Onze unieke microfinanciering

Wakibi wordt hoofdzakelijk gerund door vrijwilligers en benadert microfinanciering nét iets anders.

Wat is microfinanciering?

Microfinanciering is een vorm van financiële dienstverlening gericht op individuen en kleine organisaties in minder kansrijke situaties. Met microfinanciering wordt het voor deze mensen - die vaak geen toegang hebben tot de kapitaalmarkt - mogelijk een kleine lening af te sluiten. 

Waarom is microfinanciering nodig?

Een lening aanvragen is niet makkelijk. Voor veel mensen in een minder kansrijke situatie zelfs onmogelijk. Microfinanciering zorgt ervoor dat mensen in deze situaties aan de financiële middelen kunnen komen om een stap vooruit te zetten. Met microfinanciering wordt zelfredzaamheid gestimuleerd. Door kleine leningen te verstrekken - juist aan diegene die het hard nodig hebben - krijgen mensen de kans om te investeren in een onderneming, hun huis op te knappen, de nodige gezondheidszorg te bekostigen en hun kinderen goed onderwijs te bieden. Met microfinanciering wordt er gestreefd naar gelijkere kansen en een betere, fijnere en gezondere toekomst voor iedereen. 

Wat maakt het model van Wakibi uniek?

Wakibi is een non-profitorganisatie, hoofdzakelijk gerund door vrijwilligers. Ons platform benadert microfinanciering nét iets anders. Uitleners kunnen met eenzelfde lening tot wel 50 projecten steunen. Zo gaan we samen voor de grootste impact en het hoogste sociale rendement.

Het is een lening, geen donatie

Wij geloven dat met een lening écht een duurzame impact kan worden gemaakt. Eénzelfde euro kan meerdere levens veranderen, door de terugbetaalde lening steeds opnieuw uit te lenen. Er ontstaat een blijvende connectie; werelden worden samengebracht.

100% van de lening gaat naar het project

Wakibi wordt hoofdzakelijk gerund door vrijwilligers, een groep van betrokken professionals met ieder zijn of haar eigen expertise. Alleen de directeur(en) wordt gesponsord door externe partijen. 100% van de lening komt dus bij het desbetreffende project terecht.

Bepaal zelf waar een impact wordt gemaakt

Via lokale partners staat Wakibi in contact met duizenden families en ondernemers in 80 ontwikkelingslanden. Zo kan iedere leningverstrekker zelf bepalen waar, op wat voor een manier en via welk project hij of zij een sociale impact maakt.

Een geslaagd project met een pluseffect

Wakibi streeft niet alleen naar geslaagde projecten, maar naar duurzame zelfredzaamheid. Een lokale business die een hele community ten goede komt, beter onderwijs, goede zorg en meer kansen op de arbeidsmarkt; een betere toekomst voor iedereen.

Transparant en betrouwbaar

Wakibi is transparant en zorgt er samen met de Raad van Toezicht en lokale partijen voor dat een lening 100% bij het project terechtkomt. Leningverstrekkers hebben 24/7 de mogelijkheid in te loggen om de status van het project te bekijken. 

Lees meer over Wakibi