Sociale Meerwaarde in actie: ieder kind heeft recht op onderwijs

Door John Been op 16-8-2012

Onderwijs is wereldwijd lang niet zo vanzelfsprekend als bij ons, maar dat zou wel moeten. Lees hier hoe onze nieuwste partner BRAC zich hiervoor inzet.

Je kunt het je toch bijna niet voorstellen: je wilt als kind dolgraag naar school, maar het kan gewoon niet, omdat het te duur is, of omdat je op jonge leeftijd al moet werken. Beschikbaarheid en bereikbaarheid van onderwijs is in ons eigen land vanzelfsprekend. Ieder kind in Nederland heeft het recht, maar ook de plicht om onderwijs te volgen, want wij vinden dat zij zich moeten kunnen voorbereiden op onze maatschappij en de arbeidsmarkt. Onze overheid ziet zelfs toe op de naleving daarvan. Helaas is het nog niet overal zo goed geregeld.

Sterke stijging
Het aantal kinderen dat wereldwijd naar de basisschool gaat is de afgelopen jaren sterk gestegen. In 1990 ging 82 procent van alle kinderen naar school en in 2010 was dit gestegen tot 91 procent. Dit is een positieve ontwikkeling. Toch volgen op dit moment meer dan 60 miljoen kinderen nog steeds geen onderwijs. Belangrijke redenen zijn het op vroege leeftijd al moeten werken om bij te kunnen dragen in het levensonderhoud van het gezin en de hoogte van de schoolkosten die door veel ouders niet zijn op te brengen. Daarnaast zijn er nog veel landen waar meisjes bewust het recht op onderwijs wordt onthouden.

BRAC
Een wereldleider in het creëren van kansen voor de armen, is onze nieuwste partner BRAC. Deze organisatie is al 40 jaar actief en veranderde in deze periode het leven van velen ingrijpend. BRAC is in 1972 gestart als een kleine organisatie in een afgelegen dorp in Bangladesh. In de jaren die volgden is BRAC uitgegroeid tot een van ’s werelds grootste microfinancierings- en ontwikkelingsorganisaties.

In 2007 begon BRAC met de uitbreiding van zijn activiteiten naar Pakistan en richtte zich daar naast microkredieten vooral op gezondheid en onderwijs. Op dit moment biedt BRAC Pakistan hulp aan ruim 437.000 mensen in geheel Pakistan.

Kenmerkend voor de benadering van BRAC is hun uitgangspunt dat elke situatie uniek is, en er geen standaard oplossing voor armoede bestaat. BRAC volgt daarom meerdere wegen om het onderwijs voor kinderen te verbeteren. Ze bieden de ouders kansen om hun financiele situatie te verbeteren, waardoor er ruimte ontstaat om hun kinderen naar school te laten gaan. Daarnaast verbetert BRAC de kwaliteit van het onderwijs. BRAC is ervan overtuigd dat goed onderwijs een middel is om aan armoede te kunnen ontsnappen en is daarom begonnen met het opzetten van 20 scholen. Deze scholen bieden ruimte aan in totaal 600 leerlingen waarvan 61% een meisje is.

Aangezien meer dan de helft van alle kinderen zonder toegang tot onderwijs een meisje is, wordt er extra aandacht gegeven aan scholing voor meisjes. Als meisjes naar school gaan, is dat namelijk goed voor de hele samenleving. Meisjes die onderwijs hebben gevolgd, trouwen later en krijgen minder kinderen. Bovendien is de kans groot dat ze later hun kinderen ook de mogelijkheid bieden om naar school te gaan.

Mijlpaal
Tot op heden hebben al bijna 5 miljoen kinderen via de BRAC-opleidingen de basisschool af kunnen ronden. Een overweldigende meerderheid van hen is vervolgens zelfs verder gegaan met vervolgopleidingen. BRAC beperkt zich overigens niet alleen tot het basisonderwijs. Ook wordt er met overheden samengewerkt bij het verbeteren van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs. In totaal heeft BRAC met al het werk wat zij doen en hebben gedaan, tot nu toe al aan 10 miljoen kinderen over de hele wereld nieuwe kansen kunnen bieden om hun toekomst te verbeteren.

Onderwijs voor alle kinderen
Een van de vele mooie voorbeelden van de kansen die BRAC voor kinderen mogelijk maakt, is het verhaal van het Pakistaanse meisje Igra. Igra is een jong meisje dat een ontwikkelingsstoornis heeft en niet in staat was om met haar omgeving te communiceren, zelfs niet met haar eigen ouders. Nu dat zij intensief wordt begeleid door de leraren van BRAC, is er een sterke vooruitgang in haar ontwikkeling. Zij hoopt later met een goede opleiding arts te kunnen worden.

Wakibi streeft ernaar om toegevoegde waarde te bieden door partnerschappen aan te gaan met organisaties die iets extra’s doen voor de gemeenschappen waar zij voor werken. Dat noemen we sociale meerwaarde. We weten dat alle leden van de Wakibi gemeenschap er naar streven het effect van het geld dat ze uitlenen te maximaliseren. We nodigen je dan ook uit om bij het kiezen van een lener de sociale keurmerken van de lokale partner daarbij in overweging te nemen. Klik hier voor meer informatie over Sociale Meerwaarde. Als je vragen of commentaar hebt over Sociale Meerwaarde of de betrokkenheid van Wakibi, mail dan naar support@wakibi.nl.Bronnen:
http://brac.net/
http://www.unicef.nl/over-unicef/millenniumdoelen/
http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats
http://huebler.blogspot.nl/