Deze lening helpt bij de aankoop van haar kookgerei, voedselcontainers, potten en de bijbehorende levensmiddelen.

Paulini

Korovuto, Fiji / Voedselproductie/verkoop

Voedsel

Dit project is al volledig gesteund

 

Het verhaal van Paulini

Paulini is populair in het dorp om haar verrukkelijke lekkernijen. Ze is al van jongs af aan dol op koken en haar kooktalent is in de loop der jaren uitgeblonken. Ondanks het pandemieseizoen en de recente tropische cycloon is ze van plan grotere dingen te bereiken.

Paulini heeft een lening nodig om deze goede koers te ondersteunen. De lening zal haar helpen om kookgerei, voedselcontainers, pannensets en de bijbehorende levensmiddelen aan te schaffen. Ze is vastbesloten een cateringbedrijf op te zetten, zodat ze haar gezin kan onderhouden en haar kinderen hun droom om verder te studeren kunnen waarmaken.

 

De informatie over de lening en de kredietnemer wordt automatisch vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands. Waardoor het kan voorkomen dat de spelling niet correct wordt weergegeven.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

14 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Maandelijks
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

25 april 2023
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Flexibel
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Niet toepasbaar
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

South Pacific Business Development (SPBD) - Fiji
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 1.750,00

.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Totaal € 0,00 € 0,00 -

South Pacific Business Development (SPBD) - Fiji

6 augustus 2020 - COVID-19 Update:

Kiva is in contact geweest met SPBD Fiji om te begrijpen hoe we hun bedrijf en leners het beste kunnen ondersteunen tijdens de zich steeds ontwikkelende COVID-19 pandemie. We blijven prioriteit geven aan de veiligheid en het welzijn van alle medewerkers, leners en hun gezinnen terwijl deze wereldwijde pandemie voortduurt.

Hoewel de reacties op de crisis per land verschillen, hebben de meeste regeringen uitgaansverboden, reisbeperkingen en nationale sluitingen afgekondigd. Fiji heeft een tijdelijk moratorium ingesteld op de aflossing van leningen, wat niet alleen gevolgen heeft voor microfinanciering, maar voor de economie als geheel.

Als gevolg hiervan kunnen kredietnemers en SPBD Fiji problemen ondervinden met het terugbetalen en innen van leningen als gevolg van de eerder genoemde beperkingen of neveneffecten van het virus. In de komende maanden is het mogelijk dat kredietverstrekkers een vertraging zullen zien in aflossingen en nieuwe leningen die door SPBD Fiji worden geplaatst. Als een impact-eerste financier, is Kiva toegewijd om onze veldpartners te dienen, zoals in vorige crisissen. We staan welwillend tegenover een tijdelijke toename van vertragingen in terugbetalingen en achterstallige betalingen om de Field Partners en de gemeenschappen van leners te helpen herstellen. 

Kiva werkt nauw samen met SPBD Fiji om hen en hun leners te steunen tijdens de crisis van COVID-19. SPBD Fiji stuurt regelmatig updates naar Kiva, en we zullen de partnerpagina's updaten zodra we meer weten. 

Namens Kiva en SPBD Fiji, zijn we dankbaar voor uw blijvende steun in deze moeilijke tijd.

Beschrijving van de partner:
SPBD Fiji maakt deel uit van het South Pacific Business Development-netwerk en werd opgericht in 2010. Het heeft nu meerdere vestigingen op de 2 hoofdeilanden van Fiji, Viti Levu en Vanua Levu, die ongeveer 90% van de bevolking van de natie vertegenwoordigen. SPBD Fiji is geaffilieerd met verschillende andere Kiva Field Partners:  SPBD Samoa, SPBD Solomon Eilanden en SPBD Tonga. In een regio die talloze initiatieven voor financiële inclusie heeft zien mislukken, onderscheidt het SPBD netwerk zich als een van de enige levensvatbare partners voor Kiva omwille van zijn vermogen om sociaal gedreven microfinancieringsdiensten aan te bieden op een duurzame manier.

Het grootste deel van Kiva's financiering zal gaan naar de uitbreiding van SBPD's filiaal in Labasa, een stad met ongeveer 28.000 inwoners op Vanua Levu.

Een unieke leningsaanpak:

SPBD Fiji past dezelfde Grameen-geïnspireerde leenmethode toe als de andere SPBD partners, en organiseert de centra in zelfgekozen groepen van 4 tot 7 leden, met een gemiddelde van 5 groepen per centrum. Trainingsprogramma's worden voor alle leden gegeven voor elke uitbetaling en op een ad hoc basis tijdens wekelijkse centrumvergaderingen. Nieuwe leden beginnen meestal met een lening van ongeveer $500, en krijgen geleidelijk toegang tot grotere bedragen in de volgende cycli.

