Met deze lening kan Jenifrida haar winkel renoveren.

Freedom Chanika Group

Dar es Salaam, Tanzania / Boekenwinkel

Verkoop

Dit project is al volledig gesteund

 

Het verhaal van Freedom Chanika Group

Jenifrida, op de foto in het midden, is een jonge onderneemster van 31 die al 8 jaar met succes haar bedrijfje runt. Ze is getrouwd en heeft 3 kinderen die alledrie naar school gaan.

Jenifrida heeft een kantoor/boekhandel waarin ze onder andere schoolboeken, pennen en (schrijf-)papier verkoopt.
Ze werkt iedere dag van 7 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds en het is haar gelukt om een goede winst te maken met haar verkopen.
Tot nu toe heeft ze 5 leningen gehad die ze o,a. heeft gebruikt voor uitbreiding van haar winkel-assortiment.

De nieuwe lening zal ze gebruiken om haar winkel op te knappen zodat hij handiger is ingedeeld en aantrekkelijker wordt voor haar klanten. 

Jenifrida wil haar omzet en haar winst verhogen, waardoor ze meer kan investeren in haar onderneming.
Het is haar droom om een succesvolle onderneemster te zijn en blijven in Dar-Es-Salaam.

Op de foto staan tevens de 2 andere groepsleden, Habiba en Nasra. Zij zullen hun deel van de lening ook gebruiken om te investeren in hun winkels en ze zijn samen met Jenifrida verantwoordelijk voor het terugebetalen van de lening.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

14 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Maandelijks
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

10 februari 2017
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Vast
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Gedeeltelijk
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

Tujijenge Tanzania
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 3.700,00

.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Totaal € 0,00 € 0,00 -

Tujijenge Tanzania

Status update – 31 Januari 2020

Tujijenge heeft zijn maandelijkse betaling aan de Kiva kredietverstrekkers in december niet gedaan, en is in strijd met haar overeenkomst met Kiva. Ons team staat in contact met de organisatie en zal de geplande betalingen blijven opvolgen om te proberen deze te innen. We verwachten dat we de betalingen van Tujijenge zullen blijven ontvangen, maar we verwachten wel dat de vertragingen zullen aanhouden.


Status update - 10 december 2019

Kiva heeft de mogelijkheid van Tujijenge om nieuwe leningen te financieren op het Kiva platform gepauzeerd. De organisatie heeft te maken met grote liquiditeitsproblemen als gevolg van de moeilijke macro-economische problemen waar Tanzania mee te maken heeft. We zijn met Tujijenge overeengekomen om hun uitstaande saldo over een langere periode terug te betalen en werken nauw met hen samen om de verschuldigde gelden te innen. We zullen meer informatie delen naarmate deze beschikbaar komt.


Statusupdate - 25 juni 2019

Tujijenge Tanzania Microfinanciering heeft te maken gehad met liquiditeitsproblemen in verband met de moeilijke economische omstandigheden in de regio. Dit heeft invloed gehad op hun vermogen om terugbetalingen te doen aan Kiva-kredietverleners. Om hen weer op weg te helpen, hebben we een nieuw aflossingsplan voor een langere periode afgesproken dat erop gericht is hun volledige openstaande saldo terug te vorderen. Dank u voor uw geduld en begrip.

Kiva houdt regelmatig en voordurend toezicht op alle veldpartners, maar plaatst hier alleen statusupdates als reactie op relevante, grote veranderingen bij de partner.

Informatie over Tujijenge Tanzania

Tujijenge Tanzania is een microfinancieringsmaatschappij met aandelen in Dar es Salaam, Tanzania. Het bedrijf is in juli 2006 begonnen met zijn activiteiten. Tujijenge Tanzania richt zich op het leveren van microfinanciële diensten, waaronder krediet-, spaar-, levens- en ziektekostenverzekeringen. In de eerste drie jaar van haar bestaan zal Tujijenge Tanzania zich concentreren in het gebied van Dar es Salaam, maar de organisatie wil haar activiteiten uitbreiden naar andere delen van het land en naar het platteland.

De klanten van Tujijenge Tanzania zijn zowel mannen als vrouwen die actief zijn in kleine bedrijven zoals gekookt voedsel, tweedehands kleding, granen, houtskool en andere kleinschalige handelsactiviteiten. Andere bedrijven zijn winkels, kantoorbenodigdheden, kiosken, grensoverschrijdende bedrijven en kapsalons. Deze micro-ondernemers zijn actief op de markten, in zakencentra en een aantal van hen voeren de bedrijven thuis uit. Tujijenge Tanzania Loan Officers, waarvan er momenteel dertien (13) in aantal zijn, gaan naar de gemeenschap en praten over de werkwijze van Tujijenge Tanzania en het voornemen om leningen te verstrekken. Geïnteresseerde zakenmensen zullen groepen van 15-35 leden vormen en krijgen daarna een opleiding van de Loan Officer voor een periode van vier (4) weken. Tijdens de opleidingsperiode zullen de potentiële leden kennismaken met de leenmethodologie van het bedrijf, de basisonderwerpen van het gebruik van de lening en het bedrijfsplan. Verder zullen de groepen een naam voor de groep kiezen, leiders kiezen, groepsverordeningen opstellen en een bankrekening openen bij een commerciële bank.

