A loan of € 950 helps to purchase 10 sacks of cement, sand, banana cassava, and maize.

Matani Group

, Indonesië / Eetkraam

Voedsel

Dit project is al volledig gesteund

Het verhaal van Matani Group

Noni is a 22- year-old mother of one daughter and married to Michael, 27, who is working as a motorcycle taxi driver. She is a good hearted woman who wants to help Michael in making money as a paddler. She sells banana chips, potatoes, boiled eggs, fried peanuts, boiled peanuts, and fried corn, etc. at a bus station. She has been running this since 2012. She states that Michael supports her doing this business.

At the moment they are building a house, however they still need 10 sacks of cement, sand, banana cassava, and maize as well. On the other hand, she does not have enough money to finish construction. One day Noni and neighbors got information on the group loan product provided by TLM, Kiva’s partner. They then formed the Matani group and requested a loan totaling of 12,500,000 IDR. The members would like to use the loan for their own businesses such as bananas crispy, corns, peanuts, vegetables, etc.

(In the photo, Noni has her hand raised.)

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

14 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Maandelijks
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

18 april 2016
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Vast
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Gedeeltelijk
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

Tanaoba Lais Manekat Foundation (TLM)
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 950,00

.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Totaal € 0,00 € 0,00 -

Tanaoba Lais Manekat Foundation (TLM)

Statusupdate - 9 augustus 2018

Kiva en TLM zijn overeengekomen om hun partnerschap te beëindigen na 9 jaar en meer dan 1,2 miljoen dollar aan opgehaalde leningen. Deze partner heeft zijn uitstaande saldo volledig terugbetaald aan Kiva en deze middelen zijn verdeeld onder de kredietverstrekkers. Wij danken TLM voor de jarenlange samenwerking en wensen hen veel succes bij hun toekomstige inspanningen.

27 april 2011

‘Tanaoba Lais Manekat Foundation’ (TLM) heeft aan Kiva twee openstaande leningen voor vee volledig terugbetaald. Vorige maand verklaarde Kiva dat "als de openstaande bedragen door de kredietnemer worden terugbetaald, we de leningstatus zullen wijzigen van ‘in gebreke’ naar ‘terugbetaald’, en we alle overgemaakte bedragen zullen terugbetalen aan de Kiva kredietverstrekkers”. Door extra inspanning en door de flexibiliteit van het TLM vee-kredietprogramma zijn deze leningen met betalingsachterstand inmiddels afgelost.
Nu deze betaling is verwerkt en terugbetaald aan de Kiva-leden, is het percentage achterstallige betalingen bij TLM zoals aangegeven op de website van Kiva teruggelopen tot 0%.
Kiva respecteert en waardeert het werk dat TLM doet om de armen in West-Timor te helpen. We zijn er trots op verbonden te zijn met een organisatie die ernaar streeft om haar klanten toegang te geven tot kwalitatief hoogwaardige financiële diensten en daarbij tevens zorgt voor waardevolle risicospreiding zoals bij het vee-krediet programma.

We zullen deze pagina bijwerken zodra nieuwe informatie beschikbaar is.

21 maart 2011

Tanaoba Lais Manekat Foundation (TLM) heeft $ 15.505 aan achterstallige betalingen aan Kiva op een totale portefeuille van $ 52.125. Als gevolg hiervan is het niet-terugbetalingspercentage op de Kivawebsite op dit moment 29,74%. Met ingang van medio maart 2011 waren er twaalf leningen met betalingsachterstand - het waren allemaal groepsleningen met een of meer achterstallige betalingen.

TLM cliënten hebben toegang tot een innovatief  leenproduct genaamd het "Cattle Fattening Program" (vee-kredietprogramma). Dit is gericht op klanten op het platteland en stelt kredietnemers in staat mager jong vee te kopen tegen lage prijzen. De klanten verzorgen het vee en gebruiken het geld van de lening voor veevoer en veterinaire zorg. Als de dieren groter en gezonder geworden zijn, kunnen zij dit vee met winst verkopen 

In augustus van 2010 publiceerde Kiva in een update dat TLM's niet-terugbetalingspercentage boven het historische gemiddelde was gekomen. Dit was voor een belangrijk deel te wijten aan een significante daling van de veeprijzen, wat invloed had op de terugbetaling van verstrekte leningen in het kader van het ‘Cattle Fattening Program”.

