Ebola-uitbraak dupeert lokale partners en leners in Sierra Leone

Door Redactie Wakibi op 6-11-2014

Lees hier meer over de gevolgen van de ebola-uitbraak in Sierra Leone en hoe onze lokale partners de ondernemers middels microkredieten hebben kunnen helpen.

Sinds februari 2014 is er een ebola-uitbraak in West-Afrika. Een van de getroffen landen is Sierra Leone. Voor het verstrekken van microkredieten wordt hier samengewerkt met vier lokale partners. Deze partners en hun leners zijn ernstig gedupeerd, doordat de economie nagenoeg stil is komen te liggen door de ebola-epidemie.

Het aantal gevallen van ebola in West-Afrika neemt snel toe. Eind oktober waren er in totaal al meer dan 13.500 mensen besmet en was het aantal doden inmiddels opgelopen tot bijna 5.000. Wakibi is actief in Sierra Leone, een van de zwaarst getroffen gebieden met ruim 5.300 ebola-besmettingen en meer dan 1.500 doden.

Desastreuze economische gevolgen
De getroffen gemeenschappen hebben niet alleen een verschrikkelijk verlies aan mensenlevens. De epidemie tast bovendien in ernstige mate de economie aan. Scholen, markten, banken en winkels zijn gesloten en lokaal verkeer is nagenoeg stil komen te liggen. Daarnaast heeft ook het toerisme een enorme klap gekregen doordat meer dan de helft van de vluchten en bijbehorende hotelboekingen van buitenlandse toeristen is geannuleerd. Hotels staan leeg, maar de vaste kosten blijven bestaan. Zelfs als ebola straks weer bedwongen is, zullen de indirecte gevolgen nog jaren voelbaar zijn.


 

Gevolgen voor veldpartners
De lokale partners zijn eveneens getroffen door de ebola-epidemie. De bezorgdheid omtrent hun veiligheid beperkt grotendeels de mogelijkheden voor medewerkers en klanten om hun werkzaamheden goed uit te voeren.

Met de getroffen lokale partners is overlegd over de mogelijkheden om de terugbetalingen van de leners te herschikken. Voor partners die nog terugbetalingen ontvangen in minder getroffen gebieden, zullen de terugbetalingen aan de kredietgevers doorgaan. Wij vertrouwen er verder op dat de lokale veldpartners het best weten welke leners een gunstigere afbetalingsregeling of een kwijtschelding van de schulden nodig hebben.

Vanwege de eigen reserves die de lokale partners hebben opgebouwd om het risico van wanbetaling af te dekken, kunnen zij voorlopig potentiële verliezen op leningen accepteren zonder dat zij en daardoor hun andere huidige en toekomstige leners in gevaar komen. Deze reserves zijn echter niet uitputtend en kan op termijn als gevolg hebben dat leningen niet terugbetaald kunnen worden.

Situatie veldpartners in Sierra Leone
Er zijn vier lokale partners in Sierra Leone: BRAC, SMT, ARD en LAPO (zie: http://www.wakibi.nl/partners/#land-sl/pag-1/). Veldpartner BRAC heeft de microfinanciële operaties voor minstens een maand opgeschort. SMT stopt ook voor minstens een maand met de uitbetalingen. Ook ARD heeft de uitbetalingen van leningen in de zwaarst getroffen gebieden van Sierra Leone gestopt en overweegt alle activiteiten in deze regio’s te staken. Alleen LAPO is nog in staat om de activiteiten op een normale wijze te continueren.

Tot nu toe zijn er geen berichten dat medewerkers van de lokale partners zijn besmet. Wel is vernomen dat een aantal klanten, die mogelijk besmet zijn, in quarantaine zijn geplaatst.

Extra activiteiten
In West Afrika hebben veldpartners tijdens deze crisis nieuwe verantwoordelijkheden op zich genomen, zoals het begeleiden van scholingscampagnes. BRAC spant zich bijvoorbeeld in om de bewustwording omtrent ebola te verhogen. Zij geeft informatie, verspreidt posters, leidt werkers in de gezondheid op en geeft een straattheatervoorstelling over ebola.

Veldpartner SMT schreef: “We weten nu niet hoe groot de impact eventueel zal zijn op de ondernemingen en de economie als geheel. We hopen en bidden dat de epidemie stopt.”

Wakibi dankt de veldpartners, die hun klanten zo goed mogelijk helpen om deze crisis door te komen en alle uitleners voor hun financiële ondersteuning.

Als je vragen of commentaar hebt over dit artikel of de betrokkenheid van Wakibi, mail dan naar support@wakibi.nl.


Bronnen:
http://blog.kiva.org/kivablog/2014/09/02/ebola-crisis-affecting-kivas-west-african-field-partners
http://sargasso.nl/verloop-uitbraak-ebola-west-afrika-2014/
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/case-counts.html
http://www.wakibi.nl/partners/#land-sl/pag-1/