Wat is een microkrediet?

Wat is een microkrediet?

Een microkrediet is een lening voor individuen en kleine organisaties in minder kansrijke situaties.
Bijvoorbeeld beginnende ondernemers in ontwikkelingslanden. Zij hebben vaak geen toegang tot de
kapitaalmarkt, en voor vrouwen is dit meestal nog moeilijker dan voor mannen. Deze ondernemers
kunnen een kleine lening afsluiten bij een betrouwbare organisatie. Daarmee kunnen ze hun bedrijf
opzetten of uitbouwen.

Jij helpt ondernemers uit ontwikkelingslanden

Bij Wakibi ben jij degene die het geld voor zo'n microkrediet beschikbaar stelt. Je leent het uit aan de
ondernemer, en via de lokale partner krijg je de lening in delen terugbetaald. Zo hebben we met
duizenden mensen in Nederland, ieder met een relatief klein uitleenbedrag, al vijf miljoen euro aan
microkredieten kunnen uitgeven! Met een microkrediet help jij een ondernemer bouwen aan zijn
toekomst. En daarmee heb je impact op de hele omgeving. Indirect profiteren per microkrediet wel vijf
mensen in de directe omgeving van de ondernemer. Bijvoorbeeld doordat de omgeving duurzamer of
veiliger wordt, kinderen naar school kunnen en de ondernemer ook weer dingen koopt in de buurt.

Waarom zijn microkredieten nodig? 

Een lening aanvragen is niet makkelijk. Voor veel mensen in een minder kansrijke situatie zelfs
onmogelijk. Soms simpelweg omdat ze niet in de buurt van kredietverstrekkers wonen, veel vaker omdat
een lening aan hen als een te groot risico wordt gezien. Microfinanciering zorgt ervoor dat mensen in
deze situaties toch een stap vooruit kunnen zetten. Met onze microkredieten stimuleren wij deze
ondernemers om hun dromen te verwezenlijken. Door kleine leningen te verstrekken, juist aan diegenen
die het hard nodig hebben, krijgen mensen de kans om te investeren in een onderneming, hun huis op te
knappen, de nodige gezondheidszorg te bekostigen en hun kinderen goed onderwijs te bieden. Zo
stimuleren microkredieten onafhankelijkheid en zelfredzaamheid van mensen. Door mee te doen op ons
microkredietplatform help je mee aan gelijkere kansen en een betere, fijnere en gezondere toekomst
voor iedereen.

Het is een lening, geen donatie

Wakibi gelooft dat er met een lening écht een duurzame impact kan worden gemaakt. Eénzelfde euro kan meerdere levens veranderen, door de terugbetaalde lening steeds opnieuw uit te lenen. Op die manier kan jij als uitlener steeds weer een kleine ondernemer helpen om zijn of haar onderneming tot een succes te maken. Door hetzelfde bedrag steeds opnieuw uit te lenen ontstaat een blijvende connectie waarin werelden worden samengebracht.

100% van de lening gaat naar het project

Geef je een microkrediet, dan komt het hele bedrag bij de ondernemer terecht. Dat kan omdat Wakibi
hoofdzakelijk gerund wordt door vrijwilligers, een groep van betrokken professionals met allemaal hun
eigen expertise. Alleen de directeuren (1 fte) worden gesponsord door externe partijen. Er is een Raad van
Toezicht en we geven jaarlijks inzicht in de financiën van Wakibi. Wakibi is dan ook een officieel
goedgekeurde ANBI/CBF-instelling. En als uitlener kun je 24/7 op je dashboard de stand van zaken van
je leningen volgen.