Sustainable Development Goals & Wakibi

Duurzame ontwikkelingsdoelen. Ooit waren ze een moderne manier om als organisatie invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tegenwoordig is het echter bittere noodzaak en zijn de duurzame doelstellingen de blauwdruk voor iedere ondernemer. Het is namelijk enorm belangrijk dat de doelstellingen worden behaald voor 2030, zodat de wereld - zoals we deze nu kennen - langer kan voortbestaan. 

Alle projecten van Wakibi sluiten aan op één of meer van de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties, waardoor we een interessante samenwerkingspartner zijn voor veel bedrijven. Steun je onze stichting, dan geef je invulling aan je MVO-beleid én werk je direct aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

Wil je weten hoe jij met je bedrijf kunt werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelen?

Geef met Wakibi invulling aan je MVO-beleid én 10 SDG’s

SDG 01 | Geen armoede

Dit eerste ontwikkelingsdoel is direct de missie van Wakibi. Economische groei in ontwikkelingslanden is cruciaal, want daardoor neemt de werkgelegenheid toe. Door het verstrekken van microkredieten bieden we ondernemers een beter inkomen, waardoor we armoede terugdringen en gelijkheid bevorderen. 

SDG 02 | Geen honger

Door lokale ondernemers te ondersteunen zijn zij meer en meer in staat om zichzelf te voorzien. Dankzij een beter inkomen en een toenemende zelfredzaamheid ontstaat er simpelweg meer geld voor eten. Dit is een essentiële stap naar een wereld zonder honger en dé sleuteloplossing voor armoedebestrijding. 

SDG 03 | Goede gezondheid & welzijn

Een gezond leven is belangrijk, waar je ook woont. Wakibi helpt het welzijn van mensen van alle leeftijden te bevorderen door het verstrekken van microkredieten. Hierdoor hebben ondernemers in ontwikkelingslanden een beter inkomen, waardoor zij toegang hebben tot zaken als medische hulp en voedzaam eten, voor een optimale gezondheid. 

SDG 04 | Kwaliteitsonderwijs

Goed onderwijs verbetert de kansen op een beter leven. Door het volgen van kwaliteitsonderwijs zijn scholieren en studenten in staat om te ontsnappen aan armoede en zelfredzaam te worden. Naast de projecten die we steunen in de sector onderwijs, geeft een hoger inkomen ondernemers en/of hun naasten de kans om schoolgeld te betalen. Tenslotte bieden veel Field Partners aanvullende diensten aan kredietnemers, zoals bedrijfsadvisering, opleiding in ondernemerschap of taalvaardigheden. 

SDG 05 | Gendergelijkheid

Waar gendergelijkheid in onze westerse maatschappij al een uitdaging is, ligt dit in ontwikkelingslanden nog gevoeliger. Vaak hebben vrouwen en moeders geen toegang tot geld of leningen. Daarom vragen meer vrouwen dan mannen een microkrediet, zoals je ook terug kunt vinden bij de projecten op Wakibi. Zo hebben ook zij een kans op een beter bestaan. 

SDG 06 | Schoon water en sanitair

Ruim 40% van de wereldbevolking heeft te maken met een tekort aan schoon drinkwater. Door het steunen van de sanitatieprojecten van onze ondernemers draag jij bij aan toegankelijk schoon drinkwater en sanitair voor zij die het hard nodig hebben. 

SDG 07 | Betaalbare- en duurzame energie

Via diverse projecten van Wakibi kun je bijdragen aan duurzame energiebronnen voor een groot deel van de wereldbevolking. Geen vooruitgang zonder energie, want dit is onmisbaar bij bijna elke uitdaging en kans.

SDG 08 | Eerlijk werk en economische groei

Duurzame economische groei is niet mogelijk als de omstandigheden niet geschikt zijn. Door ondernemers te steunen met een microkrediet vergroot je hun kans op eerlijk werk. Je stimuleert zo lokale economische groei. Dit verbetert vaak niet alleen de levensstandaard van de ondernemer zelf, maar ook die van zijn naaste omgeving. Met een lening vaan een project help je gemiddeld 5 mensen. (Harris, B. (2013). The International Bank of Bob. Walker & Co)

SDG 10 | Ongelijkheid verminderen

Niet iedereen krijgt dezelfde kansen. Vaak staan mensen in ontwikkelingslanden voor grote economische uitdagingen. De aanvraag van onze microkredieten staat open voor iedereen, zodat we gezamenlijk ongelijkheid actief verminderen. Ons beleid is universeel, waarbij we extra aandacht schenken aan achtergestelde bevolkingsgroepen, zoals vrouwelijke ondernemers

SDG 17 | Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Wakibi werkt continu aan het creëren van samenwerkingen, zodat we meer mensen kunnen helpen in hun strijd om zelfredzaam te zijn. Dat doen we in de vorm van partnerships. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om onze eigen projecten te starten in samenwerking met een fabrikant.

Ben jij als ondernemer of organisatie op zoek naar een manier om invulling te geven aan de SDG’s en/of jouw MVO-beleid? Lees meer over onze unieke microfinanciering en lees meer over de partnermogelijkheden. We delen onze laatste nieuws over de projecten op de blog, maar willen je ook de gezichten achter onze organisatie niet onthouden. 

Wat kun jij doen om bij te dragen?

  1. Doe een donatie aan Wakibi, zodat de stichting kan groeien en meer ondernemers in ontwikkelingslanden kan helpen met een microkrediet;
  2. Verstrek een bedrag aan onze stichting, maar laat jouw bijdrage door ons beheren. Jij houdt je handen vrij om je eigen werkzaamheden uit te voeren en wij storten ons het verbeteren van de levensstandaard van de projecteigenaren. We houden je uiteraard op de hoogte van de sociale impact van je bijdrage;
  3. Betrek je medewerkers / klanten in ons engagementprogramma. Iedereen bepaalt zelf in welk project ze willen investeren, zodat er een gezonde vorm van engagement ontstaat;
  4. Word samenwerkingspartner en stel jouw tijd, kennis en faciliteiten beschikbaar. Wij zijn altijd op zoek naar partners, die voor ons bepaalde kosten vergoeden, zodat we meer ondernemers kunnen bijstaan. Ben jij geïnteresseerd in dit pick up the bill principe, neem dan direct contact op;
  5. Geef een Wakibi-cadeaubon aan jouw relaties, zodat ze zelf kunnen kiezen welk project ze willen bijstaan.