Millenium Development Goals deel 2: het belang van universeel basisonderwijs

Door Redactie Wakibi op 1-2-2014

In dit tweede deel over de Millenium Development Goals zullen we ons gaan richten op het belang van beschikbaarheid en bereikbaarheid van onderwijs en de rol die het speelt in de empowerment van mensen en het terugdringen van genderongelijkheid. Waarom is onderwijs zo belangrijk bij het terugdringen van extreme armoede? Wat kunnen we vanuit de Wakibi community betekenen bij het nastreven van deze doelstelling?

Begin januari hebben we de eerste uit een nieuwe serie van artikelen geplaatst waarin we aandacht besteden aan de acht Millenium Development Goals van de Verenigde Naties en de wijze waarop jij als Wakibi lid daar een bijdrage aan kan leveren. Daarbij hebben we ons gericht op de eerste doelstelling: terugdringen van armoede en honger. We hebben daarbij aangegeven wat armoede is: een ernstige beroving van de fundamentele menselijke primaire behoeften, zoals voedsel, veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen, gezondheid, onderdak, onderwijs en informatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden hebben we duidelijk gemaakt hoe een aantal van Wakibi's lokale partners dit probleem effectief probeert aan te pakken.

In dit tweede deel zullen we ons gaan richten op het belang van beschikbaarheid en bereikbaarheid van onderwijs en de rol die het speelt in de empowerment van mensen en het terugdringen van genderongelijkheid. Waarom is onderwijs zo belangrijk bij het terugdringen van extreme armoede? Wat kunnen we vanuit de Wakibi community betekenen bij het nastreven van deze doelstelling.

De rol van educatie
In tegenstelling tot de overige Millenium Development Goals werd de deadline voor het bereiken van de doelstelling om iedereen tenminste te voorzien van lager onderwijs op 2005 gezet, 10 jaar eerder dan de overige doelstellingen. Deze keuze is grotendeels gebaseerd op de bereikte overeenstemming dat gelijke toegang tot onderwijs wordt beschouwd als de basis voor het bereiken van alle andere ontwikkelingsdoelstellingen en daarmee een katalysator is voor het terugdringen van armoede en het bevorderen van gendergelijkheid.

Volgens UNICEF, dat primair gericht is op het welzijn van de jeugd, zijn het voornamelijk de meisjes die een enorme katalysatorfunctie zullen vervullen wanneer zij toegang krijgen tot goed onderwijs. Als meisjes naar school gaan is dat goed voor de hele samenleving. Gedegen onderwijs en de kennis die daarbij wordt opgebouwd heeft als effect dat zij pas op latere leeftijd zullen trouwen, een grotere kans zullen krijgen op het vinden van werk, zij een belangrijke stem zullen hebben in toekomstbepalende beslissingen, zij eenvoudiger toegang tot microkrediet zullen krijgen en er een aantoonbare daling zal zijn van de kans op ziekten en vroegtijdig overlijden.

Zonder scholen en opleiding hebben veel kinderen in derde wereld landen geen toegang tot kennis over juiste voeding, verzorging en het vermijden van ziektes. Daarnaast bieden scholen voor veel leerlingen een veilige haven, dat hen beschermt tegen het risico van misbruik en uitbuiting waaraan zij worden blootgesteld bij hen thuis of in hun gemeenschap of werkomgeving.

Uiteindelijk geeft het vrouwen over de gehele wereld een kans op een stem, met als resultaat de mogelijkheid om zowel politiek als economisch te participeren binnen hun gemeenschap. Bovendien is de kans groot dat ze later hun kinderen ook de mogelijkheid bieden om naar school te gaan.

Camfed
Een mooi voorbeeld van het effectief en adequaat aanpakken van de bovengenoemde problemen is de lokale partner Camfed. Deze partner richt zich voornamelijk op het uitroeien van de armoede op het platteland van Afrika door overwogen te investeren in onderwijs voor meisjes en het ondersteunen van de economische zelfstandigheid en leiderschap van jonge vrouwen. Onderwijs vanuit een gemeenschap gebaseerde, holistische benadering, zorgt voor empowerment met als resultaat positieve en structurele verandering. Alleen al in 2012 verbeterde Camfed het opleidingsniveau van meer dan 2 miljoen kinderen en jongeren. Dit werd gerealiseerd middels een netwerk van ruim 4.700 scholen. De uitgebreide programma’s richten zich specifiek op de meest kwetsbare en gemarginaliseerde leden van een gemeenschap, dat naast de opleiding zelf en het verstrekken van middelen en uniformen, een systeem biedt om ervoor te zorgen het behaalde succes structureel is en dus ook blijft voortbestaan na het afstuderen.

