Deze lening helpt met het openen van een seizoensgebonden café in een bekend resort in Georgie.

Teona

Chokhatauri, Georgië / Café

Voedsel

0%van € 4.950,00

Terugbetalend

Het verhaal van Teona

Teona is een 28-jarige alleenstaande vrouw die in een lokaal café werkt als manager. Ze heeft alleen haar moeder die met pensioen is en behalve een klein pensioen hebben ze wat inkomen van het verbouwen van noten en mais bij hun huis.

Teona helpt haar moeder met het verbouwen van de seizoensgroente maar ze wil heel graag haar eigen café openen in een heel populair Georgisch resort waar veel toeristen komen.Dit café zal vooral open zijn in de zomer.

Teona heeft veel ervaring met het managen van een café en ze gaat heel erg haar best doen om er een succes van te maken.

Ze is erg dankbaar voor de financiele steun en beloofd het geld op tijd terug te betalen.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

41 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Onregelmatig
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

26 juni 2020
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Flexibel
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Nee
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

Credo
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 4.950,00

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Okt. 2020 € 162,16 € 0,00 -
Nov. 2020 € 578,70 € 0,00 -
Okt. 2021 € 269,36 € 0,00 -
Nov. 2021 € 920,99 € 0,00 -
Okt. 2022 € 449,76 € 0,00 -
Nov. 2022 € 943,17 € 0,00 -
Okt. 2023 € 668,50 € 0,00 -
Nov. 2023 € 957,36 € 0,00 -
Totaal € 4.950,00 € 0,00 -

Credo

Originele Partner Beschrijving

LLC Micro Finance Organization Credo (kortweg Credo) is actief in Georgië. Credo heeft in totaal 47.500 klanten in Georgië. Verschillende vormen van leningen worden aangeboden via 16 vestigingen.  De producten zijn onder andere:

 • Individuele leningen t.b.v. stedelijke bedrijven
 • Individuele leningen in de agrarische sector
 • Leningen op het gebied van de ontwikkeling van toerisme
 • Leasing van landbouw werktuigen & reparatie/onderhoud
 • Huishoudelijke leningen
 • Leningen waarmee de oogst verzekerd kan worden.

Missie en Visie

Credo's missie is het verstrekken van duurzame financiële diensten aan arme mensen die een bedrijf willen oprichten, aan Georgische (zeer) kleine bedrijven, met een voorkeur voor activiteiten op het platteland en aan bedrijven die inkomsten en werkgelegenheid voor de armen creëren.

Geschiedenis

Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheidsverklaring van Georgië in april 1991 werden gevolgd door burgeroorlogen in 1992-1995. Deze conflicten hebben geleid tot de ineenstorting van de economie en de verspreiding van ongeveer 300.000 ontheemden uit de conflictregio's door het hele land. Deze ontwikkelingen, samen met de veranderingen door het loskomen van de Sovjet-Unie hebben de nog jonge economie van Georgië sterk bepaald.

In 1997 begon WV het 'Georgië Entrepreneurs' Fonds '(GEF). WV / GEF 's missie was toen al het verstrekken van duurzame financiële diensten aan arme mensen die een bedrijf willen oprichten, aan Georgische (zeer) kleine bedrijven, met een voorkeur voor activiteiten op het platteland en aan bedrijven die inkomsten en werkgelegenheid voor de armen creëren.
Deze missie komt voort uit de visie om arme mensen in staat te stellen hun gezinsinkomen te verhogen en zo hun kwetsbaarheid te verminderen, zodat ze een zinvol, duurzaam en zelfstandig leven kunnen opbouwen.

Het jaar 2002 was een mijlpaal voor de WV / GEF en kan worden beschouwd als een nieuwe start van het programma; door steun van CIDA werd het mogelijk om van één vestiging met een kleine portfolio te groeien met twee nieuwe vestigingen in Kutaisi en Batumi. Daarmee verdubbelde de portfolio en verdrievoudigde het aantal klanten. De organisatie bleef sindsdien een sterke groei doormaken met nieuwe vestigingen in Akhaltsikhe en Borjomi.

