Ga naar..
<< Terug

Veelgestelde vragen

Bedrag achterstallige betalingen

Het totaal van de nog openstaande vorderingen in achterstand.

Vanaf het moment dat een lening de status Terugbetalen heeft gekregen, worden terugbetalingen verwacht volgens een maandelijks betalingsschema, zoals die door een Kiva Field Partner is vastgesteld op het moment van terbeschikkingstelling van de lening.

De maandelijkse termijnbetaling van de kredietnemer aan de Kiva Partner dient te worden uitgevoerd op de vervaldata, zoals die zijn vastgelegd in het terugbetalingsschema. De Kiva Partner heeft, na ontvangst van de periodieke betaling van de kredietnemer, tussen de een en twee maanden de tijd om het ontvangen bedrag aan Kiva over te dragen. Wanneer Kiva de betaling heeft ontvangen, wordt deze als ontvangen aangemerkt en beschikbaar gesteld aan de kredietverschaffer. Wanneer een termijn niet volledig is terugbetaald en daarmee achterloopt op het betalingsschema, dan wordt het bedrag aangemerkt als te laat of in achterstand.

Het bedrag achterstallige betalingen wordt als volgt berekend:

Volgens schema terug te betalen bedrag - /- Daadwerkelijk terugbetaald bedrag

Een voorbeeld:

• De maandelijkse termijn = EUR 100 (Totale lening EUR 1000 / 10 maandelijkse termijnen).
• De eerst volgende termijn voor de betaling van de kredietnemer aan de Kiva Partner, vervalt op 30 januari.
• Kiva factureert op 15 februari de Kiva Partner voor een termijnbetaling op 1 maart.
• Op 2 maart wordt slechts EUR 50 betaald in plaats van de verwachte EUR 100.
• Op 2 maart is het “Bedrag achterstallige betalingen” gelijk aan het verschil van EUR 50.
• Op 3 maart wordt het restant, gelijk aan EUR 50, terugbetaald, waardoor de januari termijn volledig is betaald.
• Op 4 maart is het “Bedrag achterstallige betalingen” gelijk aan EUR 0.Maak een profiel als

Ik accepteer de Algemene voorwaarden
Al een gebruiker
Facebook koppelen aan een bestaand account

Nieuw bij Wakibi?