In het volgende filmpje het indrukwekkende verhaal van Azara, een meisje dat op jongere leeftijd door haar handicap buitengesloten werd, maar nu o.a. door de mogelijkheden die Camfed biedt een betere toekomst tegemoet gaat:
Het volgende filmpje geeft een beeld van wat Camfed doet en betekent bij het terugdringen van o.a. armoede en genderongelijkheid:
Belgharia Janakalyan Samity
Een ander mooi voorbeeld is partner Belgharia Janakalyan Samity in India. Deze non-profit organisatie richt zich op armoedebestrijding door middel van empowerment van vrouwen op sociaal en economisch vlak, het aanbieden van sociale voorzieningen en het creëren van werkgelegenheid. Zij lanceerde onder andere een schoolprogramma voor de jeugd. Daarnaast opende Belgharia Janakalyan Samity een jaar geleden een informele basisschool in Laxminathpur, dat aan meer dan 40 kinderen in de leeftijd tussen 3 en 10 onderwijs biedt, maar tevens hun boeken, schrijfwaren en uniformen volledig financiert. Daarnaast wijzen zij ook regelmatig studiebeurzen toe aan oudere studenten en helpen studenten na hun opleiding middels microfinanciering om een businessplan van de grond te krijgen.

BRAC
Een wereldleider in het creëren van kansen voor de armen, is de partner BRAC. Deze organisatie is al 40 jaar actief en veranderde in deze periode het leven van velen ingrijpend. BRAC is in 1972 gestart als een kleine organisatie in een afgelegen dorp in Bangladesh. In de jaren die volgden is BRAC uitgegroeid tot een van ’s werelds grootste microfinancierings- en ontwikkelingsorganisaties.

In 2007 begon BRAC met de uitbreiding van haar activiteiten naar Pakistan en richtte zich daar naast microfinanciering vooral op gezondheid en onderwijs. Op dit moment biedt BRAC Pakistan hulp aan ruim 437.000 mensen in geheel Pakistan.

Kenmerkend voor de benadering van BRAC is het uitgangspunt dat elke situatie uniek is, en er geen standaard oplossing voor armoede bestaat. BRAC volgt daarom meerdere wegen om het onderwijs voor kinderen te verbeteren. Ze bieden de ouders kansen om hun financiële situatie te verbeteren, waardoor er ruimte ontstaat om hun kinderen naar school te laten gaan. Daarnaast verbetert BRAC de kwaliteit van het onderwijs. BRAC is overtuigd dat goed onderwijs een middel is om aan armoede te kunnen ontsnappen en is daarom begonnen met het opzetten van 20 scholen. Deze scholen bieden ruimte aan in totaal 600 leerlingen waarvan ruim 60% een meisje is.

De status
Het aantal kinderen dat wereldwijd naar de basisschool gaat is de afgelopen jaren sterk gestegen. In 1990 ging 82 procent van alle kinderen naar school en in 2010 was dit gestegen tot 91 procent. Ook de genderkloof is flink teruggebracht. Waar in 1999 uitgegaan werd van een verdeling van 90 vrouwelijke studenten voor elke 100 mannelijke studenten, is dit in 2011 wereldwijd toegenomen tot 95 vrouwen per 100 mannen.

Dit zijn natuurlijk positieve ontwikkelingen. Maar helaas volgen op dit moment nog steeds meer dan 60 miljoen kinderen geen onderwijs en beschikken ruim 123 miljoen jongeren (waarvan ruim 60% vrouwen) niet over elementaire lees-en schrijfvaardigheid. Belangrijke redenen zijn het op vroege leeftijd al moeten werken om bij te kunnen dragen in het levensonderhoud van het gezin en de hoogte van de schoolkosten die door veel ouders niet zijn op te brengen. Daarnaast zijn er nog veel landen waar meisjes bewust het recht op onderwijs wordt onthouden.

Dit geeft maar al te goed aan dat er dus nog steeds genoeg reden is voor microkrediet verschaffers, zoals die binnen de Wakibi community, om via leningen de empowerment van mensen in derde wereld landen te bevorderen. Blik eens terug op je eigen leven en de impact dat jouw eigen opleiding heeft gehad op jouw toekomst. Help dit verschil ook voor anderen te maken en kijk bij de Wakibi leningen naar de scholing gerelateerde leningen of de vrouwelijke ondernemers.

Als je het eerste artikel uit deze serie over het terugdringen van armoede en honger gemist hebt klik dan hier.

Wakibi streeft ernaar om toegevoegde waarde te bieden door partnerschappen aan te gaan met organisaties die zich extra inspannen om iets goeds te doen voor de gemeenschappen waar zij voor werken. Dat noemen we sociale meerwaarde. Veldpartners die hun klanten bijvoorbeeld innovatieve en op technologie gebaseerde financiële oplossingen bieden, krijgen het Innovatie keurmerk. Klik hier voor meer informatie over Sociale Meerwaarde. Als je vragen of commentaar hebt over Sociale Meerwaarde of de betrokkenheid van Wakibi, mail dan naar support@wakibi.nl.


Bronnen:

http://www.camfed.org
http://www.bjsmfindia.com
http://www.brac.net
http://www.unicef.org
http://www.kiva.org
http://www.wakibi.nl