Sociale Meerwaarde in actie: zelfontplooiing vergroot kansen in Sierra Leone

Door Redactie Wakibi op 1-9-2012

Waar denk je als eerste aan bij een land als Sierra Leone? Het staat voor de meeste mensen bekend als het land van de bloeddiamant en de kindsoldaten. Het is een zeer arm land dat gebukt gaat onder zowel sociale als economische extreme ongelijkheid. Zeventig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Mede door het gebrek aan goede infrastructuur en de gevolgen van de burgeroorlog, behoort Sierra Leone tot de armste landen ter wereld.   

Waar denk je als eerste aan bij een land als Sierra Leone? Het staat voor de meeste mensen bekend als het land van de bloeddiamant en de kindsoldaten. Het is een zeer arm land dat gebukt gaat onder zowel sociale als economische extreme ongelijkheid. Zeventig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Mede door het gebrek aan goede infrastructuur en de gevolgen van de burgeroorlog, behoort Sierra Leone tot de armste landen ter wereld. Maar microfinanciering kan hier verandering in brengen.

Sierra Leone is bekend om de ontginning van ruwe diamanten. De aanwezigheid van diamanten heeft echter geresulteerd in een langdurig en bloedig conflict over de controle van de lucratieve diamantmijnen. Deze gewelddadige burgeroorlog heeft geleid tot de dood van tienduizenden mensen, een onbekend aantal gewonden en een immense volksverhuizing, waarbij meer dan de helft van de bevolking op de vlucht ging voor het geweld. Het land heeft in die periode grote economische schade geleden. De

werd vernietigd, mijnen werden gesloten en fabrieken voor de verwerking van landbouwproducten zijn zwaar beschadigd. In 1995 waren slechts 80 van de circa 500 gezondheidscentra nog open en 70% van de scholen was gesloten.

Veel kinderen kwamen tijdens de oorlog in aanraking met extreem geweld. Zij verloren familieleden (vaak voor hun ogen) en velen ondergingen zelf fysiek geweld of seksueel misbruik. Kinderen zagen hoe hun huizen werden geplunderd en afbrandden, terwijl ze zelf op de vlucht sloegen.

Veel van deze kinderen zijn kindsoldaat geweest. Ze zijn vaak op hardhandige wijze uit hun dorpen ontvoerd en gedwongen zich bij een groepering aan te sluiten. Jongens moesten, meestal onder invloed van drugs, deelnemen plundertochten gekenmerkt door buitensporige gewelddadigheid. Meisjes deden dienst als seksslaven.

In 2001 werd er vrede gesloten en is het al ruim tien jaar rustig in Sierra Leone. Er lijkt sprake van licht economisch herstel, waarbij het land probeert op eigen benen te staan. Maar er is nog heel erg veel te doen. Het analfabetisme is hoog, kinderen hebben slecht toegang tot zorg en onderwijs en het grootste deel moet overleven met minder dan een euro per dag.

Wij geloven dat microfinanciering een belangrijke impuls kan geven aan verbeteringen in de erbarmelijke situatie van de bevolking van dit land. Het kan sterk bijdragen aan het opbouwen van zowel de sociale, financiële als economische aspecten. Microfinanciering draagt aantoonbaar bij in de zelfontwikkeling van de allerarmsten. Door middel van leningen die zij via de formele banksector niet hadden kunnen krijgen, worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Deze leners zijn daardoor in staat om zich op persoonlijk en financieel vlak te ontwikkelen, met als resultaat uitbreiding van economische activiteiten, het verbeteren van kwaliteit van leven en het minimaliseren van de kans op nieuwe conflicten. Het vergroten van zelfbewustzijn en het stimuleren van zelfontwikkeling en zelfredzaamheid is vooral van belang voor vrouwen, die van oudsher zijn toegewezen aan gezinstaken, maar nu de mogelijkheid krijgen door middel van financiële opleidingen en zelfstandig ondernemerschap, zichzelf te ontwikkelen.

