Maak met je bedrijf grote en duurzame sociale impact

Partner of sponsor worden?

Wij zijn altijd op zoek naar partners die vanuit hun passie voor ondernemen graag andere ondernemers helpen om hun dromen waar te maken. 

Wakibi verbindt Nederlandse kredietverleners en ondernemers in ontwikkelingslanden met elkaar via Wakibi.nl. Hierbij hanteren we geen enkel winstoogmerk; onze stichting wordt bijna volledig gerund door vrijwilligers. De partnerships maken het mogelijk dat 100% van alle verstrekte leningen geheel ten goede komt aan de gekozen wereldondernemers. Deze partners gingen je voor!

Dit zijn de voordelen van een partnership

  • Wanneer je partner wordt van Wakibi geef je direct invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Het geeft je de kans zowel interne doelgroepen (denk aan medewerkers) als externe doelgroepen (denk aan klanten) bij je organisatie te betrekken.
  • Gebruik het partnership in eigen communicatie, naast de promotionele activiteiten die je eventueel met Wakibi inzet.
  • En dankzij de ANBI-status van Wakibi is er in veel gevallen ook sprake van belastingvoordeel.

Welke vorm van partnership past bij jou?

Partner worden van Wakibi kan op verschillende manieren. Voor meer uitleg: klik op de vorm die jou het meeste aanspreekt, of scroll naar beneden.

 

1. Doe een donatie aan stichting Wakibi

Dankzij donaties kan onze stichting draaien en groeien. Meer informatie >

 

2. Partner social impact fonds: stel een bedrag beschikbaar en laat de leningen beheren door Wakibi

Met deze optie verstrek je microkredieten, heb je zelf geen omkijken naar de leningen én word je door Wakibi op de hoogte gehouden van de social impact van je leningen. Meer informatie >

 

3. Betrek medewerkers en/of klanten met ons engagement-programma

Laat jouw werknemers of klanten zelf kiezen welke ondernemers ze willen ondersteunen. Meer informatie >

 

4. Word samenwerkingspartner

Werk met ons samen in de vorm van het pick up the bill-principe. Of stel tijd, kennis en faciliteiten beschikbaar. Meer informatie >

 

5. Geef relaties een Wakibi-cadeaubon

Met dit geschenk geef je collega’s en relaties de kans om via wakibi.nl een kleine lening te verstrekken. Meer informatie >

1. Doe een donatie aan Wakibi

Bij Wakibi vertrouwen we op donaties om onze missie te bevorderen en meer impact te creëren op het gebied van microfinanciering. Met een donatie namens jouw bedrijf laat Wakibi de organisatie draaien en groeien. We dekken hiermee niet alleen de kosten voor zaken als onze IT-infrastructuur, marketing en communicatie en administratieve afhandeling, we gebruiken je donatie ook om nieuwe doelgroepen te bereiken. Door groei kunnen we meer leningen verschaffen en dus meer wereldondernemers helpen. Alle gelden die we niet direct nodig hebben lenen we (tijdelijk) opnieuw uit. Zo voldoen we ook langs die weg aan onze missie.

Wil je structureel doneren aan Wakibi, neem dan contact met ons op via partnerships@wakibi.nl. We nemen de mogelijkheden dan graag met je door.

Individuele donatie

Wil je geen partnership maar een individuele donatie doen aan onze organisatie? Dat kan heel eenvoudig via onze betaalpagina of maak de donatie direct over naar onze bankrekening: Stichting Wakibi, IBAN: NL52 ABNA 0591 6555 86.

Wakibi heeft de ANBI-status, daardoor is er in veel gevallen ook sprake van belastingvoordeel. Meer informatie vind je op de site van de belastingdienst.

2. Partner social impact fonds: stel een bedrag beschikbaar en laat de leningen beheren door Wakibi

Wakibi faciliteert uitleners, kleine en grote, via haar platform. Zodra microkredieten zijn afgelost heb je de keuze om dit bedrag opnieuw uit te lenen, te doneren of teruggestort te krijgen. Met name grotere uitleners, zoals bedrijven, hebben onvoldoende tijd om steeds opnieuw projecten te selecteren. En in sommige gevallen wil men het bedrag niet op de balans houden. Voor deze bedrijven biedt Wakibi aan om het social impact fonds te beheren. Een onderdeel van deze optie vormt een directe donatie voor Wakibi, die dient als servicekosten voor het beheren van de uitstaande leningen. We kennen twee hoofdvormen:

Vorm 1

Jij of jouw bedrijf stelt een bedrag beschikbaar voor jouw social impact fonds. Een deel van het initiële bedrag is donatie en dekt de servicekosten. Het overige deel wordt uitgeleend door Wakibi en zij doet verslag aan jou over de social impact. Samen kiezen we de looptijd van ons partnership. Na een of meerdere jaren valt het resterende bedrag vrij aan Wakibi zodra leningen zijn terugbetaald.

