Partner social impact fonds

Wakibi faciliteert uitleners, kleine en grote, via haar platform. Zodra microkredieten zijn afgelost heb je de keuze om dit bedrag opnieuw uit te lenen, te doneren of teruggestort te krijgen. Met name grotere uitleners, zoals bedrijven, hebben onvoldoende tijd om steeds opnieuw projecten te selecteren. En in sommige gevallen wil men het bedrag niet op de balans houden. Voor deze bedrijven biedt Wakibi aan om het social impact fonds te beheren. Een onderdeel van deze optie vormt een directe donatie voor Wakibi, die dient als servicekosten voor het beheren van de uitstaande leningen. We kennen twee hoofdvormen:

Vorm 1

Jij of jouw bedrijf stelt een bedrag beschikbaar voor jouw social impact fonds. Een deel van het initiële bedrag is donatie en dekt de servicekosten. Het overige deel wordt uitgeleend door Wakibi en zij doet verslag aan jou over de social impact. Samen kiezen we de looptijd van ons partnership. Na een of meerdere jaren valt het resterende bedrag vrij aan Wakibi zodra leningen zijn terugbetaald.

Voorbeeld 1:

Je stelt € 10.000 beschikbaar. € 2.000 daarvan is een directe donatie aan Wakibi, € 8.000 wordt uitgeleend volgens criteria die je zelf bepaalt. Je blijft op de hoogte van de social impact van het uitgeleende geld middels een (tussentijds) verslag. We hebben een samenwerking van één jaar. Na dit jaar valt de overige € 8.000 vrij aan Wakibi. De totale € 10.000 is direct aftrekbaar. 

Voorbeeld 2:

Je stelt € 10.000 beschikbaar. € 2.000 daarvan is een directe donatie, € 8.000 wordt uitgeleend volgens criteria die je zelf bepaalt. Je blijft op de hoogte van de social impact van het uitgeleende geld middels een (tussentijds) verslag. Na een jaar valt € 2.000 van de uitgeleende € 8.000 vrij aan Wakibi. Het restant (€ 6.000) blijft Wakibi uitlenen met verslaglegging. Dit herhaalt zich nog vier jaar lang. Er is een samenwerking van 5 jaar. De totale € 10.000 is direct aftrekbaar.

Vorm 2

Jij of jouw bedrijf stelt een bedrag beschikbaar voor jouw social impact fonds. Per jaar dat Wakibi dit initiële bedrag uitleent voor jou, vanaf jouw account, wordt een extra overeen te komen bedrag aan directe donatie betaald. Deze dienen als servicekosten. Het geld is steeds opneembaar als (delen van) leningen zijn terugbetaald in je account. Het geld in dit account blijft van jou. Je bent zelf verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging van dit bedrag in eigen jaarcijfers. De samenwerking wordt per jaar verlengd. 

Bijvoorbeeld:

Je stelt € 10.000 beschikbaar. Additioneel betaal je servicekosten in de vorm van een directe donatie aan onze stichting van € 2.000. Wakibi leent de € 10.000 voor jou uit conform door jou bepaalde criteria. Je krijgt een (tussentijds) verslag over de social impact die dankzij de uitstaande leningen gerealiseerd wordt. Na een jaar wordt de overeenkomst in overleg verlengd. De donatie van € 2.000 is aftrekbaar.

In alle strategische partnerships vormen marketingcommunicatie-uitingen over en weer onderdeel van de afspraken.

Neem contact met ons op!

De opties voor een strategische partnership bespreken? Neem contact met ons op via partnerships@wakibi.nl.

Wakibi heeft de ANBI-status, daardoor is er in veel gevallen ook sprake van belastingvoordeel