A loan of € 395 helps to buy a sack of flour, a sack of sugar, a bottle of vegetable oil, a frying pan, a wooden spoon and a new oven.

Vaimauga

Manono, Samoa / Bakkerij

Voedsel

Dit project is al volledig gesteund

 

Het verhaal van Vaimauga

Vaimauga is 36 years old. She runs a small business of selling pancakes, pork cakes, and buns in her community to earn a living.

Vaimauga has requested for a loan to buy a sack of flour, a sack of sugar, a bottle of vegetable oil, a frying pan, a wooden spoon and a new oven to assist her in running the business.

She hopes to use her profit to build a small bakery store in the near future. She joined SPBD in 2021.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

14 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Maandelijks
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

31 augustus 2023
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Flexibel
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Niet toepasbaar
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

South Pacific Business Development (SPBD) - Samoa
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 395,00

.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Totaal € 0,00 € 0,00 -

South Pacific Business Development (SPBD) - Samoa

6 augustus 2020 - COVID-19 Update:

Kiva heeft contact opgenomen met SPBD Samoa om te begrijpen hoe we hun bedrijf en leners het beste kunnen ondersteunen tijdens de zich steeds verder ontwikkelende COVID-19 pandemie. We blijven prioriteit geven aan de veiligheid en het welzijn van al het personeel, de leners en hun gezinnen terwijl deze wereldwijde pandemie voortduurt.

Hoewel de reacties op de crisis per land verschillen, hebben de meeste regeringen een uitgaansverbod, reisbeperkingen en landelijke sluitingen opgelegd. Samoa heeft tijdelijke surseances van betaling van leningen opgelegd, die niet alleen gevolgen hebben voor de microfinanciering, maar voor de economie als geheel.

Als gevolg daarvan kunnen kredietnemers en SPBD Samoa moeilijkheden ondervinden bij het maken en innen van de aflossingen van leningen als gevolg van de bovengenoemde beperkingen of de fall-out effecten van het virus. In de komende maanden is het mogelijk dat kredietverstrekkers vertraging oplopen bij de aflossingen en nieuwe leningen die door SPBD Samoa worden verstrekt. Als impact-first funder zet Kiva zich in voor onze Field Partners, net als in eerdere crises. We staan sympathiek tegenover een tijdelijke toename van de terugbetalingsachterstand en delinquentie om de veldpartners en de leningnemersgemeenschappen te helpen herstellen. 

Kiva werkt nauw samen met SPBD Samoa om hen en hun kredietnemers te ondersteunen tijdens de COVID-19-crisis. SPBD Samoa stuurt regelmatig updates naar Kiva, en we zullen Partner Pages updaten als we meer weten. 

Namens Kiva en SPBD Samoa zijn we dankbaar voor uw voortdurende steun in deze moeilijke tijd.


Beschrijving van de partner:

South Pacific Business Development (SPBD) verbetert de omstandigheden voor gezinnen die in armoede leven door het verstrekken van toegankelijk krediet, training en begeleiding om hen te helpen bij het starten, groeien en onderhouden van micro-ondernemingen, het opbouwen van activa, het financieren van huisverbeteringen en het betalen van onderwijs voor hun kinderen.

De visie van het EPBD is het creëren van een netwerk van organisaties voor de ontwikkeling van micro-ondernemingen in de Zuid-Pacific en de naburige regio's om vrouwen te helpen door financiële toegang en economische ontwikkeling, en om hen te helpen zichzelf en hun gezinnen voorgoed uit de armoede te halen.

Doelgroepen

Het EPBD staat ten dienste van vrouwen die zowel op het platteland als in de peri-urbane gebieden wonen en die kwetsbaar zijn voor armoede. Het gaat om alleenstaande moeders, werklozen, minderheden, gehandicapten, onbemiddelde personen en slachtoffers van huiselijk geweld. Van het totale aantal verstrekte leningen:

 • gaat 99% naar vrouwen
 • 80% gaat naar klanten die op het platteland wonen
 • 40% gaat naar alleenstaande moeders

Programma voor financiële geletterdheid

Het EPBD vult zijn aanbod van financiële producten aan met een opleiding in financiële geletterdheid en wekelijkse toegang tot ondersteuning van zakelijke opleidingen. Het SPBD-programma voor financiële geletterdheid leert vrouwen financiële managementpraktijken om te beoordelen hoe hun bedrijf presteert en om hun winst te maximaliseren. Dit laat op zijn beurt meer geld over om te investeren in het onderwijs van hun kinderen, het verbeteren van de huisvestingsomstandigheden en het sparen voor de toekomst. 

