Ga naar..

BRAC Uganda

Omschrijving

Leningen en updates tonen in het Engels Deze tekst is vertaald door vrijwilliger Karin van der Kamp. Klik op de Engelse vlag voor het origineel. x

BRAC in het kort

BRAC is een internationale ontwikkelingsorganisatie die in 1972 begon als een kleinschalig project voor noodhulp en wederopbouw in Bangladesh. Het project moest het land helpen de verwoestingen en het trauma van de bevrijdingsoorlog te boven te komen. De huisvesting van vluchtelingen die uit India terugkeerden, was het voornaamste doel. Vandaag de dag heeft BRAC zich ontpopt als een onafhankelijke organisatie,die zichzelf bijna volledig financieel kan redden, en is het een voorbeeld van duurzame en humane ontwikkelingshulp. Het is een van de grootste ontwikkelingsorganisaties van het Zuiden waar meer dan 100.000 mensen werken, waarvan 61 procent vrouwen. BRAC werkt met een dubbele doelstelling: zowel armoedebestrijding als empowerment van arme mensen. BRAC benadert armoedebestrijding op een allesomvattende wijze door armoede in menselijke termen te beschrijven en te erkennen dat armoede vele gezichten kent. BRAC doet ontwikkelingswerk over grenzen heen; gebleken is nl. dat de organisatie succesvol is in kennisuitwisseling tussen verschillende gemeenschappen.

Ambitie en missie

Het succes van BRAC kwam door de jaren heen voort uit de ambitie: een rechtvaardige, verlichte, gezonde en democratische samenleving zonder honger, armoede, milieuvervuiling en welke vorm van uitbuiting dan ook op basis van leeftijd, geslacht, religie en etniciteit. Deze visie komt expliciet naar voren in de missie. BRAC streeft naar positieve veranderingen in de kwaliteit van leven voor de mensen met wie zij werkt.

Belangrijke ontwikkelingsinitiatieven van BRAC

Vanaf het moment van de bescheiden start in 1972 heeft BRAC vrouwen erkend als de opvoeders die ervoor kunnen zorgen dat hun kinderen naar school gaan. Daardoor kunnen de gezinnen van volgende generaties ook weer een betere toekomst tegemoet zien. De allesomvattende aanpak combineert microkrediet, drinkwater en sanitatie, onderwijs, landbouw en veeteelt en andere sociale ontwikkelingsprogramma's. Alle programma's zijn strategisch gekoppeld zodat levensonderhoud vergemakkelijkt en beschermd wordt en armoede bestreden. 

Internationale programma's van BRAC

De regering van Afghanistan erkende de missie van BRAC en was onder de indruk van de resultaten in Bangladesh. Zij nodigde BRAC in mei 2002 uit om te beginnen met de mobilisering van Afghaanse gemeenschappen en te beginnen met ontwikkelingswerk. BRAC Afghanistan levert nu diensten op het gebied van microkrediet, gezondheid, onderwijs, levensonderhoud en hulp voor kleine ondernemingen. Eind 2005 leverde BRAC financiële steun aan 109.469 vrouwen, onofficieel onderwijs aan meer dan 24.000 kinderen en gezondheidszorg aan de bevolking van 19 van de 34 provincies in Afghanistan.

Door de ervaring met de noodhulp en wederopbouwactiviteiten na natuurrampen en oorlogen in Bangladesh en Afghanistan kwam BRAC ook in actie na de tsunami in 2005. BRAC steunde wederopbouw- en werkprojecten in Sri Lanka in februari 2005. Vanwege de ontwikkelingsbehoefte werd BRAC in 2006 ook in Pakistan actief. De internationale donorgemeenschap heeft de programma's in deze drie landen aangemoedigd en ondersteund.

De successen van BRAC in de internationale ontwikkelingswereld leidden tot gesprekken met Afrikaanse delegaties die BRAC-programma's bezochten, maar ook met donors die in Azië en Afrika werkzaam zijn. Zowel de Afrikaanse landen als de donoren spoorden BRAC aan om deel te nemen aan de Afrikaanse ontwikkelingscampagne om de Millenniumdoelen te bereiken. Onlangs nam BRAC ook deel aan de campagne 'Stop armoede': in Afrika is dat de grootste uitdaging voor de internationale gemeenschap. Naast projecten in Oeganda, Zuid-Soedan en Tanzania start BRAC op dit moment ook met ontwikkelingsinitiatieven in Malawi.

In Oeganda staat BRAC sinds januari 2006 geregistreerd als niet-gouvernementele organisatie (NGO). BRAC heeft er programma's op het gebied van onderwijs, gezondheid, drinkwater en sanitatie, landbouw en veeteelt en microkrediet. De microkrediet- en onderwijsprogramma's  zijn de eerste in hun soort in Oeganda.

Maak een profiel als

Ik accepteer de Algemene voorwaarden
Al een gebruiker
Facebook koppelen aan een bestaand account

Nieuw bij Wakibi?