Ga naar..

LLC Micro Finance Organization Credo

Omschrijving

Leningen en updates tonen in het Engels Deze tekst is vertaald door vrijwilliger Meta Waal-Meijboom. Klik op de Engelse vlag voor het origineel. x

Originele Partner Beschrijving

LLC Micro Finance Organization Credo (kortweg Credo) is actief in Georgië. Credo heeft in totaal 47.500 klanten in Georgië. Verschillende vormen van leningen worden aangeboden via 16 vestigingen.  De producten zijn onder andere:

  • Individuele leningen t.b.v. stedelijke bedrijven
  • Individuele leningen in de agrarische sector
  • Leningen op het gebied van de ontwikkeling van toerisme
  • Leasing van landbouw werktuigen & reparatie/onderhoud
  • Huishoudelijke leningen
  • Leningen waarmee de oogst verzekerd kan worden.
Missie en Visie

Credo's missie is het verstrekken van duurzame financiële diensten aan arme mensen die een bedrijf willen oprichten, aan Georgische (zeer) kleine bedrijven, met een voorkeur voor activiteiten op het platteland en aan bedrijven die inkomsten en werkgelegenheid voor de armen creëren.

Geschiedenis

Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheidsverklaring van Georgië in april 1991 werden gevolgd door burgeroorlogen in 1992-1995. Deze conflicten hebben geleid tot de ineenstorting van de economie en de verspreiding van ongeveer 300.000 ontheemden uit de conflictregio's door het hele land. Deze ontwikkelingen, samen met de veranderingen door het loskomen van de Sovjet-Unie hebben de nog jonge economie van Georgië sterk bepaald.

In 1997 begon WV het 'Georgië Entrepreneurs' Fonds '(GEF). WV / GEF 's missie was toen al het verstrekken van duurzame financiële diensten aan arme mensen die een bedrijf willen oprichten, aan Georgische (zeer) kleine bedrijven, met een voorkeur voor activiteiten op het platteland en aan bedrijven die inkomsten en werkgelegenheid voor de armen creëren.
Deze missie komt voort uit de visie om arme mensen in staat te stellen hun gezinsinkomen te verhogen en zo hun kwetsbaarheid te verminderen, zodat ze een zinvol, duurzaam en zelfstandig leven kunnen opbouwen.

Het jaar 2002 was een mijlpaal voor de WV / GEF en kan worden beschouwd als een nieuwe start van het programma; door steun van CIDA werd het mogelijk om van één vestiging met een kleine portfolio te groeien met twee nieuwe vestigingen in Kutaisi en Batumi. Daarmee verdubbelde de portfolio en verdrievoudigde het aantal klanten. De organisatie bleef sindsdien een sterke groei doormaken met nieuwe vestigingen in Akhaltsikhe en Borjomi.

In 2005 verkreeg WV / GEF lokale registratie in Georgië, waardoor het een binnenlandse rechtspersoon werd. Vision Fund International, een onderneming in micro-financiering gevestigd in Californië (portefeuille USD 70 miljoen belegd in 45 micro-financieringsinstellingen), is de oprichter van deze nieuwe entiteit. De activiteiten werden voortgezet onder de naam Vision Fund CREDO Foundation, ingekort CREDO. Vision Fund is volledig eigendom van World Vision International.

Door een nieuwe wet inzake microfinanciering, heeft Vision Fund Credo voor haar niet-commerciële, niet-ondernemende entiteit een nieuw bedrijf opgericht in december 2007, LLC MicroFinance Organisatie Credo. De nieuwe Credo heeft van de Nationale Bank van Georgië een licentie gekregen voor een MFO waarop Vison Fund Credo alle rechten en plichten van de uitstaande leenovereenkomsten heeft overgedragen aan LLC MFO Credo.

Het jaar 2008 was heel succesvol voor MFO Credo. De wil om tegen de economische stagnatie in te gaan en de wens om te groeien en zich aan te passen aan de veranderende tijden, hebben een positieve invloed gehad op onze groei. Het resulteerde in een verdubbeling van zowel de portfolio als het aantal klanten.

In 2009 is er meer organisatorische stabiliteit gekomen en zijn innovatieve projecten opgestart. De projecten betreffen de ontwikkeling van het strategische Credo plan, een nieuw systeem voor terugbetalingen met een verbeterde kwaliteit van de dienstverlening, een sociale audit en Credit Life Insurance. Een andere, belangrijke mijlpaal in 2009 was de uitbreiding van de activiteiten in de nieuwe regio Kakheti. Ondanks de toegenomen economische recessie is Credo er in geslaagd om de PAR (Portfolio At Risk: het deel van de portfolio dat waarschijnlijk niet zal worden terugbetaald) van 0,92% te handhaven voor de 19.990.519 USD portfolio en  om de snelle groei naar 22.892 klanten per 31 december 2009 te realiseren.

Credo ontving in 2010 de Silver Categorie Award MIX markt voor prestaties in Social Performance. In 2010 werd Credo marktleider op het gebied van microfinanciering met 47.500 klanten en een PAR van 0,02% op een 33.272.956 USD portfolio. Credo heeft nog twee nieuwe vestigingen geopend in landelijk gebied. Het meest succesvolle project in 2010 was Village Day. Medewerkers van Credo kwamen hierbij thuis bij de mensen op het platteland om hen te vertellen over de mogelijkheden van microfinanciering. Tevens werd -als pilot- de mogelijkheid geboden de oogst te verzekeren tegen 0% rente en een vereenvoudigd beheer van kredieten voor de klanten geintroduceerd door middel van SMS berichten.

Grote verbetering op het gebied van de sociale prestaties zijn onderzoek naar en de vorming van een instrument om de armoede te bepalen, de zogenaamde Poverty Scorecard om beter te kunnen focussen op de doelgroep, om de invloed van de aangeboden producten te meten, en vooral om meer flexibele, gemakkelijke en verantwoorde producten en service aan te bieden aan onze klanten.

Maak een profiel als

Ik accepteer de Algemene voorwaarden
Al een gebruiker
Facebook koppelen aan een bestaand account

Nieuw bij Wakibi?