A loan of € 6025 helps to buy more high quality thread for her large traditional textile business.

Los Pinos Group

Cunen, El Quiché, Guatemala / Weven

Kunst

Dit project is al volledig gesteund

 

Het verhaal van Los Pinos Group

Roselia is 23 years old and a member of the Friendship Bridge Trust Bank “Los Pinos.” She is a shining example of an empowered woman with only 6 years of formal education. She has a growing business weaving traditional wrap around skirts or “cortes.” She has 25 foot looms and employs 35 people who help her fill orders of 55 “cortes” weekly! Her employees are then able to support their own families!

Roselia wants the business to expand even more and to be able to save for the education of her 2 children who are 4 and 9 years old. She is requesting a Kiva loan to buy a large quantity of high quality thread, essential for the production of more “cortes.”

There are 9 Maya K’iche ladies in the Trust Bank and all are traditional weavers in the department/state of Quiche. They formed a Trust Bank because they wanted access to the “Microcredit Plus” program of loans, education and healthcare services. They are creating a higher living standard for their families. The women appreciate their monthly educational trainings when they learn about effective business practices, how to more effectively care for their families (health, hygiene, nutrition) and themselves (women’s rights/roles, violence against women, self esteem). These trainings are designed by a Facilitator who uses pictures, diagrams, role playing and games to share the information.

Thank you, Kiva investors, for your kindness in funding these essential loans!

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

15 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Maandelijks
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

23 april 2019
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Vast
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Gedeeltelijk
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

Friendship Bridge
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 6.025,00

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Totaal € 0,00 € 0,00 -

Friendship Bridge

Geschiedenis
Friendship Bridge (FB) werd opgericht in 1990, na eerst gewerkt te hebben in Vietnam en om daarna het accent te verschuiven naar Guatemala in 1998. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lakewood, CO, Friendship Bridge heeft een staf van zes in de VS en een team van 80 op de zes afdelingen, twee satellietkantoren en een hoofdkantoor in Guatemala. Het heeft bewust personeel in dienst dat de demografische gegevens van haar klanten vertegenwoordigt, de medewerkers van FB zijn voor 68% vrouw en 67% inheems. Daarnaast is 10% van het personeel voormalig klant.
Friendship Bridge biedt momenteel microkredieten en onderwijs aan vrouwen in alle 10 afdelingen in Guatemala en onderhoudt een 98,5% aflossing van het leentarief.

Missie
Het bieden van microkrediet en onderwijs aan Guatemalteekse vrouwen, zodat ze hun eigen oplossingen creëren voor de armoede voor zichzelf, hun families en hun gemeenschap.

Een visie
Een wereld waarin zelfbewuste vrouwen armoede uitbannen.

Friendship Bridge Microkrediet Plus Programma
Friendship Bridge Microkrediet Plus programma biedt Guatemalteekse vrouwen hernieuwbare microkredieten met een gemiddelde lening van $ 300 voor een leencyclus van vier tot twaalf maanden en niet-formele, participatieve onderwijslessen over het bedrijfsleven, het beheer van geld, het gevoel van eigenwaarde, vrouwenrechten, gezondheid en onderwijs voor kinderen. FB richt zich op arme vrouwen in de plattelandsgebieden van Guatemala die worden gekenmerkt door extreme armoede en een hoge mate van analfabetisme. Een gemiddelde klant van Friendship Bridge is 38 jaar oud, verdient $ 1,74 per dag, heeft 2,6 jaar formeel onderwijs gehad, de grootte van het huishouden is 6.15 en het is onwaarschijnlijk dat ze Spaans spreekt, de officiële taal van Guatemala (informatie op basis van een onderzoek uit 2007 uitgevoerd door FINCA fellows). De facilitators van Friendship Bridge (lening officieren) spreken zowel Spaans als de lokale Maya-taal van hun gemeenschap (momenteel negen van de 24 inheemse talen gesproken in Guatemala).
Tijdens deelname aan het Microkrediet Plus-programma, beginnen de klanten van Friendship Bridge hun bedrijven uit te breiden of te diversifiëren, die variëren van weven tot aan het fokken van vee of pluimvee, straatverkoop, verbouwen van groenten en fruit voor de verkoop op de lokale markten. De klanten van Friendship Bridge lenen als een groep, ze vormen vertrouwens groepen van 7-25 vrouwen die mede borg staan voor de lening en fungeren als een zelfregulerend netwerk van ondersteuning.
Als leningen worden afgelost, worden ze opnieuw uitgeleend, een continue cyclus van kansen creërend voor Guatemalaanse vrouwen, hun families en hun gemeenschappen.