Methodologie

Het EPBD volgt het model van de Grameen Bank voor microfinanciering. Arme mensen in Samoa worden geconfronteerd met "armoede van kansen" omdat er in het land weinig formele arbeidsmogelijkheden zijn. Voor de meeste Samoaanse plattelandsbewoners bestaan er gewoonweg geen banen. 

Om deze mensen te bereiken, heeft SPBD in plattelandsdorpen groepen laten formeren van vier tot zeven vrouwen om leningen te ontvangen. In elk dorp zijn er meestal twee tot vijf SPBD-groepen. De leden van deze peer groups ondersteunen en garanderen elkaar. Zij keuren elkaars bedrijfsplannen en leningaanvragen goed. Ze staan ook wekelijks garant voor alle terugbetalingen van leningen en motiveren elkaar om te slagen. Als een klant bijvoorbeeld ziek wordt, helpt haar groep met haar bedrijf tot ze herstelt. Als een cliënt ontmoedigd raakt, zal de steungroep haar erdoorheen trekken. Dit draagt substantieel bij aan het extreem hoge aflossingspercentage van leningen aan microfinancieringsgroepen.

SPBD heeft wekelijks bijeenkomsten in lokale dorpen met al haar cliënten. Tijdens deze bijeenkomsten vinden alle SPBD-gerelateerde zaken plaats, waaronder bedrijfstrainingsmodules, beoordeling van bedrijfsplannen, leningaanvragen en -goedkeuringen, wekelijkse aflossingen van leningen, spaardeposito's en doorlopende mentorschap en coaching.

Producten

Het EPBD verstrekt kleine, ongedekte leningen van ongeveer 400 dollar aan groepen plattelandsvrouwen die op basis van hun bestaande vaardigheden in bedrijven investeren. Zij krijgen opleiding, voortdurende begeleiding en motivatie om hen te helpen kleine inkomensgenererende inspanningen te leveren, zodat zij zich uit de armoede kunnen werken. Dit is een zeer gestructureerd programma met duidelijke regels.

Vanaf hun tweede lening worden de leden aangemoedigd om de opbrengst van hun leningen te investeren in basishuisvesting en kinderonderwijs. De SPBD draagt ertoe bij dat de kinderen van alle leden een goede opleiding krijgen door financiering te verstrekken voor het betalen van schoolgeld, schooluniformen en schoolboeken.

SPBD werkt aan het verbeteren van het welzijn van huishoudens door financiering te verstrekken voor basishuisvesting, zoals toegang tot elektriciteit, stromend leidingwater, het installeren van goede sanitaire voorzieningen, het bouwen van een veilige fundering (in plaats van een vuilvloer) en het vervangen van grasdaken door duurzamere en veerkrachtigere daken.

Het is duur en moeilijk voor de armen om bankrekeningen te openen bij traditionele commerciële banken. SPBD helpt de leden te sparen voor een regenachtige dag en goede financiële gewoontes te ontwikkelen door het aanbieden van een basisspaardienst. Door te sparen bij SPBD hebben de leden een veilige en handige plek om kleine en regelmatige spaardeposito's te doen.

SPBD biedt ook een lening- en levensverzekeringsproduct aan al haar leden. Bij overlijden van een lid krijgt haar familie financiële steun. Deze 'verzekering van geen enkele ontbering' voor het resterende gezin is iets wat veel leden zeer op prijs stellen.

SPBD Samoa

Het EPBD Samoa, dat in januari 2000 van start is gegaan, is de eerste locatie van het EPBD en is het grootste bedrijf van het EPBD. De SPBD is actief in elk dorp van het land. Sinds de oprichting heeft de organisatie microfinancieringsleningen verstrekt aan meer dan 40.000 vrouwen voor een totaalbedrag van 55 miljoen Samoaanse Tala (23,9 miljoen dollar).

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

17 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

27.288
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 20.974.755,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

45% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

-
Percentage achterstallige leningen

Het percentage achterstallige leningen van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

Percentage achterstallige leningen = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

14,00%
Leningen in risicozone

De risicorentevoet verwijst naar het percentage van de leningen dat door deze veldpartner moet worden terugbetaald en dat ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20,18%.

De risicorentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen het in gebreke blijven door kredietnemers of veldpartners. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20,18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

26,04%
Percentage in-gebreke-gebleven-leningen

Het in-gebreke-gebleven-percentage is het percentage beëindigde leningen die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is het percentage achterstallige leningen een meer betekenisvolle indicator voor het risico.
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

0,32%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

0,01%