Deze lening is bedoeld om hout te kopen, zakken voor de houtskool, en maïs voor de tamales die ze maakt.

Las Conejas Group

Pueblo Nuevo, Suchitepequez, Guatemala / Retail

Verkoop

33%van € 2.725,00 terugbetaald

Dit project is volledig gefinancierd en is aan het terugbetalen.

Het verhaal van Las Conejas Group

De drie vrouwen van de groep Las Conejas wonen in Pueblo Nuevo, Suchitepéquez, Guatemala. Ze variëren in leeftijd van 32 tot 63 jaar. Geen van hen is ooit naar school geweest. Twee van de vrouwen verkopen hout, houtskool en wat voedsel. De derde verkoopt voedsel en snacks aan arbeiders op een nabijgelegen boerderij.

Ze hebben allemaal al meerdere cycli doorlopen met het Namaste Creating Prosperity Programma. En elk van deze vrouwen heeft een geweldige prestatie geleverd door haar bedrijf te verbeteren en haar winst te vergroten. Ze zitten nog steeds te springen om meer financiële alfabetiseringscursussen en advies van een persoonlijke bedrijfsadviseur.

Mirza Yomara is 36, getrouwd en heeft twee schoolgaande kinderen. Ze verkoopt hout, houtskool en tamales in nabijgelegen gemeenschappen. Tijdens haar zes cycli met Namaste heeft ze de verkoop van verschillende soorten hout en houtskool toegevoegd. En ze verkoopt nu vanuit meer locaties. Ze heeft meer geleerd over klantenservice, het bijhouden van haar verkopen en uitgaven, en het hanteren van een budget. (Haar man helpt haar met het opschrijven van de informatie.) Ze zal haar lening gebruiken om hout te kopen, zakken voor de houtskool, en maïs voor de tamales die ze maakt. Haar doel is om een huis te bouwen op een klein stukje land dat zij en haar man net hebben afbetaald.

Toen ze met Namaste begon was haar maandelijkse nettowinst 1.700 Guatemalteekse Quetzales ($221). Aan het begin van deze cyclus was dat Q9.720 ($1.262) en ze hoopt dat aan het eind van deze cyclus te verhogen tot Q12.680 ($1.648).

Op de foto van links naar rechts: Emiliana, Amarilis Magali en Mirza Yomara

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

10 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Maandelijks
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

22 december 2021
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Vast
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Gedeeltelijk
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

Fundación Namaste Guatemaya
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 2.725,00

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Mrt. 2022 € 302,78 € 302,78 Ontvangen
Apr. 2022 € 302,78 € 302,78 Ontvangen
Mei 2022 € 302,78 € 302,78 Ontvangen
Jun. 2022 € 302,78 € 302,78 Ontvangen
Jul. 2022 € 302,78 € 0,00
Aug. 2022 € 302,78 € 0,00
Sep. 2022 € 302,77 € 0,00
Okt. 2022 € 605,55 € 0,00
Totaal € 2.725,00 € 1.211,12 -

Fundación Namaste Guatemaya

Statusupdate - 11 juni 2018

Op 3 juni barstte de vulkaan Fuego in Guatemala uit met het zenden van pyroclastische stromingen over de zuidoostelijke hellingen, die verschillende dorpen zoals San Miguel de Los Lotes en El Rodeo overspoelden. Meer dan 100 mensen zijn omgekomen en meer dan 200 mensen worden nog steeds vermist, omdat de zoek- en reddingsactiviteiten in het kader van de hernieuwde vulkanische activiteit van Fuego nog steeds aan de gang zijn. Er zijn ook 4.000 mensen geëvacueerd. We hebben contact opgenomen met onze partners in Guatemala en zowel het veldpersoneel als hun families zijn veilig. Onze partners zijn bezig om contact op te nemen met hun klanten om de ernst van de situatie vast te stellen en noodhulpactiviteiten te initiëren. We zullen contact opnemen met onze partners om te beoordelen hoe we hun leners het beste kunnen helpen herstellen als een aantal van hen is getroffen. 