Het belangrijkste leenproduct dat door SPBD wordt aangeboden en door Kiva wordt gefinancierd is een standaard microlening die voornamelijk wordt uitbetaald voor de ontwikkeling van kleine ondernemingen, hoewel terugkerende leden leningen kunnen gebruiken om hun huisvesting te verbeteren en de kosten van onderwijs voor kinderen te dekken. Veel voorkomende zakelijke activiteiten zijn het verbouwen van fruit en groenten, vissen, varkenshouderij en weven.

Kiva financiert ook MKB leningen (leningen voor kleine en middelgrote ondernemingen) die bedoeld zijn voor leners met een grotere behoefte aan bedrijfskapitaal dan microleningen normaal gesproken doen, evenals een type lening voor hoger onderwijs waarmee bestaande SPBD-klanten geld kunnen lenen om de kosten van een universitaire opleiding te dekken. SPBD betaalt het geld van deze studieleningen rechtstreeks aan de universiteit waar de lener of iemand uit zijn directe familie naar toe gaat.

Een opmerking over SPBD Fiji's Portefeuille Rendement:

We geven veel om de kosten die Kiva leners betalen voor hun leningen, en daarom is een eerlijke prijsstelling een kernonderdeel van ons initiële due diligence proces voor Field Partners. Met Kiva's 0% kapitaal zijn veel van onze Field Partners ook in staat om extra waarde toe te voegen aan hun leningen door het verlagen van de rente, het aanbieden van niet-financiële diensten of het creëren van nieuwe leningproducten.

Voor partners met gerapporteerde portefeuilleopbrengsten of gemiddelde APR's hoger dan 50%, neemt Kiva stappen om te controleren of de hoge tarieven gerechtvaardigd zijn door de impact van de leningen. Kiva controleert ook of de partner geen onredelijke winsten genereert of buitensporige salarissen betaalt, en of de hoge werkingskosten van de partner gerechtvaardigd zijn door zijn werkomgeving en/of het ontwerp van zijn leenproducten.

Wij streven ernaar leningen te steunen die geen ongerechtvaardigde kostenlast voor hardwerkende leners met zich meebrengen. We erkennen echter dat sommige van onze partners, om kwetsbare en uitgesloten mensen te bereiken met producten en diensten met een grote impact, hoge kosten moeten maken die het noodzakelijk maken om leners hogere dan gemiddelde kosten in rekening te brengen om duurzaamheid en schaalgrootte mogelijk te maken.

Factoren die de kosten opdrijven die deze partnerorganisatie haar leners aanrekent, zijn onder meer:

 • Zij verstrekken zeer kleine leningen. Dit leidt tot hogere operationele kosten, aangezien het verstrekken van elke individuele lening een minimum kost per eenheid inhoudt.
 • Ze bieden meer dan alleen contant geld aan veel van hun leners, waaronder kostbare aanvullende diensten zoals gezondheidszorg, financiële of zakelijke training, landbouwvoorlichting, verzekeringen of toegang tot onderwijs.
 • Ze zijn gevestigd in een gebied met hoge kosten voor levensonderhoud en zakendoen. Dit is vaak te wijten aan de grote vraag naar en het geringe aanbod van adequate huisvesting en goederen.
 • Zij werken op grote schaal in landelijke gebieden, waardoor hun werknemers dure reizen moeten maken om hun klanten te vinden en te bedienen.
 • Zij zijn actief in een regio waarvan bekend is dat er een risico op natuurrampen bestaat, waardoor de kosten van het zakendoen stijgen.
 • Zij zijn actief in een gebied met een beperkt of slecht functionerend banksysteem. Dit maakt het moeilijk om lokaal toegang te krijgen tot financiering, en maakt het moeilijker om betalingen voor leningen van buiten het land te versturen en te ontvangen.
Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

6 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

8.845
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 6.903.725,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

53% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

-
Percentage achterstallige leningen

Het percentage achterstallige leningen van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

Percentage achterstallige leningen = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

0,72%
Leningen in risicozone

De risicorentevoet verwijst naar het percentage van de leningen dat door deze veldpartner moet worden terugbetaald en dat ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20,18%.

De risicorentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen het in gebreke blijven door kredietnemers of veldpartners. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20,18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

2,11%
Percentage in-gebreke-gebleven-leningen

Het in-gebreke-gebleven-percentage is het percentage beëindigde leningen die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is het percentage achterstallige leningen een meer betekenisvolle indicator voor het risico.
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

0,03%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

0,00%