Deze lening helpt om stof, garen en naaigerei aan te schaffen.

Josefa

San Cristobal Totonicapan , Guatemala / Maatwerk

Diensten

Dit project is al volledig gesteund

 

Het verhaal van Josefa

Josefa, vijftig jaar oud, is een vrouw die van jongs af aan altijd kleding heeft genaaid. Ze is getrouwd en moeder van zes kinderen ouder dan zeventien jaar. Ze hebben allemaal zes jaar school. Ondanks de twee jaar onderwijs die Josefa heeft genoten, besloot ze veertien jaar geleden een eigen bedrijf te beginnen. Ze dankt de steun van haar echtgenoot, een dochter en werknemers voor de productie van kwaliteitsproducten. Josefa verkoopt in twee kraampjes in de departementen/staten die grenzen aan Mexico. Om extra inkomsten te genereren fokt ze kippen en varkens die ze bij haar thuis verkoopt. Op dit moment vraagt ze om haar derde Kiva lening om stof, garen en materialen te kopen. Zonder twijfel zal dit materiaal haar helpen om de inventaris van het bedrijf uit te breiden. Josefa heeft als doel om een winkelruimte te hebben om haar producten uit te stallen zodat ze niet hoeft te lijden onder de regenseizoenen.Josefa is erg blij om deel uit te maken van het Puente al Éxito programma van Friendship Bridge omdat het een belangrijk onderdeel is dat haar tot triomf brengt. De onderwerpen die ze benadrukt gaan over ondernemerschap, bedrijfsgroei, inventarisatie en goed management van het bedrijf, omdat dit de onderwerpen zijn die haar in staat hebben gesteld haar doelen te bereiken. Natuurlijk is Josefa de Kiva kredietverstrekkers erg dankbaar.

 

De informatie over de lening en de kredietnemer wordt automatisch vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands. Waardoor het kan voorkomen dat de spelling niet correct wordt weergegeven.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

21 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Maandelijks
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

30 mei 2024
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Vast
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Niet toepasbaar
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

Friendship Bridge
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 2.525,00

.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Totaal € 0,00 € 0,00 -

Friendship Bridge

Statusupdate - juli 2020

Kiva is in contact geweest met Friendship Bridge om te begrijpen hoe we hun bedrijf en leners het beste kunnen ondersteunen tijdens de zich steeds verder ontwikkelende COVID-19 pandemie. We blijven prioriteit geven aan de veiligheid en het welzijn van al het personeel, de leners en hun gezinnen terwijl deze wereldwijde pandemie voortduurt.

Hoewel de reacties op de crisis per land verschillen, hebben de meeste regeringen een uitgaansverbod, reisbeperkingen en landelijke sluitingen opgelegd. Guatemala heeft tijdelijke surseances van betaling van leningen opgelegd, die niet alleen gevolgen hebben voor de microfinanciering, maar ook voor de economie als geheel. 

Als gevolg daarvan kunnen kredietnemers en Friendship Bridge moeilijkheden ondervinden bij het maken en innen van de aflossingen van leningen als gevolg van de eerder genoemde beperkingen of de fall-out effecten van het virus. In de komende maanden is het mogelijk dat kredietverstrekkers vertraging oplopen bij de aflossingen en nieuwe leningen die door Friendship Bridge worden geplaatst. Als impact-first funder zet Kiva zich in voor onze Field Partners, net als in eerdere crises. We staan sympathiek tegenover een tijdelijke toename van de terugbetalingsachterstand en criminaliteit om de Field Partners en de kredietverstrekkersgemeenschappen te helpen bij hun herstel. 

Kiva werkt nauw samen met Friendship Bridge om hen en hun kredietnemers te steunen tijdens de COVID-19-crisis. Friendship Bridge stuurt regelmatig updates naar Kiva, en we zullen Partner Pages updaten als we meer weten. 

Namens Kiva en Friendship Bridge zijn we dankbaar voor uw voortdurende steun in deze moeilijke tijd. 

 

Status Update - 11 juni 2018

Op 3 juni barstte de vulkaan Fuego in Guatemala uit met het zenden van pyroclastische stromingen over de zuidoostelijke hellingen, die verschillende dorpen zoals San Miguel de Los Lotes en El Rodeo overspoelden. Meer dan 100 mensen zijn omgekomen en meer dan 200 mensen worden nog steeds vermist, omdat de zoek- en reddingsactiviteiten in het kader van de hernieuwde vulkanische activiteit van Fuego nog steeds aan de gang zijn. Er zijn ook 4.000 mensen geëvacueerd. We hebben contact opgenomen met onze partners in Guatemala en zowel het veldpersoneel als hun families zijn veilig. Onze partners zijn bezig om contact op te nemen met hun klanten om de ernst van de situatie vast te stellen en noodhulpactiviteiten te initiëren. We zullen contact opnemen met onze partners om te beoordelen hoe we hun leners het beste kunnen helpen herstellen als een aantal van hen is getroffen. 

