Deze lening helpt om een opleiding te volgen voor een kwalificatie in financiën.

Salome

Tbilisi, Georgië / Kosten hoger onderwijs

Onderwijs

0%van € 6.925,00 terugbetaald

Dit project is volledig gefinancierd en is aan het terugbetalen.

Het verhaal van Salome

Salome heeft haar eerste lening aangevraagd bij Kiva in 2019, en dit is haar derde leningaanvraag. Ze is dankbaar voor haar kredietverstrekkers, die haar meerdere keren hebben geholpen financiële moeilijkheden te overwinnen in verband met de universitaire uitgaven. Met jullie vriendelijkheid studeert ze naar een master in financiën en is ze een zeer gemotiveerde studente met hoge cijfers. Naast haar studie heeft Salome een fulltime baan. Haar maandelijkse inkomen is echter niet hoog genoeg om het collegegeld te betalen en daarom wendt ze zich opnieuw tot u voor steun. Salome hoopt dat ze uw steun krijgt en verder kan studeren om haar kennis in haar toekomstige beroep uit te breiden.

 

De informatie over de lening en de kredietnemer wordt automatisch vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands. Waardoor het kan voorkomen dat de spelling niet correct wordt weergegeven.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

59 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Onregelmatig
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

21 mei 2024
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Flexibel
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Nee
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

Credo
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 6.925,00

.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Apr. 2026 € 178,34 € 0,00 -
Mei 2026 € 178,84 € 0,00 -
Jun. 2026 € 178,03 € 0,00 -
Jul. 2026 € 178,56 € 0,00 -
Aug. 2026 € 178,48 € 0,00 -
Sep. 2026 € 179,62 € 0,00 -
Okt. 2026 € 178,42 € 0,00 -
Nov. 2026 € 181,24 € 0,00 -
Dec. 2026 € 181,21 € 0,00 -
Jan. 2027 € 180,70 € 0,00 -
Feb. 2027 € 182,79 € 0,00 -
Mrt. 2027 € 180,87 € 0,00 -
Apr. 2027 € 184,30 € 0,00 -
Mei 2027 € 184,81 € 0,00 -
Jun. 2027 € 184,02 € 0,00 -
Jul. 2027 € 183,75 € 0,00 -
Aug. 2027 € 186,34 € 0,00 -
Sep. 2027 € 186,09 € 0,00 -
Okt. 2027 € 185,92 € 0,00 -
Nov. 2027 € 187,19 € 0,00 -
Dec. 2027 € 187,75 € 0,00 -
Jan. 2028 € 193,75 € 0,00 -
Feb. 2028 € 188,88 € 0,00 -
Mrt. 2028 € 188,63 € 0,00 -
Apr. 2028 € 190,24 € 0,00 -
Mei 2028 € 190,79 € 0,00 -
Jun. 2028 € 190,49 € 0,00 -
Jul. 2028 € 192,07 € 0,00 -
Aug. 2028 € 192,08 € 0,00 -
Sep. 2028 € 192,51 € 0,00 -
Okt. 2028 € 193,53 € 0,00 -
Nov. 2028 € 193,85 € 0,00 -
Dec. 2028 € 194,44 € 0,00 -
Jan. 2029 € 198,70 € 0,00 -
Feb. 2029 € 199,29 € 0,00 -
Mrt. 2029 € 199,76 € 0,00 -
Apr. 2029 € 198,72 € 0,00 -
Totaal € 6.925,00 € 0,00 -

Credo

Juli 2020 - COVID-19 Update:

Kiva is in contact geweest met Credo om te begrijpen hoe we hun bedrijf en leners het beste kunnen ondersteunen tijdens de zich steeds verder ontwikkelende COVID-19 pandemie. We blijven prioriteit geven aan de veiligheid en het welzijn van al het personeel, de leners en hun gezinnen terwijl deze wereldwijde pandemie voortduurt.

Hoewel de reacties op de crisis per land verschillen, hebben de meeste regeringen een uitgaansverbod, reisbeperkingen en landelijke sluitingen opgelegd. Dit heeft ertoe geleid dat veel economieën en bedrijven tot stilstand zijn gekomen. 