Microkrediet Programma
Friendship Bridge Microkrediet Plus-programma is een helpende hand, geen uitkering, met vele voordelen voor vrouwen. Een lening voorziet in zelfvoorziening, het genereren van inkomsten en consistente cashflow. Als gevolg hiervan, krijgen vrouwen zelfvertrouwen en respect van hun families en gemeenschappen. Deze toegang tot kapitaal voor vrouwen, die normaal gesproken niet in aanmerking zouden komen voor leningen bij de traditionele bancaire instellingen, biedt hen de mogelijkheid om meer volledig deel te nemen aan de economie en eigenwaarde te krijgen. Veel klanten van Friendship Bridge hebben aangegeven dat hun echtgenoten hen ondersteunen bij betrokkenheid bij Friendship Bridge, omdat de mannen zelf niet in staat zijn om toegang te krijgen tot kapitaal.
Friendship Bridge gemiddelde microkrediet is $ 300 voor een leencyclus van vier tot twaalf maanden met een rentepercentage van 2% per maand. De aflossing van de leningen van Friendship Bridge bedraagt momenteel ruim 98%. In 2010, gebruikte de klanten van Friendship Bridge hun leningen op de volgende manieren: commercie 59%, textiel (productie/verkoop) 18%, veeteelt 8%, landbouw 7%, ambachten (productie/verkoop)7%, overig 1%.

Trust Bank Leiderschap
Het Trust Bank model van Friendship Bridge geeft de deelnemers de gelegenheid om leiderschapskwaliteiten te oefenen en te ontwikkelen. Alle leden van de Trust Bank zijn betrokken bij het bepalen van een reguliere, maandelijkse vergadering met een plaats en tijd dat voor allemaal geschikt is, evenals de verkiezing van een eigen raad van bestuur, een president, vicepresident (optioneel), penningmeester en secretaris. Verantwoordelijk voor het beheer en de leiding van de grotere groep, helpt de raad van bestuur bij het aanpakken van problemen met aanwezigheid en / of de terugbetaling van individuele leden, zorgt ervoor dat de vergaderingen effectief worden uitgevoerd en behandelt bankzaken namens de groep. Een belangrijk onderscheid in het Friendship Bridge model is dat de lening officieren geen lening betalingen verzamelen, maar juist de Trust Bank raad van bestuur is verantwoordelijk en heeft de rol voor de collecties van de leningen. Twee leden (maandelijks roulerend om de risico's te beperken), met inbegrip van een ambtenaar, brengen alle collecties naar de bank voor storting. Deze structuur zorgt voor besluitvormende rollen voor de leden van de Trust Bank, hen verder helpend met hun empowerment en de ontwikkeling van leiderschap.

Een niet-formele Educatie Programma
De bijeenkomsten van Friendship Bridge voor de maandelijkse aflossing van de lening zijn gekoppeld aan niet-formele educatieve participatieve trainingen, er worden lessen aangeboden over onderwerpen die eerder door de klanten van Friendship Bridge zijn bepaald. In 2008 werden klanten ondervraagd en bepaalden de primaire curricula onderwerpen die hen interesseerde, die inmiddels zijn uitgegroeid tot het educatief programma van Friendship Bridge. De onderwerpen behelzen onder andere het bedrijfsleven, het beheer van geld, gezondheid en gevoel van eigenwaarde. De 2010 curriculum is gericht op bedrijfsmanagement, met de nadruk op het definiëren van zakelijk succes, rekening houden met tijd, het beheer van de inventaris, het onderhouden van aparte zakelijke en persoonlijke accounts en het ontwikkelen van klantrelaties. Aan het begin van elk jaar, die correleert met het begin van de Guatemalteekse schooljaar, wordt in de maandelijkse les het belang van het kinderonderwijs benadrukt en biedt tips over hoe je een ondersteunende ouder kunt zijn voor een schoolgaand kind. Interactive methoden van onderwijs, met inbegrip van flip-overs, een leermiddel dat afbeeldingen of echte klantfoto's bevat, worden gebruikt om de lessen te leveren aan onze voornamelijk pre-geletterde klantenbestand.
Door te eisen van het bijwonen van deze vergaderingen, creëert FB een kans voor vrouwen om banden met hun collega leden van Trust Bank te ontwikkelen, tijdens het leren van nieuwe vaardigheden die in hun dagelijks leven van toepassing zijn. De meeste klanten die slechts een paar jaar formeel onderwijs hebben gehad, bieden de opleidingen een leerervaring die over het algemeen anders niet voor hen beschikbaar zouden zijn.

De Building Bridges video toont de impact van het Friendship Bridge Microkrediet Plus-programma.

Ga naar www.friendshipbridge.org voor meer informatie en om een deel van de persoonlijke succesverhalen van Friendship Bridge klanten te lezen.

Friendship Bridge kan worden gecontacteerd via e-mail op info@friendshipbridge.org 

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

13 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

3.236
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 11.857.000,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

54% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

8,50%
Percentage achterstallige leningen

Het delinquentiepercentage (achterstallige betalingen) van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

delinquent (betalingsachterstand) tarief = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

29,92%
Leningen in risicozone

De risico rentevoet verwijst naar het percentage van de leningen die door deze veldpartner worden terugbetaald en die ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20.18%.

De risico rentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen kredietnemersdelinquentie en partnerdelinquentie. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20.18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

68,52%
Percentage niet-terugbetaalde leningen

Het wanbetalingspercentage is het percentage beëindigde leningen (die niet meer terugbetalen) die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is een meer betekenisvolle indicator voor het hoofdrisico "delinquentiegraad".
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

0,61%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

0,00%