De contactpersoon van Kiva voor de Aziatische regio vroeg om nadere uitleg. TLM gaf aan dat een belangrijke oorzaak van de daling van de veeprijs gelegen is in een significante toename van de hoeveelheid geïmporteerd vee in Indonesië, zowel legaal als illegaal. TLM heeft verder aangegeven dat de lage prijzen van dit geïmporteerde vee een aanzienlijk neerwaarts effect hebben op de prijs van het lokale vee. Dit resulteert in sterke druk van de lokale vee-industrie om de quota op de invoer van vee te verlagen. De lokale vee-industrie vraagt het quotum voor geïmporteerd vee af te stemmen op de binnenlandse vraag naar vee, wanneer het lokale aanbod is uitgeput. Het vee dat wordt gebruikt in TLM's Cattle Fattening Program is lokaal vee.

Het is nog steeds onzeker hoe deze situatie zal worden opgelost. De Indonesische minister van Landbouw heeft gesteld dat de overheid het invoerquotum voor vee zal verlagen, maar het ministerie heeft niet aangegeven met welke aanpak zij dit wil bereiken. Tegelijkertijd zijn er ook meldingen geweest dat de overheid juist plannen heeft om het importquotum voor vee te verhogen. En er zijn pogingen van bepaalde partijen om de invoer van illegaal vee te legaliseren. Het resultaat is grote onzekerheid over de toekomst van de rundveeprijs.
Ondanks deze onzekerheid bleef de lokale vraag naar rundvee groeien. Sterke economische groei in Indonesië in 2010 heeft geleid tot de voorspelling dat de lokale vraag naar rundvee zal stijgen met 6,5%, net als in het voorgaande jaar. Indonesië is overwegend islamitisch, en dus zullen de prijzen naar verwachting in juni 2011 stijgen als de Ramadan nadert.
De sterke lokale vraag naar rundvee in combinatie met de komende Ramadan heeft de vee-industrie hoop gegeven dat de prijs zich zal herstellen, vooral als de nationale overheid succesvol is in het verlagenvan het invoerquotum.

(NB: De informatie over het beleid ten aanzien van vee-import, de vraag naar vee en de daarmee samenhangende gegevens zijn aangeleverd door TLM.)

In de tussentijd heeft TLM gezocht naar manieren om de twaalf groepen met betalingsachterstand te helpen hun vee te verkopen, wat leidde tot het volgende:
• TLM zal het vee van klanten verschepen naar Kalimantan (Borneo) om een betere prijs te krijgen. Vanwege slecht weer in het najaar 2010 en begin 2011 kon het dorp echter niet per schip bereikt worden. TLM zal dit opnieuw proberen in februari 2011.
• Het vee wordt per vrachtwagen buiten het dorp gebracht om een betere prijs te krijgen. Toch leidde het slechte weer ook hier tot problemen. De weg naar het dorp is in slechte staat, en de truck kon het vee niet bereiken met als gevolg dat in januari slechts twee stuks vee verkocht konden worden.

• In de tussentijd is bij drie van de twaalf groepen met betalingsachterstand veesterfte voorgekomen. Omdat het groepsleningen zijn is de onderlinge waarborg voor de groep van toepassing, en zijn dus meestal ook de andere groepsleden nodig om dit verlies te dekken met hun eigen winst. TLM heeft echter vastgesteld dat indien het volledige bedrag van de wederzijdse garantie wordt aangehouden, de andere groepsleden in sommige gevallen geen enkele winst zouden ontvangen. Als gevolg hiervan is TLM van plan om de wederzijdse garantie slechts voor de helft toe te passen en nieuwe leningen te verstrekken voor de andere helft. De regionale directeur van Kiva is in de komende maanden ter plaatse en zal de leden informeren als de nieuwe leningen weer via Kiva worden geplaatst.

• Het beleid van Kiva is dat leningen in gebreke blijven als óf geen terugbetaling van de lening via onze gebruikelijke procedures (bijvoorbeeld zonder gerechtelijke tussenkomst) te verwachten is, óf als er zes maanden zijn verlopen zonder terugbetaling – dit kan van geval tot geval verschillen. Vanwege de boven beschreven oorzaken voldoen twee van de leningen voor rundvee aan deze criteria. Daarom heeft TLM deze leningen de status ‘in gebreke’ gegeven en zal het hier een rapport over uitbrengen. Als de leningen op een later tijdstip alsnog door de kredietnemer worden terugbetaald, zal de leningstatus worden gewijzigd van "in gebreke" naar "terugbetaald", en worden de geleende bedragen terugbetaald aan de betreffende Kiva-klanten.

