Wakibi en de duurzame ontwikkelingsdoelen

Alle projecten van Wakibi sluiten aan op één of meer van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties.
 

SDG 1: Geen armoede

Beëindig armoede overal en in al haar vormen.


SDG 2: Geen honger

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.
 

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor iedereen en voor alle leeftijden.
 

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.
 

SDG 5: Gendergelijkheid

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.
 

SDG 6: Schoon water en sanitair

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.
 

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
 

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.
 

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.
 

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.
 

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
 

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.
 

SDG 13: Klimaatactie

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
 

SDG 14: Leven in het water

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen
 

SDG 15: Leven op het land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woenstijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.
 

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.
 

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

(Bron: www.sdgnederland.nl)

 
Lees meer over Wakibi, en over ons unieke microfinanciering