Financiën

Wakibi is een organisatie die bestaat uit een team van vrijwilligers en 1 betaalde directeur. Door sponsoring en ondersteuning van onze bedrijfspartners en directe donaties aan onze organisatie kan 100% van uw lening naar het doel gaan. Wakibi is volledig transparant in het gebruik en de besteding van de leningen en donaties aan onze organisatie.

De donaties zijn gedurende 2012-2018 met name gebruikt voor de ontwikkeling van het platform www.wakibi.nl en het vergroten van de impact.

Voor 2019 en verder zullen de donaties worden gebruikt voor onderhoud en verdere ontwikkelingen van het platform www.wakibi.nl, de projecten van Wakibi, als ook voor de overige lopende organisatiekosten.

Wilt u meer details over de besteding van uw bijdrage? Hieronder onze jaarrekeningen in pdf-formaat: