Klachtenregeling

Heb je een klacht over de werkwijze van Wakibi, de juistheid en rechtmatigheid van activiteiten in het kader van het goede doel of de manier waarop u door een medewerker van Wakibi bent behandeld? Dan kun je je klacht indienen bij de klachtencommissie van Wakibi.

Het doel van de klachtenregeling is om relatietevredenheid en het vertrouwen te optimaliseren door klachten juist en transparant af te handelen. Een klacht wordt altijd volgens de procedure van de klachtenregeling van Wakibi afgehandeld.

De klachtencommissie van Wakibi bestaat uit de volgende drie personen:

  • de directeur (of bij een klacht over de directeur, een lid van de Raad van Toezicht van Wakibi);
  • een bestuurslid van Wakibi;
  • een onafhankelijk deskundige (die door beide partijen gezamenlijk wordt benoemd).

De klachtenprocedure

1. Melding klacht

Je kunt je klacht schriftelijk indienen bij de Wakibi-klachtencommissie, via e-mail: support@wakibi.nl of per post naar het adres:
Stichting Wakibi
Groeneweg 2
3235 KD Rockanje

2. Bevestiging en afhandelingstermijn

Je ontvangt vervolgens binnen twee weken een ontvangstbevestiging met daarin een herhaling van de hoofdpunten van je klacht/een verslag van de klacht via telefoon. Uiterlijk twee maanden nadat de klacht is ingediend, spreekt de klachtencommissie een oordeel uit over een klacht.

3. Beoordeling

Na bevestiging van de klacht voert de klachtencommissie een onderzoek uit naar de aard en oorzaak van de klacht en de relevante omstandigheden. De klachtencommissie maakt gebruik van een klachtendossier en kan gesprekken voeren met verschillende bij de klacht betrokken personen. De klachtencommissie beoordeelt na het onderzoek of de klacht gegrond of ongegrond is.