogelijk ook te laten groeien. CEVI ondersteunt daarbij vooral vrouwen, met als motief dat, als het inkomen van vrouwen stijgt, zij dit direct zullen investeren in het verbeteren van de levens-omstandigheden van hun gezin, en dat zij hun kinderen zullen opvoeden met normen en waarden. 
Sinds de oprichting tien jaar geleden biedt CEVI nu met 26 vestigingen micro-financieringsdiensten aan in twaalf provincies en steden in heel het land. CEVI blijft zoeken naar methoden om mensen in arme regio's meer mogelijkheden te bieden, ook die gemeenschappen die om redenen van etniciteit of religie tot nu toe daarvan financieel zijn uitgesloten. 

Visie: "Mensen de volheid van het leven laten ervaren." 

Missiie: "Als een duurzame microfinancieringsinstelling volgen wij Jezus Christus en willen wij het leven van arme gezinnen en gemeenschappen verbeteren door hen de juiste microfinanciering te bieden, gecombineerd met advisering, training en het bijbrengen van waarden en normen. 
 
Maak een profiel als

Ik accepteer de Algemene voorwaarden
Al een gebruiker
Facebook koppelen aan een bestaand account

Nieuw bij Wakibi?