Voor een miljard mensen is veilig water schaars

Door Redactie Wakibi op 10-2-2017

Voor een miljard mensen is veilig water schaars Water. Water is de bron van leven voor alle mensen en voor onze planeet. Zonder water zouden we simpelweg niet bestaan. De toegang tot water is het meest basale en fundamentele mensenrecht. En die toegang is bedreigd. Volgens het World Economic Forum Global Risk Report is water een van de top drie problemen die van mondiaal belang zijn voor grote bevolkingsgroepen. De watercrisis is altijd al een belangrijke wereldwijde bedreiging geweest, en is inmiddels verschoven van een "milieu-risico" naar een "sociaal risico."   

Water

© Foto 


Water is de bron van leven voor alle mensen en voor onze planeet. Zonder water zouden we simpelweg niet bestaan. De toegang tot water is het meest basale en fundamentele mensenrecht. En die toegang is bedreigd.


Volgens het World Economic Forum Global Risk Report is water een van de top drie problemen die van mondiaal belang zijn voor grote bevolkingsgroepen. De watercrisis is altijd al een belangrijke wereldwijde bedreiging geweest, en is inmiddels verschoven van een "milieu-risico" naar een "sociaal risico."


                                     bron: reports.weforum.org  

 

We kennen allemaal het belang van water voor de overleving en het voortbestaan van zowel mensen als de planeet. Maar we kennen vaak niet de exacte cijfers, of de werkelijke ernst van deze crisis. Vijf feiten helpen je om inzicht te krijgen in een van 's werelds meest dingende problemen:

1. 1,8 miljard mensen hebben nog steeds geen toegang tot “verbeterd drinkwater”. Verbeterd drinkwater wil zeggen dat een waterbron vrij is van verontreinigingen.

2. 530 miljoen kinderen leven in gebieden met een extreem hoog risico van overstromingen. De overgrote meerderheid hiervan ligt in Azië.

- Overstromingen brengen een risico met zich mee voor de overleving en groei van kinderen. Meer directe dreigingen zijn verdrinking, ontheemding en scheiding van familie.

- Overstromingen tasten veilige watervoorzieningen aan, waardoor het risico ontstaat van uitbraken van diarree.

- Overstromingen beschadigen sanitaire voorzieningen die verontreiniging kunnen veroorzaken van de watervoorziening, wat kan leiden tot dodelijk ziekten die door water worden overgebracht.
 

3. 800 kinderen onder vijf jaar sterven elke dag (!) aan diarree door gebrek aan schoon water, sanitaire voorzieningen en basishygiëne.

4. 160 miljoen kinderen leven in gebieden met een extreem risico van droogte.

- Droogte heeft meerdere gevolgen, vooral voor arme gezinnen en gemeenschappen. Bijvoorbeeld oogsten die mislukken, vee dat sterft en dalende inkomens. Dit leidt tot stijgende voedselprijzen. Hierdoor hebben gezinnen vaak geen toegang tot voldoende voedzaam voedsel. Kinderen zijn het meest kwetsbaar voor deze effecten, en lijden vaak aan ondervoeding en aan een scala aan andere ziekten.

5. 3-5 dagen is de gemiddelde tijd die een mens kan overleven met een totaal gebrek aan water.


© foto


Deze cijfers zijn alarmerend, maar overal in de wereld wordt hard gewerkt aan een betere toegang tot verbeterd drinkwater voor iedereen. In 2014 verstrekte UNICEF aan 14 miljoen mensen verbeterde drinkwaterbronnen en meer dan 11 miljoen betrouwbare sanitaire voorzieningen. In tijden van crisis verschafte UNICEF noodhulp aan 18 miljoen mensen met het organiseren van schoon drinkwater, en meer dan vier miljoen sanitaire voorzieningen.

Deze resultaten laten zien dat verandering mogelijk is, en dat de universele toegang tot schoon water voor ieder kind en familie binnen handbereik is.    


Bron: Unicef


 

De toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen op het platteland en in de steden in Afrika is nòg zorgelijker dan we dachten.

door Lori Lewis, bron: thewaterproject.org

Afrika wordt geconfronteerd met enorme uitdagingen en met tal van andere problemen die een negatieve invloed hebben op de volksgezondheid. Eén van de grote uitdagingen is de mogelijkheid van toegang tot schoon water voor zowel landelijke als stedelijke Afrikanen.

Wereldwijd gebruiken tenminste 1,8 miljard mensen drinkwater dat vervuild is met uitwerpselen (bron: WHO).


 
De inspanningen van Millennium Development Goal 6, (schoon water en sanitair), zijn erop gericht om de waterkwaliteit zo snel mogelijk te verhogen naar 75%. Daarvan profiteren dan bijna een half miljard mensen van.

Niet alleen is er in Afrika vaak slechte toegang tot drinkwater. Zelfs wanneer het water in kleine steden wel beschikbaar is, zijn er risico's op besmetting die te wijten is aan verschillende factoren. Wanneer putten worden aangelegd, en sanitaire voorzieningen worden ontwikkeld, worden die daarna vaak vanwege beperkte financiële middelen niet goed onderhouden.

