Ga naar..

Kenya Agency for Development of Enterprise and Technology (KADET), a partner of World Vision International

Omschrijving

Leningen en updates tonen in het Engels Deze tekst is vertaald door vrijwilliger Jan Willem. Klik op de Engelse vlag voor het origineel. x

Oorspronkelijke partnerbeschrijving

‘The Kenya Agency for the Development of Enterprise and Technology’ (KADET) is in het jaar 2000 opgericht door ‘World Vision Kenia’ om voor afgelegen gemeenschappen effectieve kredietbemiddeling en economische ontplooiing mogelijk te maken door middel van zakelijke ondersteuning. In de afgelopen acht jaar zijn we in staat geweest om ons stap voor stap in deze markt te ontwikkelen tot de favoriete financier voor landelijke gebieden. Tegelijk heeft dat ons een portefeuille opgeleverd die laat zien hoe duurzaam deze vorm van financiering is.
Kadet is samenwerkingsverbanden begonnen die het MFI mogelijk hebben gemaakt om unieke en op de situatie toegesneden financiële producten te ontwikkelen die worden toegepast in alle 54 landelijke Kadet-vestigingen.

De wettelijke status van Kadet
Kadet is geregistreerd als een naamloze vennootschap onder de ‘Companies Act (Cap 486) Laws of Kenya’, waarbij alle aandelen in handen zijn van World Vision Kenia. Kadet werkt als een onafhankelijke instelling voor micro-financiering en is lid van de ‘Association of Micro Finance Instructions’ in Kenia (AMFI). Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement wordt er geen dividend uitgekeerd, en moeten alle winsten teruggestort worden in het bedrijf, ten gunste van missie, idealen en doelstellingen.

Ambitie en missie van Kadet
Het is onze ambitie om een toonaangevende instelling in Kenia te worden voor het verlenen van financiele diensten en bedrijfsontwikkeling op het platteland met als doel de samenleving daar economisch sterker te maken.
Onze missie is het op professionele wijze verlenen van financiële diensten aan ondernemers met een laag inkomen, bij te dragen aan armoedebestrijding door het ondersteunen van kleine en micro-ondernemingen en zo rechtvaardigheid en Gods Koninkrijk te helpen verspreiden.

Onze waarden voor succes
Wij zijn christenen
Kadet is gebaseerd op christelijke principes en de leer van Jezus Christus zoals die is opgetekend in de Bijbel.

Wij maken ons sterk voor financiering in plattelandsgebieden
Wij voelen ons geroepen om dienstverlening door financiering bereikbaar te maken voor plattelandsgemeenschappen; en de levensomstandigheden daar te verbeteren door financiële producten aan te bieden die deze gemeenschappen economisch versterken.

Wij waarderen mensen
Wij handelen op een manier die de waardigheid, de uniciteit en de intrinsieke waarde van elke klant en elke gemeenschap die we dienen - en die van onze donoren, medewerkers en hun gezinnen, managers en zakelijke partners - respecteert. We koesteren de rijkdom van de diversiteit aan mensen, culturen en producten.


Wij zijn Stewards
We zijn trouw aan de doelen waarvoor onze donoren en klanten middelen beschikbaar stellen, en beheren die middelen op een manier die maximaal voordeel brengt aan de landelijke en stedelijke landelijke gemeenschappen die we dienen.

Wij zijn Partners
Wij zijn partners van het ‘World Vision Micro Enterprise Development Program’ (MED), onderdeel van een internationaal ‘World Vision Partnership’ dat juridische, structurele en culturele grenzen overstijgt. Wij zijn partners van de landelijke en stedelijke gemeenschappen waar wij voor werken, en van onze donoren en financiële instellingen. Wij streven naar goede relaties met de overheid, met investeerders, met de gemeenschap om ons heen en met onze medewerkers en gaan daarbij uit van wederzijdse betrokkenheid.

Wij zijn melevend
We begrijpen dat de diepgewortelde en vaak complexe economische achterstand om duurzame langetermijnoplossingen vraagt. Om die reden houden wij lang vast aan eenmaal aangegane verbintenissen. We staan open voor nieuwe en onconventionele mogelijkheden om aan de wensen van klanten tegemoet te komen.

Methodes van Kadet-kredietverlening 
Kadet maakt gebruik van groepsgerichte kredietverlening. Dit is niet alleen kostenbesparend, maar het is ook een voorwaarde om het platteland effectief te bestrijken. Toch ontwikkelt Kadet ook producten voor individuele leningen en test deze uit, waarbij steeds rekening wordt gehouden met de wisselende behoeften van de beoogde doelgroep.

Kadet Product Mix
Kadet heeft marktgedreven producten voor kredtietverlening die zijn afgestemd op de behoeften van de klant over het hele land. 

Deze producten zijn als volgt onder te verdelen:
1. Zakelijke leningen 
a) Bedrijfskapitaalleningen
(Mkopo Biashara) - Leningen voor ondernemende gemeenschappen in zowel landelijke als stedelijke gebieden.
b) Startersleningen – bedoeld voor met name de economisch zwakkere leden van de gemeenschap die willen voldoen aan de basiseisen om toegang tot de standaard zakelijke leningen te verkrijgen.
c) Leningen voor overname van bedrijfsmiddelen (Jenga Mali) - leningen aan klanten van Kadet voor het verwerven van de nodige activa voor hun bedrijf.

2. Leningen aan particulieren
a) Schoolgeldleningen (Somesha Loan) - leningen voor klanten van Kadet om het schoolgeld voor hun kinderen te kunnen betalen.
b) Gemeenschappelijke leningen voor watertanks (Maji Kwa Jamii) - leningen voor de aankoop van kunststof watertanks om de beschikbaarheid van veilig drinkwater binnen dorpsgemeenschappen te verbeteren.

3. Algemene leningen in de landbouw
Landbouwleningen (Mkopo Shambani) - seizoensgebonden kredieten voor boeren en handelaren in agrarische producten 

4. Niet - financiële dienstverlening
a) Micro-ziektekosten verzekeringen (Uzima Health Insurance Cover) - een pakket dat klanten en gezinnen met bij World Vision geregistreerde kinderen toegang geeft tot goede gezondheidszorg; dit in samenwerking met CIC-verzekeringen en het ‘National Hospital Insurance Fund’ (NHIF).
b) Kredieten voor onderwijs - een dienst met toegevoegde waarde voor klanten van Kadet, voor voorlichting over HIV & AIDS, milieu, gezondheid en hygiëne, in samenwerking met het World Vision Kenia programma.


 

 
Maak een profiel als

Ik accepteer de Algemene voorwaarden
Al een gebruiker
Facebook koppelen aan een bestaand account

Nieuw bij Wakibi?