Ga naar..

Juhudi Kilimo (JK)

Omschrijving

Leningen en updates tonen in het Engels Deze tekst is vertaald door vrijwilliger Karin van der Kamp. Klik op de Engelse vlag voor het origineel. x

Naam:
Juhudi Kilimo (JK)

Beschrijving:
11 September, 2011

Naar aanleiding van een verbetering in het  risicoclassificatiesysteem van Kiva heeft de organisatie deze partner opnieuw beoordeeld. Tijdens deze herbeoordeling hebben onze analisten bijgewerkte operationele en financiële informatie verkregen over de partner, ook hebben zij kunnen praten met belangrijke leden van het personeel.

De verzamelde informatie en het nieuwe Kiva risicoclassificatiesysteem hebben geleid tot een herziening van de risicobeoordeling van Juhudi Kilimo: die ging van een naar drie sterren. De analisten hebben vastgesteld dat de risicovariabelen bij een beoordeling volgens het nieuwe risicoclassificatiesysteem het beste in een driesterren-classificatie passen.

In een nieuw bericht wordt meer informatie gegeven over het risicoclassificatiesysteem van Kiva; hierin wordt ook een grafiek getoond met de algemene wijzigingen voor de portefeuille van Kiva. Om dit bericht te lezen kunt u hier klikken. Juhudi Kilimo is op de hoogte van de bevindingen van onze analisten en de bijbehorende verandering in de classificatie.

Update: 7 april 2011
Toen Juhudi Kilimo zich negen maanden geleden bij Kiva aansloot, voldeed zij niet aan de minimumeisen voor samenwerking van Kiva. Dit was te verklaren door de korte bestaansgeschiedenis van de organisatie en de afwezigheid van een gecontroleerde jaarrekening. Inmiddels hebben we de gecontroleerde  jaarverslagen van 2009 ontvangen. Juhudi voldoet daarmee aan Kiva’s samenwerkingscriteria.

Leden moeten zich er van bewust zijn dat het risico van het lenen van geld aan ondernemers uiteindelijk bij de leden zelf ligt. Juhudi Kilimo heeft, samen met andere partners van Kiva, ervoor gekozen om verliezen op leningen door valutaschommelingen niet te dekken. In deze situatie lopen leden het risico om verliezen te lijden van meer dan 20%.

Update: 20 mei 2010
Let op: deze partner voldoet niet aan alle minimumeisen van Kiva. Juhudi Kilimo werd in maart 2009 opgericht als een onafhankelijke organisatie en startte in 2003 als een project van K-Rep Development Agency. Dat de organisatie niet aan de eisen van Kiva voldeed was te verklaren door de korte bestaansgeschiedenis van de organisatie en de afwezigheid van een gecontroleerde jaarrekening. Inmiddels hebben we de gecontroleerde  jaarverslagen van 2009 ontvangen, en zij voldoen nu aan de rest van Kiva’s samenwerkingscriteria.

Over Juhudi Kilimo
Juhudi Kilimo Company Limited is een nieuw op winst-gericht-bedrijf dat zich richt op economische ontwikkeling in afgelegen gebieden in Kenia. Het bedrijf biedt innovatieve, op landbouw gebaseerde microfinanciering aan. Deze gespecialiseerde leningen helpen de kleine boeren bij het verwerven van op productie gerichte bezittingen zoals melkkoeien, kippen en irrigatieapparatuur. Door de financiering van die bezittingen, die op lange termijn een productiviteitswinst bieden, is Juhudi  van toegevoegde waarde voor de landbouw, de grootste inkomstenbron in afgelegen gebieden in Kenia. 

Na vijf jaar van succes in een programma voor  activafinanciering binnen K-Rep Development Agency (KDA), een bedrijf ten bate van armoedebestrijding dat onderzoek doet en producten ontwikkelt voor de microfinancieringssector, is Juhidi zelfstandig verder gegaan. Vandaag de dag verleent Juhudi financiële diensten aan meer dan 7.000 kleine boeren, ongeveer de helft van hen zijn vrouwen. Het bedrijf heeft als missie om marktgerichte, winstgevende, financiële dienstverlening te bieden voor kleine boeren en bedrijven op het platteland en daarbij een positieve maatschappelijke invloed uit te oefenen.

Meer informatie over Juhudi Kilimo op www.juhudikilimo.com en op Facebook Juhudi Kilimo Facebook-pagina . 

Maak een profiel als

Ik accepteer de Algemene voorwaarden
Al een gebruiker
Facebook koppelen aan een bestaand account

Nieuw bij Wakibi?