Wij werken in Sierra Leone onder andere samen met BRAC Sierra Leone Limited Microfinance Company. BRAC Sierra Leone is sinds juni 2009 actief in het land met 43 vestigingen, van waaruit men meer dan een kwart miljoen mensen bereikt. BRAC is meer dan alleen een microfinancieringsinstelling. Het is een ontwikkelingsorganisatie die tracht om via verschillende wegen de strijd aan te gaan tegen armoede. Zij richten zich op onderwijs, gezondheidszorg, sociale- en economische zelfontplooiing, mensenrechten, rechtsbijstand, agricultuur, voeding, milieubehoud en rampenbegeleiding. Volgens BRAC is het stimuleren en vergroten van eigen mogelijkheden, de manier om armoede aan te pakken. Door mensen kansen te geven, zien zij hun eigen potentieel en creëren zij op hun beurt weer nieuwe mogelijkheden voor zichzelf en voor anderen.

BRAC zorgt dat mensen zich kunnen organiseren en biedt, met name voor vrouwen, platforms om samen te komen. Hier bespreken zij, onder begeleiding van BRAC medewerkers, onderwerpen als ondernemerschap, financiën, gelijkheid tussen man en vrouw, gezondheid en andere zaken die van belang zijn voor positieve veranderingen binnen hun gemeenschap.

Er zijn heel veel indrukwekkende voorbeelden te noemen van mensen die hebben laten zien dat de via microfinanciering verkregen leningen een krachtig hulpmiddel zijn om op te klimmen vanuit absolute armoede. Zo is er het verhaal van lener Aminata. Zij is getrouwd en heeft twee kinderen in de leeftijd van vier en negen jaar. Zij en haar gezin leefden onder de armoedegrens en hadden een moeilijk leven en een onzekere toekomst. In 1999 was zij in staat om via een lening via BRAC een eigen onderneming te starten, van waaruit ze slippers en sandalen verkoopt. Dit heeft het mogelijk gemaakt om samen met haar man een eigen huis te kopen en haar gezin een betere toekomst te geven. Ook haar tweede lening heeft zij zonder probleem weer terugbetaald. Nu denkt ze na over verdere uitbreiding van haar ondernemersactiviteiten met behulp van een nieuwe lening.

Een ander succesverhaal is die van Fatmata Kamara. Zij heeft een eigen onderneming opgezet van waaruit zij een uitgebreide collectie aan producten verkoopt, zoals schoenen, gevuld vlees en toiletbenodigdheden. In 2010 ging zij een tweede lening aan van een miljoen leones, ongeveer 250 euro, waarmee zij kon investeren in meer koopwaar en grondstoffen. Door deze lening zag Fatmata haar oorspronkelijke inkomsten in korte tijd met vijftig procent toenemen.

“BRAC is goed voor ons. Zij zorgen dat wij trots op onszelf kunnen zijn. Zij kenden mij helemaal niet, maar zij durfden het aan om mij een lening te geven en vertrouwden mij dat ik deze lening weer netjes terug zou betalen.”

Wakibi streeft ernaar om toegevoegde waarde te bieden door partnerschappen aan te gaan met organisaties die iets extra’s doen voor de gemeenschappen waar zij voor werken. Dat noemen we sociale meerwaarde. We weten dat alle leden van de Wakibi gemeenschap er naar streven het effect van het geld dat ze uitlenen te maximaliseren. We nodigen je dan ook uit om bij het kiezen van een lener de sociale keurmerken van de lokale partner daarbij in overweging te nemen. Klik hier voor meer informatie over Sociale Meerwaarde. Als je vragen of commentaar hebt over Sociale Meerwaarde of de betrokkenheid van Wakibi, mail dan naar support@wakibi.nl.

 

 

Bronnen:
http://brac.net/

http://www.brac.net/content/where-we-work-sierra-leone#.UEELTkSUEug

http://issuu.com/brac/docs/brac-sierraleone-report-2010/21

www.kiva.org

www.warchild.nl

http://en.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone

http://en.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone_Civil_War