Beschrijving van de partner:

Fundación Namaste Guatemaya (Fundación Namaste) is een non-profit organisatie in Guatemala die vrouwen versterkt met microleningen en mentorschap. Sinds 2008 biedt zij een uitgebreide reeks diensten voor armoedebestrijding rechtstreeks aan haar klanten aan. De overkoepelende visie van Fundación Namaste is dat vrouwelijke ondernemers met een laag inkomen in Guatemala over de nodige instrumenten en toegang tot ondersteuning zullen beschikken om de bedrijfswinsten te verhogen en zo uit de armoede te komen in de richting van de middenklasse.

Het vlaggenschipprogramma, het Namaste Creating Prosperity Program (NCP), bevordert het economisch welzijn van elke ondernemer en haar familie, en ondersteunt ook een gezonde gemeenschapseconomie en participatieve democratie. Opvallende voordelen voor gezinskinderen zijn betere voeding en gezondheidszorg, en meer jaren van scholing. Het is een sterk ontwikkelingsproces waarbij de vrouwen groeien in empowerment met de steun van het personeel en de interactie met hun zusterzakenvrouwen. Duurzaamheid wordt bereikt doordat de zakenvrouwen hun opleiding behouden en deze binnen hun familie en gemeenschap gebruiken tot in de oneindige toekomst.

Fundación Namaste heeft met meer dan 3.500 vrouwelijke micro-ondernemers in Guatemala gewerkt. Van hen werd 7% geclassificeerd als extreem arm toen ze zich aansloten bij het Namaste-programma, omdat hun families leefden van minder dan $1 per dag per huishoudlid. Bijna al de rest werd bestempeld als "werkende armen", die in zeer kwetsbare economische omstandigheden leven en niet in staat zijn om schokken te verdragen, zoals persoonlijke of familiale gezondheidsproblemen, weerrampen, veranderingen in de burgerlijke staat, afpersing en berovingen.

Een unieke leenaanpak:

Het vlaggenschipprogramma (NCP) is een unieke aanpak waarmee vrouwelijke ondernemers doorgaans het dubbele van hun winst verdienen. Het NCP is een hands-up programma dat training, persoonlijk zakelijk mentorschap van een vertrouwde gemeenschapsleider en succesvolle zakenman combineert met op maat gemaakte microkrediet zakelijke leningen om vrouwen te helpen hun winst te vergroten, de zakelijke infrastructuur te formaliseren en de formele zakelijke sector te betreden. 

Wat zijn de resultaten voor de 3500 vrouwen? Vijf van de acht vrouwen voltooiden hun werk bij Namaste met succes en zagen hun winst gemiddeld stijgen van een laag inkomen van 247 dollar per maand naar 515 dollar - een stijging van 109%. (De meeste van de andere drie vrouwen werden - ten minste tijdelijk - verslagen door de eerder genoemde kwetsbaarheden).

De verhoging naar $515 per maand zet deze vrouwen op het hoogtepunt van wat de Guatemalteekse Nationale enquête van de levensomstandigheden termen een "middenklasse" inkomen. En 15% van de vrouwen is gestegen naar $1.000 per maand - solide middenklasse. Voor de meeste vrouwen en hun gezinnen is het een droom die uitkomt!

Fundacion Namaste is via ons Experimental Partnership Program bij Kiva gekomen en heeft daardoor een lichtere due diligence gekregen. De leningen die aan deze partner worden verstrekt, brengen dus een hoger risico met zich mee dan de typische Kiva-leningen.

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

8 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

431
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 494.000,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

37% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

-
Percentage achterstallige leningen

Het percentage achterstallige leningen van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

Percentage achterstallige leningen = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

7,92%
Leningen in risicozone

De risicorentevoet verwijst naar het percentage van de leningen dat door deze veldpartner moet worden terugbetaald en dat ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20,18%.

De risicorentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen het in gebreke blijven door kredietnemers of veldpartners. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20,18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

15,94%
Percentage in-gebreke-gebleven-leningen

Het in-gebreke-gebleven-percentage is het percentage beëindigde leningen die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is het percentage achterstallige leningen een meer betekenisvolle indicator voor het risico.
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

7,41%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

0,00%