Landbouw middelpunt van culturele tradities en economische groei

Door Redactie Wakibi op 22-8-2014

Ondanks de sterke opkomst van verscheidene sectoren in ontwikkelingslanden, blijft landbouw een cruciale rol spelen in gemeenschappen over de hele wereld. Ongeveer 2,5 miljard mensen in minder-ontwikkelde landen zijn voor hun levensonderhoud nog steeds dagelijks afhankelijk van de landbouw. Studies uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties (FAO) laten ook een gedetailleerd beeld zien van de veranderende behoefte aan landbouwkundige productie. In minder-ontwikkelde landen neemt de bevolkingsgroei toe als gevolg van afnemende sterftecijfers, langere levensverwachting en hoge geboortecijfers. Dit kan grote gevolgen hebben voor de voedselvoorziening. Dat is waarom de Verenigde Naties het jaar 2014 hebben uitgeroepen tot “the International Year of Family Farming”. Het doel is om gedurende het gehele jaar het bewustzijn te vergroten voor de uitdagingen waarvoor landbouwfamilies dag in dag uit staan en dat de landbouw nog steeds de grootste werkgever in de wereld is. De FAO zegt dat het van cruciaal belang is om de sector te promoten als een manier om de productie te bevorderen benodigd voor de bestrijding van honger en armoede en bij te dragen aan gezonde voedingssystemen.

Met de vakantie achter de rug zullen weinig mensen zich realiseren dat de schoolvakantieperiodes oorspronkelijk bedoeld waren om de kinderen te kunnen laten meehelpen bij de oogst op het land. Ook halverwege vorige eeuw werd in ons land de jeugd nog opgeroepen om te helpen bij de oogst. Na het zaaien, planten en verzorgen van het gewas, zien de boeren de oogst als de beloning voor hun arbeid en volgt hopelijk een tijd van voorspoed. Landbouw speelt wereldwijd een cruciale rol binnen gemeenschappen en het belang neemt alleen maar toe.


Over de gehele wereld zijn diverse feestdagen verbonden met het einde van het oogstseizoen. In Zuid-Duitsland bijvoorbeeld was van oudsher de hopoogst in augustus en september op veel plaatsen aanleiding voor een oogstfeest. Een aantal bierfeesten is uit het hierbij gevierde Oogstdankfeest voortgekomen. Bekend is het Oktoberfest in München. Maar ook in Nederland en België zijn er op diverse plaatsen nog oogstfeesten. Verder weg in Korea is Ch’usok een belangrijke oogstfeestdag en wordt ook wel het Koreaans 'Thanksgiving' genoemd. Het is een familiefeest waarbij iedereen vrij is, met de familie samen is en graven bezoekt om de overledenen te eren. In Ghana eert men de yamoogst met het Homowo festival, een feest met voedsel, dans en gezelligheid.

Bestrijding van honger en armoede
Ondanks de sterke opkomst van verscheidene sectoren in ontwikkelingslanden, blijft landbouw een cruciale rol spelen in gemeenschappen over de hele wereld. Ongeveer 2,5 miljard mensen in minder-ontwikkelde landen zijn voor hun levensonderhoud nog steeds dagelijks afhankelijk van de landbouw.

Studies uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties (FAO) laten ook een gedetailleerd beeld zien van de veranderende behoefte aan landbouwkundige productie. In minder-ontwikkelde landen neemt de bevolkingsgroei toe als gevolg van afnemende sterftecijfers, langere levensverwachting en hoge geboortecijfers. Deze groei zet zich waarschijnlijk voort tijdens de 21ste eeuw. Ook worden er steeds meer landelijke nederzettingen omgezet in stedelijke gebieden. Dit kan grote gevolgen hebben voor de voedselvoorziening. Dat is waarom de Verenigde Naties het jaar 2014 hebben uitgeroepen tot “the International Year of Family Farming”. Het doel is om gedurende het gehele jaar het bewustzijn te vergroten voor de uitdagingen waarvoor landbouwfamilies dag in dag uit staan en dat de landbouw nog steeds de grootste werkgever in de wereld is. De FAO zegt dat het van cruciaal belang is om de sector te promoten als een manier om de productie te bevorderen benodigd voor de bestrijding van honger en armoede en bij te dragen aan gezonde voedingssystemen.

Hieronder het belang van familie landbouw in beeld:
Landbouw als drijvende kracht
Maar zelfs met deze veranderende behoefte aan landbouw is een ding niet veranderd, namelijk de invloed van landbouw op de economische groei. Terwijl veelal de industriële revolutie gezien werd als de drijvende kracht achter de economische vooruitgang en de bevolkingsgroei, wordt nu voornamelijk de landbouw beschouwd als de werkelijke aanjager voor het opkomen van de industrie en dienstverlening. Volgens de Wereldbank kan de landbouw ruim 3 maal effectiever zijn dan de groei in andere sectoren in het terugdringen van de armoede. Met zoveel landelijke gebieden die afhankelijk zijn van de landbouw, is er een unieke gelegenheid om armoede te bestrijden en economische ontwikkeling te stimuleren door bij te dragen aan de investeringen die nodig zijn voor groei.

Toegevoegde waarde
Wakibi streeft ernaar om toegevoegde waarde te bieden door onderwerpen, zoals het belang van landbouw, onder de aandacht te brengen. Of het nu (groepen van) mannen en/of vrouwen zijn, die zelfstandig of als arbeider werkzaam zijn op het land of in de veeteelt, via Wakibi kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan deze belangrijke beroepsgroep. Uw investeringen kunnen economische groei en financiële onafhankelijkheid bevorderen voor zowel individuen als gemeenschappen. Dit stelt hen instaat om uiteindelijk hun activiteiten uit te breiden om voedsel te produceren voor een groeiend netwerk van mensen. Kijk hier voor ons aanbod van landbouwkundige projecten.

Als je vragen of commentaar hebt over dit artikel of de betrokkenheid van Wakibi, mail dan naar support@wakibi.nl.Bronnen:
http://blog.kiva.org/2013/11/27/agriculture-at-the-center-of-cultural-traditions-and-economic-growth
http://www.fao.org/docrep/015/i2490e/i2490e01a.pdf
http://www.openbeelden.nl/media/62838/Landbouw_jeugdhulp.nl
http://www.beleven.org/feest/oktoberfest
http://www.beleven.org/feest/chusok_korea