In 2005 verkreeg WV / GEF lokale registratie in Georgië, waardoor het een binnenlandse rechtspersoon werd. Vision Fund International, een onderneming in micro-financiering gevestigd in Californië (portefeuille USD 70 miljoen belegd in 45 micro-financieringsinstellingen), is de oprichter van deze nieuwe entiteit. De activiteiten werden voortgezet onder de naam Vision Fund CREDO Foundation, ingekort CREDO. Vision Fund is volledig eigendom van World Vision International.

Door een nieuwe wet inzake microfinanciering, heeft Vision Fund Credo voor haar niet-commerciële, niet-ondernemende entiteit een nieuw bedrijf opgericht in december 2007, LLC MicroFinance Organisatie Credo. De nieuwe Credo heeft van de Nationale Bank van Georgië een licentie gekregen voor een MFO waarop Vison Fund Credo alle rechten en plichten van de uitstaande leenovereenkomsten heeft overgedragen aan LLC MFO Credo.

Het jaar 2008 was heel succesvol voor MFO Credo. De wil om tegen de economische stagnatie in te gaan en de wens om te groeien en zich aan te passen aan de veranderende tijden, hebben een positieve invloed gehad op onze groei. Het resulteerde in een verdubbeling van zowel de portfolio als het aantal klanten.

In 2009 is er meer organisatorische stabiliteit gekomen en zijn innovatieve projecten opgestart. De projecten betreffen de ontwikkeling van het strategische Credo plan, een nieuw systeem voor terugbetalingen met een verbeterde kwaliteit van de dienstverlening, een sociale audit en Credit Life Insurance. Een andere, belangrijke mijlpaal in 2009 was de uitbreiding van de activiteiten in de nieuwe regio Kakheti. Ondanks de toegenomen economische recessie is Credo er in geslaagd om de PAR (Portfolio At Risk: het deel van de portfolio dat waarschijnlijk niet zal worden terugbetaald) van 0,92% te handhaven voor de 19.990.519 USD portfolio en  om de snelle groei naar 22.892 klanten per 31 december 2009 te realiseren.

Credo ontving in 2010 de Silver Categorie Award MIX markt voor prestaties in Social Performance. In 2010 werd Credo marktleider op het gebied van microfinanciering met 47.500 klanten en een PAR van 0,02% op een 33.272.956 USD portfolio. Credo heeft nog twee nieuwe vestigingen geopend in landelijk gebied. Het meest succesvolle project in 2010 was Village Day. Medewerkers van Credo kwamen hierbij thuis bij de mensen op het platteland om hen te vertellen over de mogelijkheden van microfinanciering. Tevens werd -als pilot- de mogelijkheid geboden de oogst te verzekeren tegen 0% rente en een vereenvoudigd beheer van kredieten voor de klanten geintroduceerd door middel van SMS berichten.

Grote verbetering op het gebied van de sociale prestaties zijn onderzoek naar en de vorming van een instrument om de armoede te bepalen, de zogenaamde Poverty Scorecard om beter te kunnen focussen op de doelgroep, om de invloed van de aangeboden producten te meten, en vooral om meer flexibele, gemakkelijke en verantwoorde producten en service aan te bieden aan onze klanten.

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

9 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

8.220
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 10.456.250,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

30% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

26,70%
Percentage achterstallige leningen

Het delinquentiepercentage (achterstallige betalingen) van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

delinquent (betalingsachterstand) tarief = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

7,03%
Leningen in risicozone

De risico rentevoet verwijst naar het percentage van de leningen die door deze veldpartner worden terugbetaald en die ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20.18%.

De risico rentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen kredietnemersdelinquentie en partnerdelinquentie. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20.18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

41,67%
Percentage niet-terugbetaalde leningen

Het wanbetalingspercentage is het percentage beëindigde leningen (die niet meer terugbetalen) die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is een meer betekenisvolle indicator voor het hoofdrisico "delinquentiegraad".
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

0,09%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

0,66%