58% van de vrouwen in Tadzjikistan lijdt onder huiselijk geweld door partner

Door Redactie Wakibi op 31-7-2017

Tadzjikistan, internationale spelling “Tajikistan”, is een Centraal-Aziatisch land in een bergachtig gebied met ongeveer 8 miljoen inwoners. Tadzjikistan behoort tot de armste landen ter wereld. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Tadzjikistan 44,4% van de bevolking onder de armoedegrens. Volgens UN WOMEN is de armoede in landelijke gebieden zelfs 79%. Tadzjikistan, (Tadzjieks: Тоҷикистон, Tojikiston), officieel de Republiek Tadzjikistan, grenst aan Oezbekistan, Kirgizië, China en Afghanistan. Tot 1991 maakte het land deel uit van de Sovjet-Unie.

Tadzjikistan, internationale spelling “Tajikistan”, is een Centraal-Aziatisch land in een bergachtig gebied met ongeveer 8 miljoen inwoners. Tadzjikistan behoort tot de armste landen ter wereld. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Tadzjikistan 44,4% van de bevolking onder de armoedegrens. Volgens UN WOMEN is de armoede in landelijke gebieden zelfs 79%.
Tadzjikistan, (Tadzjieks: Тоҷикистон, Tojikiston), officieel de Republiek Tadzjikistan, grenst aan Oezbekistan, Kirgizië, China en Afghanistan. Tot 1991 maakte het land deel uit van de Sovjet-Unie.

Vrouwen lijden er onevenredig zwaar onder armoede. Bij elke 100.000 ‘levende’ geboorten sterven 65 vrouwen aan zwangerschapsgerelateerde oorzaken. Het hoogste armoederisico doet zich voor in gezinnen waarin vrouwen aan het hoofd staan, als een vrouw geen opleiding heeft gehad, en als er veel kinderen zijn.

Tadzjikistan heeft veel te lijden gehad van de burgeroorlog van 1992 tot 1997. Dit heeft de toch al zwakke economische infrastructuur zwaar beschadigd en de industriële- en landbouwproductie scherp doen dalen.
Overal in Tadzjikistan hebben vrouwen te maken met discriminatie en ongelijkheid in het maatschappelijke, economische en politieke leven. Hun vertegenwoordiging in de Tadjziekse politiek en besluitvorming is ver beneden internationale normen.

Verlaten vrouwen


© foto UNHCR/Alimzhan Zhorobaev


Veel mannen verlieten Tadzjikistan om in Rusland te gaan wonen, en lieten daarmee hun vrouwen en gezinnen voorgoed in de steek.
Hun achtergebleven vrouwen worden de facto hoofden van huishoudens en zijn in hun eentje verantwoordelijk voor het genereren van gezinsinkomens. Ondanks gebrekkige toegang tot onderwijs, beperkte middelen, weinig sociale bescherming en werkgelegenheid. Vooral in landelijke gebieden.

De gevolgen van verlating worden verergerd door de negatieve sociale waarden, de traditionele houding ten aanzien van de status van vrouwen, de rechten van de vrouw binnen families en de samenleving als geheel. Tadjziekse ouders investeren vaak meer middelen in jongens als toekomstige broodwinners, en creëren daarmee een duistere toekomst voor meisjes. De economische zelfvoorziening van vrouwen wordt hier ernstig door beperkt.


© foto osce.org


De vestiging van de OSVE in Tadzjikistan, (de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), ondersteunde een theatervoorstelling die gewijd was aan geweld tegen vrouwen, om daarmee het bewustzijn te verhogen en aandacht te vragen voor deze veel voorkomende schending van mensenrechten.

UN WOMEN zet zich in wereldwijd in voor het beëindigen van geweld tegen vrouwen en meisjes Een belangrijke uitdaging om gendergelijkheid te bereiken in Centraal-Azië is het beteugelen van op sekse-ongelijkheid gebaseerd huiselijk geweld.


© foto UN Women/Janarbek Amankulov


Huiselijk geweld en vrouwendiscriminatie worden vaak omringd door een ijzige stiltecultuur en is onzichtbaar door een gebrek aan gegevens. Ondersteunende diensten zijn er bijna niet. In een overzicht van UN Women uit 2012 is sprake van dat 58% van de Tadjziekse vrouwen het slachtoffer zijn van lichamelijk of seksueel geweld door hun partner.


© foto Borgen magazine


Vrouwen in Centraal-Azië lijden ook aan te vroege huwelijken, seksuele intimidatie op de werkplek en mensenhandel.

De heropleving van sommige culturele en maatschappelijke praktijken wordt vaak onjuist uitgelegd als een onderdeel van religieuze tradities, en dit beperkt in toenemende mate het vrouwenrecht om baas te zijn over het eigen leven.

De vestiging van UN Women in Centraal-Azië werkt aan:
• Ondersteunende initiatieven die de toegang tot beschikbare dienstverlening faciliteren, en het veiliger maken van openbare ruimtes.
• Samenwerking met regeringen, VN agentschappen, maatschappelijk organisaties en NGO’s om geweld te voorkomen en er op te reageren.
• Bewustmaking van de oorzaken en gevolgen van geweld tegen vrouwen.
• Werken aan houdingen en gedragingen die geweld en sekse-ongelijkheid tolereren en goedkeuren.
In Tadzjikistan werkt UN Women samen met Unicef om een veiliger infrastructuur en leefomgeving voor vrouwen te creëren.

