Sociale meerwaarde: nieuwe lokale partner in Bolivia richt zich op beschikbaarheid van schoon drinkwater

Door Redactie Wakibi op 21-2-2014

Waarschijnlijk niet voor iedereen direct bekend, maar het gelijktijdig noemen van “beschikbaarheid van drinkwater” en “Bolivia” is erg tegenstrijdig. In de nasleep van wat bekend stond als de “Cochabamba Water Oorlog” bleef de schoonwater voorziening voor de stad en haar omgeving tot op de dag van vandaag zwaar onvoldoende. Nog steeds hebben dan ook nog veel gezinnen een schrijnend tekort aan schoon drinkwater. En dat is waar de nieuwe lokale partner Cidre op dit gebied een belangrijke rol vervult. Cidre richt zich voornamelijk op het promoten van duurzame ontwikkeling van achtergestelde plattelandsgebieden in Centraal Bolivia.

In het jaar 2000 werd Cochabamba, een van de grootste steden van Bolivia, overspoeld door protesten tegen de privatisering van de watervoorziening van de stad aan buitenlandse investeerders. In de nasleep van wat bekend stond als de “Cochabamba Water Oorlog” bleef de schoonwater voorziening voor de stad en haar omgeving tot op de dag van vandaag zwaar onvoldoende. Nog steeds hebben dan ook nog veel gezinnen een schrijnend tekort aan schoon drinkwater. En het beperkte aantal gezinnen dat wel over schoon drinkwater kan beschikken heeft te maken met een onbetrouwbare beschikbaarheid voor slechts een beperkt aantal uren per dag. Een pijnlijk fenomeen is dat de gemeenschappen die structureel te weinig toegang hebben tot drinkwater en sanitair over het algemeen ook degene zijn die gebrek hebben aan financiële diensten benodigd om in hun hoognodige behoeften te voorzien.

En dat is waar de nieuwe lokale partner Cidre op dit gebied een belangrijke rol vervult. Cidre richt zich voornamelijk op het promoten van duurzame ontwikkeling van achtergestelde plattelandsgebieden in Centraal Bolivia. Dit tracht zij te bereiken door verbetering van de openbare orde, milieubescherming en technische ontwikkeling. De vernieuwende initiateven van Cidre omvatten o.a. een herbebossingsprogramma waarbij boeren zonder land gebruiksrechten worden verleend en waarbij ook het milieu wordt verbeterd en het beschikbaar stellen van een agrarische verzekering welke kleine boeren bescherming moet bieden tegen schade als gevolge van slechte weersomstandigheden. Cidre werkt daarnaast aan gemeenschappelijke hydro-elektrische projecten en voorziet leners in cocateelt gebieden van kapitaal en kennis welke nodig zijn voor de ontwikkeling van alternatieve middelen van bestaan in het gebied.

Al 20 jaar werken in de regio Cochabamba de lokale partner Cidre en haar financiële adviseurs intensief samen met lokale gemeenschappen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden tot het ontwikkelen van duurzame en kosteneffectieve oplossingen op het gebied van toegang tot water en sanitaire voorzieningen. Zij zoeken naar manieren om leningen ter beschikking te stellen die het mogelijk maken te voorzien in de specifieke waterbehoeften van de bewoners in het gebied. Deze leningen hebben als doel de twee belangrijkste kostensoorten te dekken: 1) het graven van waterbronnen welke voldoende zijn om een grote groep mensen van water te kunnen voorzien en 2) het maken van aansluitingen van de bron naar de huishoudens zodat deze gezinnen toegang hebben tot het nieuwe beschikbare schone drinkwater.

Cidre stelt zich dienstbaar voor gemeenschappen zoals in Puntiti. Hoewel dit dorp op slechts 6.5 km van Cochabamba ligt, heeft het toch te maken met een ernstige watertekort als gevolg van sedimentatie en het opdrogen van de beschikbare watervoorraad. De bevolking van Puntiti is flink uitgegroeid tot 250 gezinnen, wat een ernstige druk legt op een toch al slinkende hoeveelheid beschikbaar water.

Cidre heeft de hoop om via micro-leningen het aanboren van een bron in Puntiti te kunnen financieren, wat de gemeenschap van Puntiti voor de komende jaren moet voorzien van schoon water. Door het aanbieden van micro-financiële middelen aan de water en sanitaire sector, werken Cidre en onze rechtstreekse partner Kiva, die de leningen via Wakibi mogelijk maakt, samen om gemeenschappen zoals in Puntiti in contact te brengen met duurzame bronnen van kapitaal wat hen zelf de mogelijkheid geeft duurzame oplossingen te creëren voor het oplossen van het waterprobleem in de regio.

Als je geïnteresseerd bent om een van de leningen via partner Cidre te steunen, klik dan hier voor de leningen die via Cidre worden aangeboden.


Wakibi streeft ernaar om toegevoegde waarde te bieden door partnerschappen onder de aandacht te brengen met organisaties die zich extra inspannen om iets goeds te doen voor de gemeenschappen waar zij voor werken. Dat noemen we sociale meerwaarde. Veldpartners die hun klanten bijvoorbeeld innovatieve oplossingen bieden, krijgen het Innovatie keurmerk. Klik hier voor meer informatie over Sociale Meerwaarde. Als je vragen of commentaar hebt over Sociale Meerwaarde of de betrokkenheid van Wakibi, mail dan naar support@wakibi.nl.