De strijd tegen corruptie in Kirgizië

Door Redactie Wakibi op 17-7-2012

Bai Tushum, de grootste microfinancieringsorganisatie in Kirgizië, leent niet alleen geld aan de allerarmsten in de regio, maar besteedt ook veel aandacht aan transparantie en corruptiebestrijding. Het creëren van banen stabiliseert lokale economieën en helpt daarmee corruptie tegen te gaan, aldus Bai Tushum.

Om dit te bereiken leent de Kirgizische microkrediet organisatie geld aan de armen in afgelegen gebieden. Dit is zeer kostbaar, omdat de risico´s groter zijn en de winsten laag. Toch blijft het doel dat Bai Tushum nastreeft – het welzijn van de bevolking – het belangrijkst. Wakibi streeft naar partnerschappen met organisaties die zich extra inspannen om iets goeds te doen voor hun gemeenschap. Bai Tushum voldoet maar liefst aan vijf door wakibi gehanteerde Sociale Keurmerken: Armoedebestrijding, Luistert naar leners, Gezin en gemeenschap, Ondernemerschap, en Innovatie.

Buuzara
Dankzij de lage eisen die Bai Tushum stelt, is het voor veel mensen mogelijk een eigen bedrijfje te starten. Veel andere microfinancieringsorganisaties laten hun klanten iedere maand dezelfde rente betalen, wat de klant uiteindelijk meer kost. Bai Tushum biedt een afnemende rente op zijn leningen. Dit betekent dat de hoogte van de rente is gebaseerd op het bedrag dat nog open staat. Op deze manier kunnen klanten lagere rente betalingen doen, naarmate er meer is afbetaald. Deze manier is meer risicovol voor Bai Tushum, maar beschermt kwetsbare klanten tegen het ten onder gaan aan hoge rentetarieven. Dankzij deze leningen kunnen veel armen ontsnappen aan de door corruptie gekenmerkte Kirgizische arbeidsmarkt. Bovendien zorgt de afnemende werkloosheid voor een stabielere samenleving. Hierdoor neemt de corruptie ook daadwerkelijk af.

Een goed voorbeeld is Buuzara, de vrouw op de foto hierboven. Zij begon haar veehouderij met een lening bij Bai Tushum van 5000 KGS (ongeveer € 87,-). Met hard werken is het haar gelukt om een winstgevend bedrijf op te richten. Iedere maand maakt ze ongeveer 8000 KGS winst. Haar laatste lening aanvraag van 60.000 KGS was bedoeld om haar kudde uit te breiden.

Ook de vrouwen van de Kalyskan groep hebben een lening aangevraagd. Het geld, 54.000 KGS (ongeveer € 940,-) willen ze gebruiken om vee en mest te kopen. Hierdoor kunnen ze hun rijstproductie en verkoop van melk en vlees verhogen.

 

De vrouwen van de Kalyskan Groep
In de strijd tegen corruptie, investeert Bai Tushum in de eigen organisatie. Werknemers worden geselecteerd op hun ethische normen en waarden en worden vervolgens getraind om corruptie te herkennen en tegen te gaan. Bovendien wordt er veel aandacht besteed aan vrouwen, omdat die minder vatbaar blijken te zijn voor corruptie. Dit is terug te zien in de cijfers: maar liefst 100% van de managers en 41% van de medewerkers is vrouw, en ook 50% van de leningen gaat naar vrouwen.


Wakibi streeft ernaar om toegevoegde waarde te bieden door partnerschappen aan te gaan met organisaties die zich extra inspannen om iets goeds te doen voor de gemeenschappen waar zij voor werken. Dat noemen we sociale meerwaarde. Klik hier voor meer informatie over de sociale meerwaarde keurmerken en klik hier voor informatie over de sociale meerwaarde van Bai Tushum. Of geef vandaag nog een lening aan een van de Bai Tushum leners. Als je vragen of commentaar hebt over Bai Tushum of de betrokkenheid van Wakibi, mail dan naar support@wakibi.nl.