Het verhaal van Baktygul

De 56-jarige BuBaktygul is getrouwd en heeft vijf kinderen. Ze heeft middelbaar onderwijs gevolgd, is ijverig, doelgericht en van nature ondernemend. Ze is bekend met de agrarische technieken en weet hoe ze de bronnen/middelen voor hun beoogde doel moet gebruiken. Ze heeft sinds 1990 een veehouderij, wat de grootste inkomstenbron van haar familie is. Dankzij haar harde werk en verantwoorde aanpak is Baktygul in staat geweest om haar boerderij uit te breiden. De boerderij bestaat nu uit 8 koeien en 5 paarden.

Om haar bedrijf verder te ontwikkelen heeft Baktygul de Bai Tushum bank gevraagd om een lening van 200,000 som (KSG) om melkkoeien te kopen. Haar doel is om de verkoop van biologische melk en het inkomen uit haar veehouderij uit te breiden. Ze is voornemens om het inkomen dat ze haalt uit de lening te investeren in het doorontwikkelen van het boerderij.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

26 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Onregelmatig
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

3 juli 2020
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Flexibel
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Nee
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

Bai Tushum Bank
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 2.575,00

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Okt. 2020 € 0,00 € 0,00 -
Nov. 2020 € 0,00 € 0,00 -
Dec. 2020 € 321,88 € 0,00 -
Jan. 2021 € 0,00 € 0,00 -
Feb. 2021 € 0,00 € 0,00 -
Mrt. 2021 € 321,88 € 0,00 -
Apr. 2021 € 0,00 € 0,00 -
Mei 2021 € 0,00 € 0,00 -
Jun. 2021 € 321,88 € 0,00 -
Jul. 2021 € 0,00 € 0,00 -
Aug. 2021 € 0,00 € 0,00 -
Sep. 2021 € 321,88 € 0,00 -
Okt. 2021 € 0,00 € 0,00 -
Nov. 2021 € 0,00 € 0,00 -
Dec. 2021 € 321,87 € 0,00 -
Jan. 2022 € 0,00 € 0,00 -
Feb. 2022 € 0,00 € 0,00 -
Mrt. 2022 € 321,87 € 0,00 -
Apr. 2022 € 0,00 € 0,00 -
Mei 2022 € 0,00 € 0,00 -
Jun. 2022 € 321,87 € 0,00 -
Jul. 2022 € 0,00 € 0,00 -
Aug. 2022 € 0,00 € 0,00 -
Sep. 2022 € 321,87 € 0,00 -
Totaal € 2.575,00 € 0,00 -

Bai Tushum Bank

MFC Bai Tushum en Partners is sinds 2000 actief in de microfinancieringsmarkt in Kirgizië. Tijdens deze tien jaar van activiteit en ontwikkeling heeft het bedrijf zich van een financieel fonds (niet-gouvernementele instelling) tot microkredietbedrijf omgevormd.

Tijdens deze succesperiode heeft het bedrijf veel positieve ervaringen opgedaan die nu actief toegepast worden in de kredietactiviteiten. Door deze ervaring kon Bai Tushum een van de toonaangevende instellingen voor microfinanciering worden, niet alleen in Kirgizië, maar in heel Centraal-Azië. In 2009 had Bai Tushum 25 procent van het totale volume van de leningenportefeuille van alle microfinancieringsinstellingen in de Kirgizische Republiek.

Bai Tushum betekent 'rijke oogst' in de Kirgizische taal. Het bedrijf heeft als missie om een ​​betrouwbare financiële partner te zijn en zo bij te dragen aan de economische ontwikkeling van de Kirgizische Republiek. Dat doet Bai Tushum door het bieden van microfinanciering  die leidt tot meer werkgelegenheid en die aan de wensen van haar cliënten en investeerders voldoet. Zowel op het platteland als in stedelijke gebieden

Kernwaarden van Bai Tushum zijn: - Openheid en transparantie op alle onderdelen van activiteiten - Hoge professionaliteit - Hoge kwaliteit van service - Betrouwbaarheid voor beleggers en klanten

De kredietportefeuille van Bal Tushum blijft groeien zonder verlies van kwaliteit van de dienstverlening. Het aantal cliënten is ook stijgende,  op dit moment in totaal meer dan 30.000. Bijna 90 procent van deze klanten woont op het platteland. De groei was mogelijk door de voortdurende perfectionering van onze leningen, een effectieve marketingstrategie en de uitbreiding van het kantorennetwerk. Er gaan ieder jaar nieuwe kantoren open. Vandaag de dag zijn er 7 vestigingen en 41 vertegenwoordigingen waardoor ze in staat zijn snel diensten te verlenen in alle belangrijke en afgelegen regio's van het land. Ze wijzen erop dat de leningen van Bai Tushum toegankelijk en divers zijn. De producten omvatten leningen voor bedrijfsontwikkeling, handel, productie, landbouw, leasing, hypotheken, consumptieve leningen en leningen voor zakendoen in het buitenland. Sommige van deze producten worden niet alleen aangeboden aan particulieren, maar ook aan groepen. Groepsleningen worden steeds belangrijker in de Bai Tushum portefeuille, omdat een grotere groep klanten zich deze kunnen veroorloven. In 2009 bestond 90 procent van de kredietportefeuille uit leningen voor de landbouw en de handel, productie en dienstverlening. De leningen van Bai Tushum hebben een significant effect op de werkgelegenheid, een kernpunt van hun missie. Geschat wordt dat elke lening van 500 dollar die wordt uitbetaald aan een klant van Bai Tushum een baan voor één persoon schept of behoudt.

Over Kirgizië

Kirgizië is een klein land in Centraal-Azië met een bevolking van slechts 5,5 miljoen mensen. Het bergachtige, aan zee grenzende land is beroemd om zijn belangrijke rol langs de Zijderoute en nog steeds fungeert het als een belangrijk handelskruispunt tussen Europa en Azië. Sleutelsectoren van de economie zijn landbouw, mijnbouw en verwerking, productie en distributie van elektrische energie, bouw en handel. Na het bereiken van de onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie in 1991 was de politieke en economische overgang in Kirgizië problematisch. De economische uitdagingen blijven hoog en de politieke situatie is instabiel.

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

10 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

12.996
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 17.126.975,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

21% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

160,50%
Percentage achterstallige leningen

Het delinquentiepercentage (achterstallige betalingen) van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

delinquent (betalingsachterstand) tarief = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

7,04%
Leningen in risicozone

De risico rentevoet verwijst naar het percentage van de leningen die door deze veldpartner worden terugbetaald en die ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20.18%.

De risico rentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen kredietnemersdelinquentie en partnerdelinquentie. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20.18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

35,84%
Percentage niet-terugbetaalde leningen

Het wanbetalingspercentage is het percentage beëindigde leningen (die niet meer terugbetalen) die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is een meer betekenisvolle indicator voor het hoofdrisico "delinquentiegraad".
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

0,14%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

1,44%