• We zullen deze pagina bijwerken zodra nieuwe informatie beschikbaar is.

13 augustus 2010
 
• TLM's niet-terugbetalingspercentage is onlangs tot boven het historische gemiddelde gestegen. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat dit voor het grootste deel te wijten is aan een recente sterke daling van de rundveeprijzen.
 
TLM-cliënten kunnen inschrijven op een innovatief lening product met als naam het "Cattle Mesten Program". Dit programma stelt cliënten op het platteland in staat een lening af te sluiten voor de aankoop van mager jong vee tegen lage prijzen. De klanten verzorgen het vee en gebruiken de lening voor veevoer en veterinaire zorg. Zij verkopen hun vee weer als de dieren groot en gezond zijn. 
 
Onlangs zijn de prijzen voor rundvee aanzienlijk gedaald. Leningen voor veeteelt dragen – evenals leningen voor landbouw en landbouwproducten – meer risico dan andere microfinancieringen omdat de boeren en veehouders overgeleverd zijn aan marktbewegingen van prijzen en meestal niet in staat zijn via onderhandelingen een gunstige prijs voor hun producten te bedingen. Daarnaast verdienen de kredietnemers meestal alleen maar wat geld als ze de oogst of het mestvee verkopen aan het eind van een agrarische cyclus.
 
Als gevolg hiervan laten instellingen voor microfinanciering, waaronder TLM met de Kiva- leningen, ondernemers in de landbouw en veeteelt alleen maar terugbetalen aan het eind van de agrarische cyclus. Dan kunnen ze immers beschikken over de opbrengsten van de oogst of de verkoop van vee. Vanwege de recente daling van de rundveeprijzen  heeft TLM besloten om de deelnemers aan het "Cattle Fattening Program" flexibiliteit toe te staan bij de timing van de verkoop van vee . Dit maakt het voor hen mogelijk om hun vee te houden tot na het einde van de looptijd van hun lening, totdat de prijzen weer zijn gestegen.
 
Kiva steunt TLM's beslissing om haar cliënten flexibiliteit toe te staan in deze moeilijke tijd. Deze flexibiliteit leidde eerder al tot gunstige terugbetalingstarieven. In het algemeen levert flexibiliteit tijdens abnormale periodes vaak een betere aflossing van de leningen op. 
 
Institutioneel bezien heeft TLM voldoende eigen vermogen en dus voldoende solvabiliteit om verliezen op de kredietportefeuille van rundvee op te vangen. Kiva is van mening dat het beperkte risico als gevolg van de recente prijsschommelingen door deze reserves wordt gedekt.
 

Oorspronkelijke partner beschrijving

TLM is een christelijke instelling voor micro-financiering die streeft naar verbetering van de kwaliteit van leven van arme gemeenschappen in de provincie Nusa Tenggara Timur (NTT) in Indonesië. Tanaoba Lais Manekat Foundation (TLM) werd in januari 1995 opgericht door de Evangelische Protestantse Kerk van Timor (Gereja Masehi Injili Timor - GMIT) als een niet-gouvernementele organisatie (NGO). Doel is het ondersteunen van lokale gemeenschappen door het stimuleren van ondernemerschap en aanverwante diensten binnen de provincie Nusa Tenggara Timur (NTT), ook bekend als Oost-Indonesië. Deze provincie kent de minst gunstige sociale en economische omstandigheden van alle 33 Indonesische provincies.

• Word lid van ons kredietverleningsteam: "TLM West Timor" 

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

14 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

1.848
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 1.215.350,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

65% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

-
Percentage achterstallige leningen

Het percentage achterstallige leningen van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

Percentage achterstallige leningen = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

100,00%
Leningen in risicozone

De risicorentevoet verwijst naar het percentage van de leningen dat door deze veldpartner moet worden terugbetaald en dat ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20,18%.

De risicorentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen het in gebreke blijven door kredietnemers of veldpartners. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20,18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

100,00%
Percentage in-gebreke-gebleven-leningen

Het in-gebreke-gebleven-percentage is het percentage beëindigde leningen die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is het percentage achterstallige leningen een meer betekenisvolle indicator voor het risico.
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

2,72%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

1,32%