Sociale Meerwaarde in actie: aandacht voor de vrouw in Peru

Door Redactie Wakibi op 7-8-2012

Veel microkrediet organisaties worden in de eerste plaats opgericht om financiële diensten te leveren aan mensen die daar normaal geen toegang toe zouden hebben. Meestal in een later stadium geven deze organisaties ook aandacht aan niet-financiële steun, zodat de financiële middelen maximaal benut kunnen worden. Manuela Ramos, een microkrediet organisatie in Peru, deed het precies andersom.

Geschiedenis

In 1978 besloot een kleine groep vrouwen bij elkaar te komen om hun problemen te bespreken en over oplossingen na te denken. Langzaam groeide dit uit tot een landelijke Peruaanse non-profit organisatie, de Movimiento Manuela Ramos. Een organisatie die de rechten van vrouwen in Peru wil verbeteren. Dat dit hard nodig is, blijkt wel uit het feit dat vrouwendiscriminatie tot 2000 niet wettelijk verboden was in Peru. Om de balans tussen mannen en vrouwen te herstellen, startte Manuela Ramos een programma om vrouwen zelfbewuster te maken en hen te helpen met zaken als hun rechten, gezondheid en huiselijk geweld.

Microkrediet
Pas veel later besloot Manuela Ramos zich ook op microkrediet te gaan richten. In een apart onderdeel, CrediMujer genaamd, richt men zich op het verminderen van de financiële onafhankelijkheid van vrouwen. Hiermee is een belangrijke stap genomen om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aan te pakken. Niet alleen krijgen vrouwen steun op sociaal vlak zodat ze zelfverzekerder worden, ook hebben ze nu de mogelijkheid en de middelen om financieel onafhankelijk te worden. CrediMujer leent voornamelijk geld aan groepen van acht tot dertig vrouwen. Naast een lening krijgen ze educatie en workshops in hun vakgebied om hun bedrijfjes te runnen.

Sociale meerwaarde
Wakibi streeft ernaar om toegevoegde waarde te bieden door partnerschappen aan te gaan met organisaties die iets extra’s doen voor de gemeenschappen waar zij voor werken. Dat noemen we sociale meerwaarde. Dankzij de diverse programma’s die zijn opgezet in Peru, is Manuela Ramos met CrediMujer beoordeeld met vijf keurmerken van Sociale Meerwaarde: Armoedebestrijding, Luistert naar leners, Gezin en gemeenschap, Ondernemerschap en Sparen.


We weten dat alle leden van de Wakibi gemeenschap er naar streven het effect van het geld dat ze uitlenen te maximaliseren. We nodigen je dan ook uit om bij het kiezen van een lener de sociale keurmerken van de lokale partner daarbij in overweging te nemen. Klik hier voor meer informatie over Sociale Meerwaarde. Als je vragen of commentaar hebt over Sociale Meerwaarde of de betrokkenheid van Wakibi, mail dan naar support@wakibi.nl.