A loan of € 4950 helps buy more tools he can provide his clients with better work.

Juan Jose

Monteagudo, Bolivia / Electriën

Diensten

Dit project is al volledig gesteund

Het verhaal van Juan Jose

Juan Jose is a young man from the town of Monteagudo. His parents are farmers in the community of Cruz Pampa in the municipality of Muyupampa. He comes from a humble background; his father barely completed primary school, and his mother didn't have the chance to go to school but she learned to read through literacy classes.

Ever since he was very young, Juan Jose started working with the desire to do well. He took classes at the Jorge Vargas Menduiña CEA, specializing in electricity and wiring. He needs a loan so he can improve the service he provides. He wishes to buy more tools which will help him work faster and more safely and in this way earn more money to support his parents. He will also be able to have more money of his own and have better work and educational opportunities. He plans to continue taking training so he can compete with those who do the same work in the municipality of Monteagudo.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

63 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Maandelijks
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

13 december 2016
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Vast
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Gedeeltelijk
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

CIDRE
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 4.950,00

.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Apr. 2017 € 82,50 € 0,00
Mei 2017 € 82,50 € 0,00
Jun. 2017 € 82,50 € 0,00
Jul. 2017 € 82,50 € 0,00
Aug. 2017 € 82,50 € 0,00
Sep. 2017 € 82,50 € 0,00
Okt. 2017 € 82,50 € 0,00
Nov. 2017 € 82,50 € 0,00
Dec. 2017 € 82,50 € 0,00
Jan. 2018 € 82,50 € 0,00
Feb. 2018 € 82,50 € 0,00
Mrt. 2018 € 82,50 € 0,00
Apr. 2018 € 82,50 € 0,00
Mei 2018 € 82,50 € 0,00
Jun. 2018 € 82,50 € 0,00
Jul. 2018 € 82,50 € 0,00
Aug. 2018 € 82,50 € 0,00
Sep. 2018 € 82,50 € 0,00
Okt. 2018 € 82,50 € 0,00
Nov. 2018 € 82,50 € 0,00
Dec. 2018 € 82,50 € 0,00
Jan. 2019 € 82,50 € 0,00
Feb. 2019 € 82,50 € 0,00
Mrt. 2019 € 82,50 € 0,00
Apr. 2019 € 82,50 € 0,00
Mei 2019 € 82,50 € 0,00
Jun. 2019 € 82,50 € 0,00
Jul. 2019 € 82,50 € 0,00
Aug. 2019 € 82,50 € 0,00
Sep. 2019 € 82,50 € 0,00
Okt. 2019 € 82,50 € 0,00
Nov. 2019 € 82,50 € 0,00
Dec. 2019 € 82,50 € 0,00
Jan. 2020 € 82,50 € 0,00
Feb. 2020 € 82,50 € 0,00
Mrt. 2020 € 82,50 € 0,00
Apr. 2020 € 82,50 € 0,00
Mei 2020 € 82,50 € 0,00
Jun. 2020 € 82,50 € 0,00
Jul. 2020 € 82,50 € 0,00
Aug. 2020 € 82,50 € 0,00
Sep. 2020 € 82,50 € 0,00
Okt. 2020 € 82,50 € 0,00
Nov. 2020 € 82,50 € 0,00
Dec. 2020 € 82,50 € 0,00
Jan. 2021 € 82,50 € 0,00
Feb. 2021 € 82,50 € 0,00
Mrt. 2021 € 82,50 € 0,00
Apr. 2021 € 82,50 € 0,00
Mei 2021 € 82,50 € 0,00
Jun. 2021 € 82,50 € 0,00
Jul. 2021 € 82,50 € 0,00
Aug. 2021 € 82,50 € 0,00
Sep. 2021 € 82,50 € 0,00
Okt. 2021 € 82,50 € 0,00
Nov. 2021 € 82,50 € 0,00
Dec. 2021 € 82,50 € 0,00
Jan. 2022 € 82,50 € 0,00
Feb. 2022 € 82,50 € 0,00
Mrt. 2022 € 82,50 € 0,00
Totaal € 4.950,00 € 0,00 -

CIDRE

9 juni 2020 - COVID-19 Update:

Kiva is in contact geweest met CIDRE om te begrijpen hoe we hun bedrijf en leners het beste kunnen ondersteunen tijdens de zich steeds verder ontwikkelende COVID-19 pandemie. We blijven prioriteit geven aan de veiligheid en het welzijn van alle medewerkers, leners en hun gezinnen terwijl deze wereldwijde pandemie voortduurt.

Hoewel de reacties op de crisis per land verschillen, hebben de meeste regeringen een uitgaansverbod, reisbeperkingen en landelijke sluitingen opgelegd. Bolivia heeft tijdelijke surseances van betaling van leningen opgelegd, die niet alleen gevolgen hebben voor de microfinanciering, maar voor de economie als geheel. 