Als gevolg daarvan heeft Credo een aantal van zijn kredietnemers toegestaan om de terugbetaling van leningen tijdelijk uit te stellen als gevolg van de bovengenoemde beperkingen of de fall-out effecten van het virus. Hierdoor is het mogelijk dat kredietverstrekkers de komende maanden vertraging oplopen in de aflossingen. Als impact-first funder zet Kiva zich in om onze Field Partners net als in eerdere crises te dienen. We staan sympathiek tegenover een tijdelijke toename van de terugbetalingsachterstand en criminaliteit om de Field Partners en de kredietverstrekkersgemeenschappen te helpen bij hun herstel. 

Kiva werkt nauw samen met Credo om hen en hun kredietnemers te ondersteunen tijdens de COVID-19-crisis. Credo stuurt regelmatig updates naar Kiva, en we zullen Partner Pages updaten als we meer weten. 

Namens Kiva en Credo zijn we dankbaar voor uw voortdurende steun en begrip in deze moeilijke tijd. 

Beschrijving van de partner:

Credo  is een toonaangevende microfinancieringsorganisatie in Georgië. Haar missie is om duurzame financiële diensten te verlenen aan micro-, kleine en middelgrote bedrijven, met een voorkeur voor activiteiten op het platteland en voor bedrijven die inkomsten en werkgelegenheid creëren voor de armen. Credo bedient meer dan 206.000 actieve klanten en biedt een breed scala aan producten, waaronder leningen voor de ontwikkeling van landbouw-, stads- en toerismebedrijven, alsmede oogstverzekeringen en leningen aan huishoudens.

Credo is al meer dan 15 jaar met succes actief in de microfinancieringssector om de armen te ondersteunen in een poging om het gezinsinkomen te verhogen en hun kwetsbaarheid te verminderen, zodat ze een zinvol, duurzaam en zelfbepaald bestaan kunnen opbouwen. Credo draagt door zijn focus op het platteland en 61 filialen in heel Georgië bij aan een grotere financiële inclusie in de Georgische landbouwregio's, die van oudsher worden verwaarloosd door het lokale banksysteem. Credo's financieringsactiviteiten bevorderen het ondernemerschap en het scheppen van banen (gemiddeld meer dan 13.000 banen per jaar), dragen bij aan hogere inkomens voor klanten en hun gezinnen (met 45.760 kinderen als gevolg) en versterken de positie van vrouwen (46% van de klanten van Credos zijn vrouwelijke ondernemers).

De samenwerking met Kiva is een belangrijk aspect op de weg naar het vervullen van haar missie. Een gezamenlijk project verstrekt startersleningen aan plattelandsbewoners in Georgië om kleine agrarische bedrijven te starten of te herstarten. Het startersprogramma biedt ook leningen voor steden en toerisme om de kwaliteit van het leven in de armste gemeenschappen van Georgië te verbeteren.

De impact van Credo: 

Credo onderscheidt zich in de Georgische microfinancieringssector door zijn innovatieve, hoogwaardige producten en zijn unieke leveringsmechanisme gericht op het welzijn van de klanten. Credo's belangrijkste doelstellingen zijn het beschermen van klanten, het deelnemen aan de ontwikkeling van de gemeenschap en het uitbreiden van de bescherming van het milieu. 

Daarnaast is de organisatie gericht op het bereiken van sterke, meetbare sociale prestatiedoelen en heeft ze veel tijd en middelen besteed aan het meten van de impact op het levensonderhoud van klanten om haar diensten voortdurend te verbeteren. Ze streeft ernaar om flexibele, handige en transparante producten en diensten aan te bieden om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van haar klanten. 

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

13 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

11.269
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 13.597.210,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

30% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

-
Percentage achterstallige leningen

Het percentage achterstallige leningen van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

Percentage achterstallige leningen = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

0,22%
Leningen in risicozone

De risicorentevoet verwijst naar het percentage van de leningen dat door deze veldpartner moet worden terugbetaald en dat ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20,18%.

De risicorentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen het in gebreke blijven door kredietnemers of veldpartners. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20,18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

0,86%
Percentage in-gebreke-gebleven-leningen

Het in-gebreke-gebleven-percentage is het percentage beëindigde leningen die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is het percentage achterstallige leningen een meer betekenisvolle indicator voor het risico.
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

0,23%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

0,38%