 

Economische empowerment  © foto UN Women/Janarbek Amankulov


Investeren in de economische empowerment van vrouwen, bijvoorbeeld met een lening van Wakibi, leidt tot meer gelijkheid, armoedebestrijding en economische groei. Vrouwen leveren een enorme bijdrage aan bedrijvigheid en landbouw. Hetzij als ondernemer, hetzij als werknemer.

Vrouwen moeten genoegen nemen met laagbetaalde baantjes die het moeilijk maken om zichzelf en hun gezinnen te onderhouden. Beperkte economische mogelijkheden betekenen een beperkt economisch potentieel voor iedereen.
UN Women ondersteunt initiatieven die de rechten van kwetsbare vrouwen in Centraal-Azië verstevigen. Zoals het verbeteren van de toegang tot informatie van goede kwaliteit over diensten, sociale bescherming, en van land- en andere eigendomsrechten. UN Women bevordert burgerlijke registratie van vrouwen in Tadzjikistan en verleent technische bijstand bij de naleving van wetten en voorzieningen ter bescherming van de individu.

 

De participatie van Tadzjiekse vrouwen is van vitaal belang voor duurzame vrede


© foto IOM Tajikistan


Vijftien vrouwelijke grenswachters uit Afghanistan en Tadzjikistan krijgen een opleiding die hen praktische vaardigheden en kennis bijbrengt over grenscontroleconcepten, migratie- en grenswetgeving, politieke aardrijkskunde, mensenhandel, mensenrechten en narcotica.

Slechts enkelen lukt het om bijvoorbeeld een geüniformeerde functie te bemachtigen. Oorlogen en gewapende conflicten hebben altijd een andere impact gehad op vrouwen dan op mannen. Terwijl mannen vaker rechtstreeks bij gewapende conflicten zijn betrokken, voelen vooral vrouwen het effect van gewapende conflicten zowel indirect, wegens moeilijke en onveilige omstandigheden veroorzaakt door oorlog, als direct in hun hoedanigheid van burgerslachtoffer. Bovendien worden vrouwen niet of nauwelijks betrokken bij vredesbesprekingen en de voorbereiding van de wederopbouw.

Om deze situatie een halt toe te roepen, nam de VN Veiligheidsraad op 31 oktober 2000 resolutie 1325 unaniem aan. Deze resolutie, getiteld ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’, beoogt zowel de preventie van en bescherming tegen geweld op vrouwen en meisjes, alsook de participatie van vrouwen in de besluitvorming op het gebied van vrede en veiligheid te bevorderen. Om de concrete uitvoering van resolutie 1325 te bewerkstelligen, riep de VN Veiligheidsraad in 2004 alle lidstaten op om rond dit thema een eigen Nationaal Actieplan (NAP) uit te werken.


Tadzjikistan heeft een Nationaal Actie Plan aangenomen om haar internationale vrouwen-, vredes- en veiligheidsverplichtingen uit te voeren. Jaarlijks overleg in Centraal-Azië ondersteunt vrouwenactivisten en garandeert hun bijdrage aan conflictpreventie en –oplossingen, inzet om stabiliteit te bereiken en om partnerschappen te versterken met vrouwenvredesactivisten in gebieden waar conflicten tot een oplossing zijn gekomen.
Het Project voor Grensoverschrijdende Samenwerking voor Duurzame Vrede en Ontwikkeling ondersteunt Kirgizië en Tadzjikistan omdat deze landen in hun gemeenschappelijk beleid de uitgangspunten van resolutie 1325 van de VN, en andere resoluties die betrekking hebben op vrede en veiligheid hebben onderschreven.

 

Steun Tadzjiekse vrouwen met een lening van € 25.-


Wakibi kent honderden Tadzjiekse ondernemende vrouwen die een lening van € 25.- hebben aangevraagd. Wilt u kennis met hen maken? Klik dan hier. Als u ook Tadzjiekse mannen in aanmerking wilt laten komen klik dan hier.

Natuurlijk is het zo dat het bij Wakibi noodgedwongen om een selectie gaat. Maar het is bewezen dat de mensen in het netwerk van een kleine ondernemer die een microkrediet toegewezen heeft gekregen graag willen weten hoe dat is gelukt. De lener weet dat en wijst de weg.

Non profit organisatie Wakibi is een crowdfunding platform dat microkredieten verstrekt aan ondernemers in ontwikkelingslanden,en recent een mijlpaal in haar driejarig bestaan heeft bereikt. Door de bijdrage van haar donateurs heeft het platform een bedrag van 1 miljoen euro aan leningen overschreden.
Hiermee zijn al meer dan 50.000 ondernemers in ontwikkelingslanden geholpen.


Als u misschien vrijwilliger bij Wakibi wilt worden klikt u hier.


Redactie Wakibi – Hansjelle Dijkstra