Ga naar..

Fundación Paraguaya

Omschrijving

Leningen en updates tonen in het Engels Deze tekst is vertaald door vrijwilliger Christine Scheepmaker. Klik op de Engelse vlag voor het origineel. x

De Fundación Paraguaya

De Fundación Paraguaya is een sociale onderneming, die zich zonder hulp in financieel opzicht kan redden. Ze bevordert ondernemerschap in stedelijke en landelijke gebieden door middel van drie onderling samenhangende strategieën:
 

1) Een Microfinancieringsprogram dat zich richt op kleinere micro-ondernemers en opkomende micro-ondernemers. Deze ondernemers kunnen over het algemeen niet terecht bij andere instellingen voor microfinanciering.


2) Economisch onderwijs voor kinderen en jongeren (Junior Achievement).


3) Een landbouwschool, die financieel zelfstandig is en die kan wedijveren met andere scholen. Leerlingen leren daar biologische landbouw en bovendien ondernemersvaardigheden. Het zijn jongeren uit arme landelijke gebieden.


De drie programma's zijn gescheiden in budgettair en financieel opzicht, maar zijn nauw geïntegreerd op operationeel niveau. De programma's verrijken elkaar. Deze synergie heeft een toegevoegde waarde voor elk van de drie programma's en is de drijvende kracht achter het businessmodel. Het is ook een belangrijk ingrediënt in het succes van het microfinancieringsprogramma.

Het Microfinancieringsprogramma is een winstgevende, goed beheerde onderneming. Over de laatste vijf jaar is het rendement van het eigen vermogen gemiddeld 10%.

In 2005 werd het genoemd in de Inter-American Development Bank League of Champions als zesde meest winstgevende microfinancieringsprogramma in Latijns-Amerika. In 2004, 2005 en 2006 kreeg het programma bovendien een Eervolle Vermelding in de strijd om de grootste financiële transparantie, georganiseerd door de Consultative Group on the Poor (CGAP), die door de Wereldbank gesponsord wordt.

Het Microfinancieringsprogram van de Fundación Paraguaya verschilt van die van de concurrentie in twee belangrijke opzichten:
- ten eerste richt het programma zich op kredietverlening aan kleine micro-ondernemers en startende ondernemers, wier kredietbehoefte over het algemeen wordt genegeerd door de grote microfinancieringsinstellingen. De gemiddelde omvang van de lening van de concurrenten is ongeveer $ 600; de onze is minder dan $ 450, en onze leningen beginnen al vanaf $ 40.
- ten tweede biedt Fundación Paraguaya haar microfinancieringsklanten meer dan alleen maar leningen, waaronder een onderwijsprogramma's voor ondernemers (Entrepreneurial Education Programs).

Dankzij ons onderscheidende businessmodel bieden wij ook een scala aan diensten op het gebied van opvoeding, van zakelijke advisering en gemeenschapsontwikkeling aan klanten en hun families. Hierdoor kan de Fundación zich positioneren als een ontwikkelingsinstituut in plaats van als een zuiver financiële instelling. Dit  zorgt voor een concurrentievoordeel ten opzichte van de gereguleerde financiële instellingen (financieras), die onze belangrijkste concurrenten zijn.

Status update Kals eldpartner- 11 september 2011

Met een doel om risico's ratings volledig te migreren naar het nieuwe en verbeterde risicoclassificatiesysteem van Kiva heeft een herbeoordeling van de risico 's van de veldpartners plaatsgevonden. Volgens het nieuwe risico- rating systeem heeft Fundación Paraguaya een risico waardering van 4.5 sterren in plaats van 5 sterren.

Voor meer informatie over het risico-rating systeem van kiva klik hier

Maak een profiel als

Ik accepteer de Algemene voorwaarden
Al een gebruiker
Facebook koppelen aan een bestaand account

Nieuw bij Wakibi?