Voorbeeld 1:

Je stelt € 10.000 beschikbaar. € 2.000 daarvan is een directe donatie aan Wakibi, € 8.000 wordt uitgeleend volgens criteria die je zelf bepaalt. Je blijft op de hoogte van de social impact van het uitgeleende geld middels een (tussentijds) verslag. We hebben een samenwerking van één jaar. Na dit jaar valt de overige € 8.000 vrij aan Wakibi. De totale € 10.000 is direct aftrekbaar. 

Voorbeeld 2:

Je stelt € 10.000 beschikbaar. € 2.000 daarvan is een directe donatie, € 8.000 wordt uitgeleend volgens criteria die je zelf bepaalt. Je blijft op de hoogte van de social impact van het uitgeleende geld middels een (tussentijds) verslag. Na een jaar valt € 2.000 van de uitgeleende € 8.000 vrij aan Wakibi. Het restant (€ 6.000) blijft Wakibi uitlenen met verslaglegging. Dit herhaalt zich nog vier jaar lang. Er is een samenwerking van 5 jaar. De totale € 10.000 is direct aftrekbaar.

Vorm 2

Jij of jouw bedrijf stelt een bedrag beschikbaar voor jouw social impact fonds. Per jaar dat Wakibi dit initiële bedrag uitleent voor jou, vanaf jouw account, wordt een extra overeen te komen bedrag aan directe donatie betaald. Deze dienen als servicekosten. Het geld is steeds opneembaar als (delen van) leningen zijn terugbetaald in je account. Het geld in dit account blijft van jou. Je bent zelf verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging van dit bedrag in eigen jaarcijfers. De samenwerking wordt per jaar verlengd. 

Bijvoorbeeld:

Je stelt € 10.000 beschikbaar. Additioneel betaal je servicekosten in de vorm van een directe donatie aan onze stichting van € 2.000. Wakibi leent de € 10.000 voor jou uit conform door jou bepaalde criteria. Je krijgt een (tussentijds) verslag over de social impact die dankzij de uitstaande leningen gerealiseerd wordt. Na een jaar wordt de overeenkomst in overleg verlengd. De donatie van € 2.000 is aftrekbaar.

In alle strategische partnerships vormen marketingcommunicatie-uitingen over en weer onderdeel van de afspraken.

De opties voor een strategische partnership bespreken? Neem contact met ons op via partnerships@wakibi.nl.

Wakibi heeft de ANBI-status, daardoor is er in veel gevallen ook sprake van belastingvoordeel

3. Betrek je medewerkers en klanten met ons engagement-programma

Wakibi biedt een unieke manier om jouw werknemers en/of klanten bij je bedrijf te betrekken. Dankzij ons engagement-programma en kun je je werknemers en/of klanten zelf laten kiezen welke leners ze willen ondersteunen.

Zo werkt het

Wakibi genereert vanuit jouw bedrijfsaccount een lijst met promotiecodes. Hiervoor betaal je servicekosten in de vorm van een extra donatie. Deel de promotiecodes vervolgens met jouw werknemers en/of klanten. Zij lenen uit via een eigen account, maar de terugbetalingen komen terug in het bedrijfsaccount. Je kan de promotiecodes digitaal of via een papieren cadeaubon uitdelen. 

De voordelen op een rij

  • Werknemers en/of klanten kiezen zelf wie ze willen ondersteunen.
  • Iedereen kan tot in detail de status van de lening volgen.
  • Je kunt het engagement-programma onderdeel laten uitmaken van marketingcampagnes.
  • Je kunt de terugbetalingen op je bedrijfsaccount steeds opnieuw uitkeren aan medewerkers of klanten.
  • Er zijn mogelijkheden voor belastingaftrek.

De opties voor een engagementprogramma bespreken? Neem contact met ons op via partnerships@wakibi.nl.

4. Word samenwerkingspartner

Een andere mogelijkheid tot samenwerking is het zogenaamde ‘pick up the bill’-principe. Je betaalt dan rechtstreeks specifieke organisatie- of marketingkosten die we als stichting maken voor een vooraf afgesproken periode. In plaats van het betalen van specifieke kosten kan ook gekozen worden voor het ter beschikking stellen van tijd en/of kennis en faciliteiten voor een afgesproken periode.

Samenwerkingspartner van Wakibi worden? Neem contact met ons op via partnerships@wakibi.nl.

5. Geef relaties een Wakibi-cadeaubon

Met een Wakibi-cadeaubon geeft je jouw collega’s en relaties een leuk en verantwoord cadeau. Met dit geschenk krijgen zij de kans om via wakibi.nl, met een eigen account, een kleine lening te verstrekken aan een wereldondernemer naar keuze. Nadat de lening is terugbetaald kunnen je relaties het geld van de cadeaubon opnieuw uitlenen aan een ondernemer naar keuze, of het geld opnemen en er zelf iets leuks mee doen.

Meer informatie of direct Wakibi-cadeaubonnen bestellen? Kijk op onze pagina over cadeaubonnen.