Een andere vereiste voor een groep om leningen van Tujijenge te kunnen ontvangen is de mogelijkheid om te sparen; leden zijn verplicht om 20% van het verwachte bedrag van de lening te sparen tijdens de trainingssessies. De gedachte hierachter is om een discipline op te bouwen om wekelijks terug te betalen inclusief het sparen vanaf het begin. Bovendien, als een lid kan sparen voordat hij een lening ontvangt, geeft dit aan dat een persoon zich bezighoudt met een serieuze zaak die wat geld kan opleveren om opzij te zetten als spaargeld. Bovendien blijven leden na het ontvangen van een lening minstens 1000 shilling per week sparen om af te lossen.

Na vier weken training is de groep klaar om een lening van Tujijenge te ontvangen. De Loan Officer stuurt de aanvraagformulieren door naar het kantoor met de handtekeningen van alle leden van de groep als verzoek om een lening. De groep zal elke week bijeenkomen om de aflossingen te doen op een aangewezen plaats in de gemeenschappen. Tijdens deze vergaderingen worden de leden aangemoedigd om ideeën uit te wisselen over zakelijke kwesties en het leven in het algemeen.

Tujijenge Tanzania wil microondernemers bereiken en hen voorzien van financiële en sociale bemiddelingsdiensten, aangezien kapitaal een van de grootste obstakels is voor de ontwikkeling en het succes van initiatieven van micro-ondernemingen in Tanzania. Door de kleine omvang van de bedrijven en het gebrek aan middelen voor micro-ondernemingen hebben micro-ondernemers behoefte aan microfinanciële diensten om te kunnen overleven en hun bedrijf te laten groeien. Door onvoldoende mechanismen en onvoldoende informatie in Tanzania over de kredietmarkten worden commerciële banken echter ontmoedigd en zijn ze niet bereid om leningen te verstrekken aan micro-ondernemingen.

Een nota over het rendement van de portefeuille van Tujijienge:

Wij hechten veel belang aan de kosten die Kiva-leners voor hun leningen betalen. Daarom is een eerlijke prijsstelling een kernonderdeel van ons eerste due diligence-proces voor Field Partners. Met Kiva's 0% kapitaal zijn veel van onze Field Partners ook in staat om extra waarde toe te voegen aan hun leningen door het verlagen van de rentetarieven, het aanbieden van niet-financiële diensten of het creëren van nieuwe leningproducten.

Voor partners met gerapporteerde portefeuillerendementen of gemiddelde JKP's hoger dan 50% neemt Kiva stappen om te controleren of de hoge tarieven gerechtvaardigd zijn door de impact van de leningen. Kiva controleert ook of de partner geen onredelijke winsten genereert of opgeblazen salarissen betaalt, en of de hoge bedrijfskosten van de partner gerechtvaardigd zijn door zijn bedrijfsomgeving en/of het ontwerp van zijn leningproducten.

We proberen leningen te ondersteunen die geen ongerechtvaardigde kostenpost vormen voor hardwerkende leners. We erkennen echter dat sommige van onze partners, om kwetsbare en uitgesloten mensen met producten en diensten met een grote impact te bereiken, hoge kosten maken die het noodzakelijk maken om kredietnemers hogere dan gemiddelde kosten in rekening te brengen om duurzaamheid en schaalbaarheid mogelijk te maken.

Factoren die de kosten die deze partnerorganisatie in rekening brengt aan haar kredietnemers opdrijven zijn onder andere:

 • Zij verstrekken zeer kleine leningen. Dit leidt tot hogere operationele kosten, aangezien het verstrekken van elke individuele lening een minimum aan kosten per eenheid met zich meebrengt.
 • Ze verstrekken leningen op zeer korte termijn, wat leidt tot hogere operationele kosten, aangezien elke kortlopende lening een kleiner bedrag aan inkomsten genereert dan een lening op langere termijn.
 • Zij zijn actief in een gebied met een beperkt of slecht functionerend banksysteem. Dit maakt het moeilijk om lokaal toegang te krijgen tot financiering en maakt het moeilijker om betalingen op leningen van buiten het land te sturen en te ontvangen.

 

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

16 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

13.328
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 15.429.750,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

66% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

-
Percentage achterstallige leningen

Het percentage achterstallige leningen van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

Percentage achterstallige leningen = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

0,00%
Leningen in risicozone

De risicorentevoet verwijst naar het percentage van de leningen dat door deze veldpartner moet worden terugbetaald en dat ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20,18%.

De risicorentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen het in gebreke blijven door kredietnemers of veldpartners. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20,18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

0,00%
Percentage in-gebreke-gebleven-leningen

Het in-gebreke-gebleven-percentage is het percentage beëindigde leningen die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is het percentage achterstallige leningen een meer betekenisvolle indicator voor het risico.
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

1,68%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

0,28%