De kwaliteit van het water wordt vaak niet genoeg getest. En het gebrek aan onderwijs dat gericht is op de mensen die gebruik maken van de waterbron, leidt bij hen tot de misvatting dat water uit een georganiseerde gemeenschappelijke bron altijd veilig zou zijn. Als een waterbron ter beschikking komt wordt vaak meer aandacht besteed aan de kwantiteit ervan dan de kwaliteit.
 

© foto

 

Er is een beperkt aantal schone waterbronnen beschikbaar voor de hele bevolking van Afrika. Oppervlaktewaterbronnen zijn vaak sterk verontreinigd. En een infrastructuur ontwikkelen om waterleidingen aan te leggen van frisse schone bronnen naar dorre gebieden, is te kostbaar.

Grondwater is de beste bron om schoon water te leveren aan de meerderheid van de gebieden in Afrika. Vooral aan het platteland. Grondwater heeft het voordeel dat het op natuurlijke wijze beschermt tegen bacteriële besmetting, en betrouwbaar is in tijden van droogte.

Echter, de hoge kosten die gepaard gaan met het boren naar water, en de technische uitdagingen om bronnen te vinden die groot genoeg zijn om de hele bevolking van water te voorzien, beperken tot nu toe de ruime beschikbaarheid van schoon water.

Grondwater is geen storingvrije bron als het gaat om het verstrekken van schoon water. Er kan besmetting optreden van water met zware metalen. En bacteriën kunnen zich in de bron nestelen door lekkende septic systemen, en waterputten besmetten. Daarom is het belangrijk dat grondwater regelmatig wordt gecontroleerd. Dat kost veel geld, en technische vaardigheden, die in landelijke gebieden vaak niet aanwezig zijn.

De gevolgen van gebrek aan schoon water en de toegang tot adequate sanitaire voorzieningen zijn wijdverspreid.   © foto
 

Wereldwijd is een van de vijf sterfgevallen van kinderen onder vijf jaar toe te schrijven aan een watergerelateerde ziekte.

Gigantische aantallen kinderen sterven door uitdroging en ondervoeding. De gevolgen van aan diarree gerelateerde ziekten kunnen worden voorkomen door schoon water en goede hygiëne 

Ziekten zoals cholera zijn tijdens het natte seizoen wijd verspreid. Vrouwen en jonge meisjes, die de hoofdrol spelen bij de toegang tot, en het vervoeren van, water worden door deze taak belemmerd om betaald werk te doen of naar school te gaan. Het grootste deel van hun dag wordt vaak besteed aan vele kilometers lopen voor hun dagelijkse behoefte aan water.Kijk naar deze DRIE Youtube filmpjes over de problemen waar Afrikaanse meisjes mee te maken hebben als gevolg van hun verplichte
rol in de watervoorziening.
 

Ze lopen ook een verhoogd risico op geweld, omdat ze dagelijks een grote afstand moeten afleggen van hun dorpen naar de waterbron en terug. En ze zijn extra in gevaar als ze naar het buitengebied van het dorp moeten gaan om op een privé-plek hun behoefte te doen.


         © foto 
 

Stedelijke gebieden worden geconfronteerd met een ander scala aan uitdagingen voor wat betreft de beschikbaarheid van schoon water en sanitaire voorzieningen. Vooral in Afrika ten zuiden van de Sahara worden grote hoeveelheden water gewonnen uit bestaande bronnen. De instroom van water, in combinatie met het menselijk afval dat erin terecht komt, heeft de ontwikkeling van water managementsystemen, die moeten leiden tot de reiniging van natuurlijk water ontregeld. Dit leidt tot vervuiling van natuurlijke waterbronnen.

Verder zijn er problemen als gevolg van het gebruik van afvalwater in de geïrrigeerde landbouw. Met als gevolg: onregelmatige watervoorziening, milieuproblemen voor het waterleven, en hoge concentraties van verontreinigende stoffen.

Overbevolking in stedelijke sloppenwijken maakt het nog moeilijker om sanitaire problemen, en ziekte-uitbraken in verband met blootstelling aan ongezuiverd rioolwater, in de hand te houden. Er wordt gemeld dat kansarme stadsbevolking exorbitante bedragen betaalt voor water dat vaak niet eens geschikt is voor consumptie.

En dat terwijl mensen in de rijke stedelijke gebieden ruimschoots van zwaar gesubsidieerd water worden voorzien..Dit betekent dat rijken dus dat minder voor schoon water en beter sanitaire systemen betalen dan arme mensen.
 

bron 

Heeft u 8 minuten? Kijk dan naar dit informatieve Engelstalige filmpje over waterproblematiek: link

  Veel kredietaanvragers van Wakibi hebben waterproblemen

  Kleine zelfstandige ondernemers die om een lening vragen omschrijven in hun leendoel soms uitdrukkelijk dat ze met het geld dat ze met hun bedrijfje hopen te verdienen aansluiting op het waternet en sanitaire voorzieningen kunnen betalen. In veel gevallen is dat technisch wel mogelijk, maar hebben ze het geld nog niet.  

Eén voorbeeld: Ermelinda uit de Fillipijnen

     

Lees hier: Het verhaal van ErmelindaOok als watervoorziening niet expliciet wordt genoemd, kan dat een achterliggend wensdoel zijn. 

U kunt kredietvragers van Wakibi die hun woning willen verbeteren vinden op Projecten/Huisvesting


 


Redactie Wakibi 2017 - Hansjelle Dijkstra
pers@wakibi.nl