Deze lening helpt bij de aankoop van landbouwinputs zoals zaden en kunstmest.

Davidson

Narok, Kenia / Boerderij

Landbouw

Dit project is al volledig gesteund

 

Het verhaal van Davidson

Davidson is 29 jaar, getrouwd en heeft twee minderjarige kinderen. Hij onderhoudt een gezin van drie leden. Hij doet al 7 jaar aan akkerbouw en vetmesten en verdient daarmee maandelijks 25.000 KES. Hij leent KES 100.000 en zal dit gebruiken om kunstmest en zaden te kopen. De verwachte winst zal hij gebruiken om zijn gezin te onderhouden en schoolgeld voor zijn kinderen te betalen. Dit is zijn eerste cyclus met Vision Fund Kenya. Hij hoopt en droomt ervan om een grootschalige boer te worden.

 

De informatie over de lening en de kredietnemer wordt automatisch vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands. Waardoor het kan voorkomen dat de spelling niet correct wordt weergegeven.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

11 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Aan het eind
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

16 april 2024
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Flexibel
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Nee
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

VisionFund Kenya
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 775,00

.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Totaal € 0,00 € 0,00 -

VisionFund Kenya

Status update 11 september 2011

Als onderdeel van een voortdurende inspanning om de risicoclassificaties volledig te migreren naar ons nieuwe en verbeterde risicoclassificatiesysteem, heeft Kiva een herbeoordeling uitgevoerd van het risiconiveau van deze instelling.
Tijdens deze herbeoordeling konden onze analisten bijgewerkte operationele en financià "le informatie over de instelling verzamelen en met de belangrijkste medewerkers spreken. 
Het nieuwe risicoclassificatiesysteem van Kiva, dat nu halve sterren bevat, heeft ons in staat gesteld om de risicoclassificatie van KADET met een hogere mate van granulariteit weer te geven. Als gevolg hiervan zal de risicoclassificatie van KADET nu worden weergegeven als 3,5 sterren in plaats van 4 sterren. 
We hebben een blogpost voorbereid met meer informatie over Kiva's nieuwe en verbeterde risicoclassificatiesysteem, samen met een grafiek die de relatieve omvang van de totale veranderingen voor Kiva's portefeuille laat zien. Â Om dat te bekijken, gelieve hier te gaan: http://www.kiva.org/updates/kiva/2011/09/07/kiva-risk-ratings-now-with-half-stars.html.
KADET is op de hoogte gebracht van de wijziging in de weergave van hun rating op de website van Kiva.

Oorspronkelijke partnerbeschrijving

‘The Kenya Agency for the Development of Enterprise and Technology’ (KADET) is in het jaar 2000 opgericht door ‘World Vision Kenia’ om voor afgelegen gemeenschappen effectieve kredietbemiddeling en economische ontplooiing mogelijk te maken door middel van zakelijke ondersteuning. In de afgelopen acht jaar zijn we in staat geweest om ons stap voor stap in deze markt te ontwikkelen tot de favoriete financier voor landelijke gebieden. Tegelijk heeft dat ons een portefeuille opgeleverd die laat zien hoe duurzaam deze vorm van financiering is.
Kadet is samenwerkingsverbanden begonnen die het MFI mogelijk hebben gemaakt om unieke en op de situatie toegesneden financiële producten te ontwikkelen die worden toegepast in alle 54 landelijke Kadet-vestigingen.

De wettelijke status van Kadet
Kadet is geregistreerd als een naamloze vennootschap onder de ‘Companies Act (Cap 486) Laws of Kenya’, waarbij alle aandelen in handen zijn van World Vision Kenia. Kadet werkt als een onafhankelijke instelling voor micro-financiering en is lid van de ‘Association of Micro Finance Instructions’ in Kenia (AMFI). Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement wordt er geen dividend uitgekeerd, en moeten alle winsten teruggestort worden in het bedrijf, ten gunste van missie, idealen en doelstellingen.

Ambitie en missie van Kadet
Het is onze ambitie om een toonaangevende instelling in Kenia te worden voor het verlenen van financiele diensten en bedrijfsontwikkeling op het platteland met als doel de samenleving daar economisch sterker te maken.
Onze missie is het op professionele wijze verlenen van financiële diensten aan ondernemers met een laag inkomen, bij te dragen aan armoedebestrijding door het ondersteunen van kleine en micro-ondernemingen en zo rechtvaardigheid en Gods Koninkrijk te helpen verspreiden.

Onze waarden voor succes
Wij zijn christenen
Kadet is gebaseerd op christelijke principes en de leer van Jezus Christus zoals die is opgetekend in de Bijbel.

