A loan of € 925 helps to give her community better access to communication services by selling mobile airtime credits.

Tri

Klaten, Indonesië / Verkoop telefoongebruik

Verkoop

Dit project is al volledig gesteund

Het verhaal van Tri

Good day, lenders! This is Tri, one of Ruma's agents. Tri lives in Klaten, one of the regencies in Central Java, located about ten hours' drive from Jakarta, the capital city of Indonesia. She lives there with her husband and her two children. She sells small daily consumer products and mobile airtime credits to her community.

Tri decided to join Ruma because she wanted to help her husband increase their income, as well as contribute more to her community. As the business grows, she is hoping to get a working capital loan from Kiva. She will use the loan to provide more mobile airtime credits for her community.

Tri is the one who is seen in the photo. She is very thankful for your kind support.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

14 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Aan het eind
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

13 april 2016
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Vast
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Gedeeltelijk
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

Rekan Usaha Mikro Anda (Ruma)
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Nee
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 925,00

.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Totaal € 0,00 € 0,00 -

Rekan Usaha Mikro Anda (Ruma)

Beschrijving van de partner:

PT Ruma is een sociale onderneming met winstoogmerk, gevestigd in Jakarta, Indonesië. Haar missie is om de waardigheid, het inkomen en de toegang voor de armen te vergroten door middel van technologie. Om dit te doen, creëert de organisatie werkgelegenheid voor de armen, richt zich op Indonesiërs die onder de armoedegrens van $2,50 per dag leven, en helpt hen om ondernemers te worden die telecom verkopen en diensten factureren die PT Ruma beschikbaar stelt via haar netwerk. Deze ondernemers worden individueel aangeduid als âagents,â en collectief als het âPT Ruma agentennetwerk. 

PT Ruma rekruteert en traint zijn agenten om prepaid mobiele telefoon tegoed, elektriciteit en andere diensten met toegevoegde waarde te verkopen met behulp van mobiele telefoons en aanverwante technologieën. Het ondersteunt deze agenten met ondersteunende diensten voor de detailhandel. Het beheert en verkoopt ook tegoeden voor mobiele telefoons. Kiva leningen geven arme ondernemers het startkapitaal dat ze nodig hebben om als PT Ruma agenten te gaan werken. De agenten van PT Ruma hebben momenteel twee diensten die zij door de organisatie, met de steun van de leningen van Kiva kunnen verkopen: mobiele telefoon airtime en de rekening-betaaldienst. 

Mobiele telefoon tegoeden verkoop:

Indonesië heeft een zeer concurrerende telecommunicatiemarkt, met 11 mobiele netwerken. De meeste eigenaren van mobiele telefoons gebruiken hun telefoons door vooraf minuten te kopen op het netwerk van hun keuze. In dichtbevolkte gebieden zijn er duizenden winkeliers die minuten verkopen via de verschillende netwerken. In landelijke gebieden is het echter een grotere uitdaging om een minutenlange detailhandel te exploiteren vanwege de hoge kosten die gepaard gaan met het bijhouden van de inventaris van alle 11 netwerken en vanwege de beperkte vraag en technische vaardigheden. 

PT Ruma maakt de verkoop van universele prepaid minuten mogelijk die op elk van de 11 netwerken kunnen worden gebruikt. Deze worden Ruma-credits genoemd. Door het beheer van een groothandel voorraad van prepaid minuten op alle 11 netwerken, PT Ruma verwijdert de technische complexiteiten voor landelijke retailers die de verkoop van mobiele telefoon minuten beheren. 

Kiva leningen aan PT Ruma agenten die Ruma kredieten verkopen, of universele mobiele telefoon minuten, stellen de agenten in staat om een startende partij Ruma kredieten van PT Ruma te kopen. Omdat de agenten geen werknemers van PT Ruma zijn, worden er geen Ruma-kredieten vooraf aan de agenten verstrekt. Kiva-leningen stellen agenten in staat om een hoge voorraad Ruma-kredieten bij de hand te houden terwijl ze een krediethistorie opbouwen met PT Ruma, en ook om besparingen op te bouwen om hun inventaris te financieren uit de inkomsten van hun bedrijf.
 
Betaaldiensten:
 
PT Ruma stelt haar agenten in staat om via Kartuku, een lokaal bedrijf dat facturen betaalt, factureringsdiensten aan te bieden aan hun klanten. Agenten kunnen contante betalingen voor rekeningen innen - zoals water- en elektriciteitsrekeningen. Ze kunnen dan gebruik maken van de zogenaamde Electronic Data Capture (EDC)-apparaten om betalingen in te voeren en ontvangstbewijzen voor klanten af te drukken. De medewerkers van Ruma verzamelen de betalingen van de agenten en beheren de cashflow naar de serviceproviders. Voor elke geïnde betaling ontvangen de agenten een vergoeding.
 
Het betalen van rekeningen via lokale PT Ruma agenten bespaart klanten de tijd en het geld die ze zouden besteden aan het reizen naar stedelijke gebieden om rekeningen te betalen in persoon. Dit maakt een groot verschil voor mensen in afgelegen of landelijke gebieden, of die de werkuren moeten maximaliseren om zich te kunnen redden.
 
Kiva leningen zullen dienen als deposito's voor EDC apparaten, waardoor ze toegankelijker worden voor PT Ruma agenten. Kartuku leent EDC-machines uit aan agenten. Omdat PT Ruma garant staat voor de machine, vraagt het een aanbetaling van de agent. Deze borg dekt het apparaat als het beschadigd is.
 
Motoraankopen:
 
PT Ruma onderhoudt een netwerk van veldwerkers die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de agenten per regio, de verkoop van de tegoeden en het innen van contant geld. Er is kans voor agenten om gebiedsambtenaren te worden en tweemaal zo veel te verdienen als voltijdse werknemers. 

Om hun werk effectief te kunnen doen, moeten veldwerkers met hun motorfietsen tussen de agenten reizen. Ruma biedt 0%, vierjarige leningen aan agenten aan om deze fietsen op krediet te kopen, waardoor ze meer geld kunnen verdienen en de hoge rentetarieven kunnen vermijden die normaal gesproken worden aangerekend op motorfietsen die op krediet worden gekocht.

PT Ruma behaalde de eerste plaats op de Harvard Social Enterprise Conference 2010 en de tweede plaats op de Global Social Venture Competition 2010. De organisatie werd geïncubeerd met Grameen Foundation, een van haar technologiepartners. PT Ruma heeft ook financiering ontvangen van Unitus Impact en Omidyar Network.

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

12 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

1.371
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 847.875,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

0% APR
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

-
Percentage achterstallige leningen

Het percentage achterstallige leningen van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

Percentage achterstallige leningen = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

0,00%
Leningen in risicozone

De risicorentevoet verwijst naar het percentage van de leningen dat door deze veldpartner moet worden terugbetaald en dat ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20,18%.

De risicorentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen het in gebreke blijven door kredietnemers of veldpartners. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20,18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

0,00%
Percentage in-gebreke-gebleven-leningen

Het in-gebreke-gebleven-percentage is het percentage beëindigde leningen die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is het percentage achterstallige leningen een meer betekenisvolle indicator voor het risico.
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

0,12%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

1,21%