Als gevolg daarvan kunnen kredietnemers en CIDRE moeilijkheden ondervinden bij het maken en innen van de terugbetalingen van leningen als gevolg van de eerder genoemde beperkingen of de fall-out effecten van het virus. In de komende maanden is het mogelijk dat kredietverstrekkers vertraging oplopen bij de aflossingen en nieuwe leningen die door CIDRE worden gepost. Als impact-first funder zet Kiva zich in voor onze Field Partners, net als in eerdere crises. We staan sympathiek tegenover een tijdelijke toename van de terugbetalingsachterstand en criminaliteit om de Field Partners en de kredietverstrekkersgemeenschappen te helpen bij hun herstel. 

Kiva werkt nauw samen met CIDRE om hen en hun kredietnemers te ondersteunen tijdens de COVID-19-crisis. CIDRE stuurt regelmatig updates naar Kiva, en we zullen Partner Pages updaten als we meer weten. 

Namens Kiva en CIDRE zijn we dankbaar voor uw voortdurende steun in deze moeilijke tijd. 

Statusupdate - december 2019

Er zijn in Bolivia protesten geweest naar aanleiding van de omstreden verkiezingen van 20 oktober. Er zijn straatdemonstraties en wegblokkades geweest in een groot deel van het land. Helaas hebben de protesten en andere demonstraties geleid tot het verlies van mensenlevens en hebben ze de economie van Bolivia beïnvloed. Er is echter enige stabiliteit in het land teruggekeerd en er zijn nieuwe verkiezingen aangekondigd voor begin 2020. We hebben contact gehad met onze partners en houden de situatie op dit moment nauwlettend in de gaten, aangezien de leners en het personeel van Kiva door de onrust zijn getroffen. Dit zou kunnen leiden tot een toename van de delinquentiecijfers, aangezien veel informele economische activiteiten zijn beïnvloed. Naarmate er meer informatie binnenkomt, zullen we de kredietverstrekkers op de hoogte houden.

Beschrijving van de partner:

CIDRE is een non-profit, niet-gouvernementele organisatie die de ontwikkeling van de landbouw- en veeteeltsector op het platteland van Bolivia ondersteunt en er een bijdrage aan levert. Haar visie is om een toonaangevende entiteit te zijn in het verlenen van financiële diensten, gekenmerkt door het leveren van efficiënte diensten met een gezonde ethiek, creativiteit en sociale betrokkenheid bij de gemeenschap.

Momenteel zijn de projecten van CIDRE actief in vijf van de negen Boliviaanse staten, voornamelijk op het platteland en aan de rand van de gemeenten - gebieden waar ze ook werken aan de bevordering van de regionale ontwikkeling. 89% van de kredietportefeuille is geïnvesteerd in plattelandsgebieden en 49% van deze klanten is werkzaam in de landbouw, veeteelt en zuivelproductie.

CIDRE biedt haar klanten verschillende soorten kredietproducten aan. Deze omvatten zakelijke leningen, woningkrediet, consumentenkrediet, individueel microkrediet, associatief microkrediet en krediet op basis van onderpand.
Zakelijke leningen zijn bedoeld om te voldoen aan kredietaanvragen van mensen of bedrijven die $10.000 of meer willen lenen om te gebruiken voor operaties of werkkapitaal. Dit kredietproduct is onderverdeeld in twee categorieën: productie/diensten en commercieel.

Op het persoonlijke vlak wordt het woningkrediet gebruikt voor de aankoop, de bouw, de renovatie of de verbouwing van een woning, die als onderpand voor de lening wordt gebruikt. Het product consumptief krediet is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van particulieren voor uitgaven aan consumptiegoederen, betalingen voor diensten, reizen, studie, noodgevallen, verbouwingen, renovaties en andere.

Individueel microkrediet is bedoeld om landbouwers, micro-ondernemers of zelfstandigen van het nodige werk- of investeringskapitaal te voorzien. Dit product wordt in twee categorieën onderverdeeld: individueel microkrediet voor productie en diensten, en individueel microkrediet voor de handel. En het verenigingsmicrokrediet is bedoeld voor de financiering van gemeenschappelijke investeringen. De lening wordt aangegaan door de groepsleden, die gezamenlijk de verantwoordelijkheid op zich nemen om de schuld van de groep te betalen.

Ten slotte is het kredietproduct op basis van onderpand bedoeld om arbeids-, investerings- of consumptiekapitaal te verstrekken aan landbouwers, micro-ondernemers of zelfstandigen, waarbij CIDRE of een derde partij bepaalde producten in bewaring neemt als onderpand voor de lening.

 

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

15 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

2.862
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 4.686.675,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

19% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

-
Percentage achterstallige leningen

Het percentage achterstallige leningen van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

Percentage achterstallige leningen = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

100,00%
Leningen in risicozone

De risicorentevoet verwijst naar het percentage van de leningen dat door deze veldpartner moet worden terugbetaald en dat ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20,18%.

De risicorentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen het in gebreke blijven door kredietnemers of veldpartners. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20,18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

100,00%
Percentage in-gebreke-gebleven-leningen

Het in-gebreke-gebleven-percentage is het percentage beëindigde leningen die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is het percentage achterstallige leningen een meer betekenisvolle indicator voor het risico.
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

1,16%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

0,00%