Wij maken ons sterk voor financiering in plattelandsgebieden
Wij voelen ons geroepen om dienstverlening door financiering bereikbaar te maken voor plattelandsgemeenschappen; en de levensomstandigheden daar te verbeteren door financiële producten aan te bieden die deze gemeenschappen economisch versterken.

Wij waarderen mensen
Wij handelen op een manier die de waardigheid, de uniciteit en de intrinsieke waarde van elke klant en elke gemeenschap die we dienen - en die van onze donoren, medewerkers en hun gezinnen, managers en zakelijke partners - respecteert. We koesteren de rijkdom van de diversiteit aan mensen, culturen en producten.


Wij zijn Stewards
We zijn trouw aan de doelen waarvoor onze donoren en klanten middelen beschikbaar stellen, en beheren die middelen op een manier die maximaal voordeel brengt aan de landelijke en stedelijke landelijke gemeenschappen die we dienen.

Wij zijn Partners
Wij zijn partners van het ‘World Vision Micro Enterprise Development Program’ (MED), onderdeel van een internationaal ‘World Vision Partnership’ dat juridische, structurele en culturele grenzen overstijgt. Wij zijn partners van de landelijke en stedelijke gemeenschappen waar wij voor werken, en van onze donoren en financiële instellingen. Wij streven naar goede relaties met de overheid, met investeerders, met de gemeenschap om ons heen en met onze medewerkers en gaan daarbij uit van wederzijdse betrokkenheid.

Wij zijn melevend
We begrijpen dat de diepgewortelde en vaak complexe economische achterstand om duurzame langetermijnoplossingen vraagt. Om die reden houden wij lang vast aan eenmaal aangegane verbintenissen. We staan open voor nieuwe en onconventionele mogelijkheden om aan de wensen van klanten tegemoet te komen.

Methodes van Kadet-kredietverlening 
Kadet maakt gebruik van groepsgerichte kredietverlening. Dit is niet alleen kostenbesparend, maar het is ook een voorwaarde om het platteland effectief te bestrijken. Toch ontwikkelt Kadet ook producten voor individuele leningen en test deze uit, waarbij steeds rekening wordt gehouden met de wisselende behoeften van de beoogde doelgroep.

Kadet Product Mix
Kadet heeft marktgedreven producten voor kredtietverlening die zijn afgestemd op de behoeften van de klant over het hele land. 

Deze producten zijn als volgt onder te verdelen:
1. Zakelijke leningen 
a) Bedrijfskapitaalleningen
(Mkopo Biashara) - Leningen voor ondernemende gemeenschappen in zowel landelijke als stedelijke gebieden.
b) Startersleningen – bedoeld voor met name de economisch zwakkere leden van de gemeenschap die willen voldoen aan de basiseisen om toegang tot de standaard zakelijke leningen te verkrijgen.
c) Leningen voor overname van bedrijfsmiddelen (Jenga Mali) - leningen aan klanten van Kadet voor het verwerven van de nodige activa voor hun bedrijf.

2. Leningen aan particulieren
a) Schoolgeldleningen (Somesha Loan) - leningen voor klanten van Kadet om het schoolgeld voor hun kinderen te kunnen betalen.
b) Gemeenschappelijke leningen voor watertanks (Maji Kwa Jamii) - leningen voor de aankoop van kunststof watertanks om de beschikbaarheid van veilig drinkwater binnen dorpsgemeenschappen te verbeteren.

3. Algemene leningen in de landbouw
Landbouwleningen (Mkopo Shambani) - seizoensgebonden kredieten voor boeren en handelaren in agrarische producten 

4. Niet - financiële dienstverlening
a) Micro-ziektekosten verzekeringen (Uzima Health Insurance Cover) - een pakket dat klanten en gezinnen met bij World Vision geregistreerde kinderen toegang geeft tot goede gezondheidszorg; dit in samenwerking met CIC-verzekeringen en het ‘National Hospital Insurance Fund’ (NHIF).
b) Kredieten voor onderwijs - een dienst met toegevoegde waarde voor klanten van Kadet, voor voorlichting over HIV & AIDS, milieu, gezondheid en hygiëne, in samenwerking met het World Vision Kenia programma.


 

 

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

15 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

54.727
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 20.879.810,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

36% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

-
Percentage achterstallige leningen

Het percentage achterstallige leningen van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

Percentage achterstallige leningen = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

4,96%
Leningen in risicozone

De risicorentevoet verwijst naar het percentage van de leningen dat door deze veldpartner moet worden terugbetaald en dat ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20,18%.

De risicorentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen het in gebreke blijven door kredietnemers of veldpartners. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20,18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

7,01%
Percentage in-gebreke-gebleven-leningen

Het in-gebreke-gebleven-percentage is het percentage beëindigde leningen die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is het percentage achterstallige leningen een meer betekenisvolle indicator voor het risico.
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

2,14%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

0,88%