Succesverhalen uit het veld: zelfredzaamheid in ruraal India

Door Redactie Wakibi op 14-3-2014

Volgens de United Nations Development Program (UNDP) schommelt de armoede op het Indiase platteland rond de 61%. Dit ligt ver boven het nationale gemiddelde. Bijna 80% van de huishoudens heeft nog steeds een ernstig gebrek aan elementaire sanitaire voorzieningen, zoals latrines en watertanks. Grote aantallen kwetsbare groepen, zoals gehandicapten, weduwen en ernstig zieken, hebben geen enkel uitzicht op verbetering van kwaliteit van leven. Hoewel er vandaag de dag relatief fatsoenlijke toegang tot microfinanciering rondom de grotere steden beschikbaar is, zijn veel van de landelijk gelegen gebieden uitgesloten van financiële diensten. Lokale partner People's Forum werkt voornamelijk in Odisha, een van de armste provincies in India, om hier structureel verandering mogelijk te maken.

Om deze achterstand te bestrijden, verstrekt People's Forum sinds 1989 diverse soorten programma's en diensten in de landelijke regio's. People’s Forum richt zich op zelfhulpgroepen voor vrouwen, het verstrekken van goedkope financiering en het aanbieden van business development lesprogramma's ter ondersteuning van de teelt, innovatieve landbouw en financiële geletterdheid. Meer dan 500 medewerkers van de organisatie beheren ook een tehuis voor geesteszieken, vrouwen in de ergste financiële nood en vrouwen die gered zijn van mensenhandel.

People’s Forum is vanaf de samenwerking met onze partner Kiva in staat geweest om haar microfinanciering programma flink uit te breiden naar een breder scala van individuen die eerder als te risicovol werden aangemerkt. Dit betreft mensen met een ernstige handicap, door lepra getroffen gezinnen, derde geslacht individuen (hermafrodieten), kwetsbare ongehuwde oudere vrouwen, weduwen of alleenstaanden die een gezin moeten onderhouden.

People’s Forum blijkt een zeer betrouwbare partner te zijn met een erg goede terugbetalingsratio. Daarnaast levert zij een enorme inspanning op een groot aantal terreinen, waardoor zij alle mogelijke Sociale Meerwaarde stempels (Armoedebestrijding, Kwetsbare groepen, Luistert naar leners, Gezin en gemeenschap, Ondernemerschap, Sparen en Innovatie) toegewezen heeft gekregen, hetgeen uniek is.

Deze hoge terugbetalingsratio en de toegewezen stempels bieden onder andere de mogelijkheid om meer en grotere leningen te mogen verschaffen aan de mensen die zij probeert te bedienen. In de afgelopen maanden heeft ze onder andere een water en sanitair programma op kunnen zetten om het extreme gebrek aan goede sanitaire voorzieningen aan te pakken. Naast een bewustmakings- en voorlichtingscampagne zullen de leners worden voorzien van financieringsmogelijkheden voor het bouwen of renoveren van een toilet, de bouw van een waterleiding, of installatie van een handpomp.

Een persoonlijk succesverhaal
Sabitri werd geboren zonder gevoel en kracht in haar benen. Ze leerde zichzelf voort te bewegen door gebruik te maken van haar armen. Sabitri heeft alles voor haar familie over en werkt heel erg hard om haar naasten te kunnen voorzien van alle primaire behoeften. Al bijna 10 jaar werkt ze samen met haar broer als aannemer voor de overheid, waarbij zij zich bezighouden met de verkoop van gesubsidieerde rijst en kerosine aan de families in haar dorp, die onder de armoedegrens leven. Haar broer is verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de markt, terwijl Sabitri de winkel draaiende houdt vanuit hun huis.

Vorig jaar heeft Sabitri een lening aangevraagd via onze partner People’s Forum, met als doel haar reguliere activiteiten uit te breiden met de verkoop van aluminium potten en containers die nodig zijn in alle keukens in Odisha. Zij zag deze behoeften en probeerde daarin te voorzien. In een korte tijd steeg haar dagelijkse inkomen van 3000 INR (ongeveer 35 Euro) per maand naar ongeveer 10.000 INR per maand. Ze heeft deze extra inkomsten deels geïnvesteerd in haar bedrijf en de onkosten van haar familie, maar ze gebruikt het grootste deel van de gegenereerde inkomsten voor de bouw van een nieuw huis, waarin zij zowel het bedrijf zal gaan runnen en zal gaan wonen met haar broer, zijn vrouw en hun twee kinderen. Een enorme verbetering ten opzichte van de enkele slaapkamer die zij op dit moment delen.

Dit soort succesverhalen van zowel onze leners als onze partners zijn in de eerste plaats mogelijk door de dromen, wilskracht en goede ideeën van al deze mensen in ontwikkelingslanden. Wakibi streeft er naar om vervolgens met behulp van haar leden en haar partners, hen te helpen deze dromen te verwezenlijken. Als je vragen of commentaar hebt over dit artikel of de betrokkenheid van Wakibi, mail dan naar support@wakibi.nl.


Bronnen:
http://www.peoplesforum.in
http://www.kiva.org