Het verhaal van Micrédito

MiCrédito, gevestigd in Managua, Nicaragua, werkt sinds 2010 samen met Kiva en betaalde meer dan $ 7.000.000 uit aan geldleningen aan bijna 10.000 leners in Nicaragua en Costa Rica. Kiva-geldschieters hebben MiCrédito geholpen bij het lanceren van een aantal innovatieve leningproducten, zoals onderwijsleningen, leningen voor water en sanitaire voorzieningen en leningen aan Nicaraguaanse vluchtelingen in Costa Rica. Toen de pandemie toesloeg, herstelde de Nicaraguaanse economie zich nog steeds van de politieke crisis van 2018. Hoewel de Nicaraguaanse regering geen maatregelen heeft genomen om thuis te blijven, worden Kiva-leners getroffen door COVID-19 als gevolg van minder internationale handel en de overeenkomstige daling van de grondstoffenprijzen, vrijwillige sluitingen van de particuliere sector en verminderde overmakingen uit de VS en Europa. Om haar personeel en leners veilig te houden, handhaaft MiCrédito de sociale afstand in hun agentschappen en houdt ze speciale uren voor risicopopulaties. Ze maken dagelijks de bureaus grondig schoon en voorzien het personeel van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze werkkapitaal lening zal MiCrédito helpen om leningen te verstrekken aan 450 kleine boeren, zodat ze hun gewassen kunnen blijven planten en oogsten, waardoor ze zichzelf, hun families en de natie van voedsel voorzien. Deze lening maakt deel uit van het Kiva Crisis Support Loan-programma om onze Veldpartner-organisaties rechtstreeks te helpen, zodat zij onze leners kunnen blijven ondersteunen. Omdat het onderdeel is van een proefprogramma, kan deze lening een hoger risico hebben. Lees meer in het gedeelte 'Meer over deze lening' hieronder.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

16 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Onregelmatig
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

31 juli 2020
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Flexibel
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Niet toepasbaar
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

MiCredito
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 500.000,00

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Feb. 2021 € 125.000,00 € 0,00 -
Mei 2021 € 125.000,00 € 0,00 -
Aug. 2021 € 125.000,00 € 0,00 -
Nov. 2021 € 125.000,00 € 0,00 -
Totaal € 500.000,00 € 0,00 -

MiCredito

Bericht  van de Kiva Staf op 7 juli 2011:
In de afgelopen jaren heeft de "No Pago" beweging (een beweging die het niet terugbetalen van leningen promoot) bezorgdheid gewekt bij de Kiva leners over het verhoogde risico dat leningen van Kiva leners in Nicaragua niet zullen worden terugbetaald. Als gevolg hiervan heeft Kiva vorig jaar een waarschuwing aan kredietverstrekkers gepubliceerd over de potentiële risico's van kredietverlening aan ondernemers in Nicaragua. Deze maand echter heeft de regering een nieuwe wet aangenomen die veel van deze problemen m.b.t. microfinanciering heeft aangepakt. Als gevolg daarvan lijkt de situatie zich te hebben opgelost. Daarom is de waarschuwing over de "No Pago" beweging verwijderd.

We werken deze pagina bij als aanvullende informatie beschikbaar komt.


Over MíCrédito


MíCrédito biedt micro-kredieten aan in een groeiende markt  in een stedelijke omgeving in Nicaragua. Tegelijkertijd ontwikkelt MiCrédito ook een landelijke klantenkring, met leningsvoorwaarden op maat voor boeren. MiCrédito bereikt haar kredietnemers door mond-tot-mond reclame op basis van de goede reputatie van haar welbekende kredietbehandelaars. MíCrédito behandelt haar klanten met respect en biedt hen een uitstekende service, zowel op kantoor als in het veld. Dit succes tot nu toe is te danken aan het vermogen om snel krediet beslissingen te nemen en concurrerende rentetarieven te bieden. Voor meer informatie over MíCrédito kunt u een bezoek brengen aan de website .


MíCrédito's Waarden

 

 • Compromis
 • Innovatie
 • Eerlijkheid
 • Respect
 • Transparantie
 • Discipline
 • Verantwoordelijkheid
 • Ethiek
 • Loyaliteit


MíCrédito's Visie

MíCrédito's
visie is om een rendabele en duurzame financiële instelling in Nicaragua te vestigen, met een landelijke dekking in de belangrijkste locaties, met als doel om kleine stedelijke en landelijke bedrijven en producenten van dienst te zijn. MiCredito wil ten minste 60% ​​van de kredietportefeuille aan kredietnemers op het platteland aanbieden en hoopt in 2012 één van de top tien niet-gereguleerde micro-financiële instellingen (o.b.v. van portefeuille-omvang)  in Nicaragua te worden.


MíCrédito Kiva Studentenleningen

Net buiten Estelí, drie uur ten noorden van Managua, bevindt zich de Katholieke Universiteit van 'Dry Tropic Farming & Livestock'. In oktober 2010, hebben MíCrédito en Kiva hun eerste laagrentende leningen voor studenten aan deze universiteit gesloten. Er is een schat aan natuurlijke rijkdommen in Nicaragua, en deze leningen stellen de leerlingen in staat ook hun mogelijkheden in landelijke gebieden te ontdekken en niet alleen in de grote steden. In de eerste twee projecten, gebruikten de studenten hun leningen om kool te kweken en zuivelproducten te produceren, die vervolgens werden verkocht op de campus. Bij het in praktijk brengen van wat zij in de klas hebben geleerd, moeten de studenten begrijpen hoe krediet succesvol gebruikt kan worden zonder te veel schulden te maken. Deze les is van cruciaal belang voor de volgende generatie van ondernemers in Nicaragua.
In de toekomst zou MiCrédito het programma van studentenleningen ook graag in andere delen van het land opzetten, in de hoop dat het duurzaam wordt en zodoende ook een sociale impact op de volgende generatie zal hebben.


Het vermijden van overmatige schuldenlast en delinquentie

 

 • Bij MiCredito wordt elke kredietnemer getoetst aan twee kredietbureaus, TransUnion en SinRiesgo, op uitstaande schulden, waaronder leningen voor auto's en winkelgoederen, en alle leningen van andere instellingen voor microfinanciering.
 • Degene die borg staat voor de lening wordt ook gecontroleerd op openstaande schuld.
 • Het bedrijf van de lener moet ten minste één jaar bestaan.
 • De lener moet een nationale identiteitskaart hebben.
 • De lener moet een borg hebben.
 • De lener moet een onderpand hebben (bv. koe, koelkast, naaimachine, enz.) gelijk aan het bedrag van de lening.


Hoe kunt u MíCrédito ondersteunen. 


Geef een lening aan een van de MíCrédito de kredietnemers hier
Sluit u aan bij ons Kiva leningen team hier .

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

9 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

9.955
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 7.432.725,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

38% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

95,40%
Percentage achterstallige leningen

Het delinquentiepercentage (achterstallige betalingen) van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

delinquent (betalingsachterstand) tarief = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

5,94%
Leningen in risicozone

De risico rentevoet verwijst naar het percentage van de leningen die door deze veldpartner worden terugbetaald en die ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20.18%.

De risico rentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen kredietnemersdelinquentie en partnerdelinquentie. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20.18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

17,55%
Percentage niet-terugbetaalde leningen

Het wanbetalingspercentage is het percentage beëindigde leningen (die niet meer terugbetalen) die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is een meer betekenisvolle indicator voor het hoofdrisico "delinquentiegraad".
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

0,97%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

0,00%