Ga naar..

Esperanza International Dominican Republic, a partner of HOPE International

Omschrijving

Leningen en updates tonen in het Engels Deze tekst is vertaald door vrijwilliger Karin van der Kamp. Klik op de Engelse vlag voor het origineel. x

Meer dan zomaar een lening
Esperanza International vertelt het verhaal van wat er kan gebeuren als mensen niet alleen geloven in een idee, maar ook daadwerkelijk het werk verzetten om het vervolgens te realiseren. In 1985 besloot David Valle, die op dat moment achtervanger voor de Seattle Mariners was, om het winterseizoen in de Dominicaanse Republiek te spelen. Zoals voor veel Noord-Amerikaanse spelers gold, wist ook David niet precies hoe het leven en spelen buiten de Verenigde Staten zou zijn. 
Toen ze zagen in welke slechte conditie de kinderen in de Dominicaanse republiek verkeerden, waren ze zeer verontrust. David en Vicky hebben een bijzondere interesse voor kinderen en zijn ook zelf ouders. Na vele uren praten besloten ze om, zodra dit mogelijk was, terug te keren naar de Dominicaanse Republiek om te helpen het leven van deze kinderen te verbeteren. 
David and Vicky richtten daartoe in 1995 Esperanza International op. In 1999 konden de officiële werkzaamheden in de Dominicaanse Republiek beginnen. Vandaag de dag heeft Esperanza International negen vestigingen in de Dominicaanse Republiek en twee in Haïti (een kantoor voor microfinancieringen en een kantoor voor ondersteunende diensten). Esperanza International Foundation is geregistreerd als een 501(c)(3) non-profit organisatie in de staat Washington, Verenigde Staten, en als een niet-gouvernementele organisatie in de Dominicaanse Republiek. 

Welke waarden draagt Esperanza International uit?
* het volgen van Christus en het voortleven van het evangelie in alle relaties
* het respecteren van de waarde, de waardigheid en het potentieel van elke persoon
* de ontwikkeling van de hele persoon: lichaam, geest en ziel
* het versterken van de familiebanden
* het tot stand brengen van een gemeenschap op elke mogelijke plek
* leren van elkaar, van iedereen met wie we dienen in ons streven de waarheid te onderwijzen
* de aarde beschouwen als Gods schepping ten behoeve van het welzijn van alle mensen
* het allerbeste bereiken in alles wat we doen
* integriteit nastreven boven de buitenkant of het imago
* mensen de kans te geven het beste uit zichzelf te halen zoals God bedoeld heeft 

Waar richt Esperanza International zich op?
* Aanpakken van de dieper liggende oorzaken van de armoede, met name welke de kinderen beïnvloeden, en het faciliteren van activiteiten die leiden tot verbeterde levensomstandigheden, lagere zuigelingensterfte, hogere levensverwachting, betere voeding, beter onderwijs, hoger inkomen en verbetering van natuur en milieu.
* Focussen op familie en gemeenschappen in hun rol om de ontwikkelingsmaatregelen uit te dragen, te plannen, uit te voeren en te beoordelen, waarbij ook de toekomstvisie van de mensen zelf komt en ze hier zelf verantwoordelijkheid voor nemen.
* Vergroten van de capaciteit van mensen om te leren van deze ervaringen, om kracht te kunnen putten uit dit ontwikkelingsproces en een leven van grotere voldoening te kunnen leiden met meer begrip van de wereld waarin ze leven.
* Bevrijden van mensen van de onderdrukking door culturele, sociale, geestelijke en economische krachten die ontwikkeling tegenhouden.
* Vormen van allianties en samenwerkingsverbanden met andere instellingen met verenigbare doelstellingen, zoals kerken, niet-gouvernementele organisaties en lokale groepen binnen de gemeenschap.
* Sturen op activiteiten die duurzaam zijn en technisch geschikt zijn en maatregelen die bijdragen aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
* Aanmoedigen van systemen die verantwoordingsplicht en integriteit waarborgen
* Verbeteren van leiderschap, management en organisatorische vaardigheden binnen de families en gemeenschappen van een projectgebied.

Alle leners komen in aanmerking voor deelname aan een pre-paid ziektekostenverzekeringsplan. Elk lid kan, gedurende de tijd dat ze actief Esperanza-klant zijn, voor een bescheiden bedrag medische zorg ontvangen in partner klinieken. We hebben ook een levensverzekeringsprogramma voor de leden. Voor een zeer bescheiden premie betaalt de verzekering hun leningen af als ze zelf of hun echtgenoot of kinderen sterven.
De vrouwelijke medewerkers kunnen deelnemen aan een ontwikkeld trainingsprogramma waarin ze gevorderde zakelijke- en leidinggevende vaardigheden en het goed beheren van geld leren.
De leden van de Bank of Hope werken samen in hun dagelijkse werk voor de bank en bij het ondersteunen van de de verschillende bedrijven, waardoor ze een diep gevoel van verantwoordelijkheid en steun voor elkaar ontwikkelen. Op de reguliere ledenvergadering van de banken worden bijvoorbeeld ook persoonlijke, familiaire en gemeenschapszaken besproken. De leden ervaren zo, soms voor de eerste keer, dat anderen in dezelfde moeilijke omstandigheden zitten. Ze bieden elkaar morele, spirituele en fysieke steun op een voor velen vaak nieuwe manier.
De steun voor leden van de bank kan ook zeer praktisch en soms zelfs levensreddend zijn. Bij rampen trommelen de leden elkaar op om niet alleen morele, maar vaak ook financiële en materiële steun te bieden. Zo ontwikkelen ze een informeel vangnet dat hen kan beschermen tegen onverwachte rampen.
Dit alles leidt tot een verhoogd gevoel van eigenwaarde, waardigheid en zelfvertrouwen. Naast de economische voordelen die ze als lid van de Bank of Hope hebben, is het meeste door cliënten genoemde voordeel het herwonnen respect en de status binnen de familie en de gemeenschap. Dit leidt tot fundamentele veranderingen in hoe ze naar zichzelf kijken en hun plek binnen de familie en gemeenschap. De herwonnen waardigheid en zelfvertrouwen geeft ze weer hoop voor de toekomst. 

Maak een profiel als

Ik accepteer de Algemene voorwaarden
Al een gebruiker
Facebook koppelen aan een bestaand account

Nieuw bij Wakibi?