Beschrijving van de partner:

Geschiedenis
Friendship Bridge (FB) werd opgericht in 1990, na eerst in Vietnam te hebben gewerkt en vervolgens in 1998 de focus te hebben verlegd naar Guatemala. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lakewood, Colorado, Friendship Bridge heeft een staf van zeven personen in de VS en een team van 83 personen in de zes vestigingen, twee satellietkantoren en het hoofdkantoor in Guatemala. De werknemers van FB zijn voor 67% vrouw en 60% inheems, en hebben opzettelijk personeel in dienst dat de demografie van de klanten vertegenwoordigt. Daarnaast is 9% van het personeel oud-klanten.

Friendship Bridge biedt momenteel microkrediet en onderwijs aan vrouwen in 10 afdelingen in Guatemala.

Friendship Bridge Microkrediet Plus Programma

Het Microcredit Plus-programma van Friendship Bridge biedt Guatemalteekse vrouwen hernieuwbare microleningen aan - gemiddeld 350 dollar voor een leningscyclus van vier tot twaalf maanden - en niet-formele, participatieve onderwijslessen over zakendoen, geldmanagement, gevoel van eigenwaarde, vrouwenrechten, gezondheid en onderwijs voor kinderen. 

FB richt zich op verarmde vrouwen in plattelandsgebieden van Guatemala die worden gekenmerkt door extreme armoede en een hoog niveau van analfabetisme. De meerderheid van de klanten van Friendship Bridge leeft van minder dan 3,52 dollar per dag en is afhankelijk van inkomen uit tijdelijk werk. 42% van de klanten geeft zelf aan dat ze voorgeletterd zijn (volgens een PPI-studie uit 2011). De facilitators van Friendship Bridge (loan officers) spreken zowel Spaans als de lokale Maya-taal van hun gemeenschap (momenteel negen van de 24 inheemse talen die in Guatemala worden gesproken).

Terwijl ze deelnemen aan het Microcredit Plus-programma, starten, breiden of diversifiëren klanten van Friendship Bridge hun bedrijf, dat varieert van weven tot het fokken van vee of pluimvee, tot het verbouwen van fruit en groenten voor de verkoop op de lokale markten. Friendship Bridge cliënten lenen als groep en vormen zo Trust Banks - groepen van 7 tot 25 vrouwen die als medeverantwoordelijke voor de lening fungeren en als een zelfregulerend netwerk van ondersteuning fungeren.  

Naarmate de leningen worden terugbetaald, worden ze opnieuw uitgeleend, waardoor er een continue cyclus van kansen ontstaat voor de Guatemalteekse vrouwen, hun gezinnen en hun gemeenschappen.

Microkredietprogramma

Het Microkrediet Plus-programma van Friendship Bridge is een hand-up, geen aalmoes, en biedt veel voordelen voor vrouwen.  Leningen zorgen voor zelfvoorziening, het genereren van inkomsten en een consistente cashflow. Het resultaat is dat vrouwen zelfvertrouwen en respect krijgen van hun familie en gemeenschap. 

Deze toegang tot kapitaal voor vrouwen, die normaal gesproken niet in aanmerking komen voor leningen bij traditionele bankinstellingen, biedt hen de mogelijkheid om vollediger deel te nemen aan de economie en hun eigenwaarde te vergroten. Veel van de cliënten van Friendship Bridge hebben verklaard dat hun mannen hun betrokkenheid bij Friendship Bridge steunen omdat de echtgenoten zelf geen toegang hebben tot het kapitaal. 

De gemiddelde microlening van Friendship Bridge is $350 voor een vier-tot-twaalf maanden durende leningscyclus met een vaste maandelijkse rente van 2,6%, inclusief alle administratiekosten. Friendship Bridge handhaaft een leningaflossingstarief van 98%. In 2011 hebben de klanten van Friendship Bridge hun leningen op de volgende manieren gebruikt: handel - 61%; textiel (productie/verkoop) - 23%; veeteelt - 8%; landbouw - 3%; diensten - 3%. 

Trust Bank Leiderschap

Het Trust Bank-model van Friendship Bridge biedt de deelnemers de mogelijkheid om hun leiderschapsvaardigheden te oefenen en te ontwikkelen. Alle leden van de Trust Bank zijn betrokken bij het bepalen van een regelmatige, maandelijkse vergadertijd en -locatie die hen allemaal huisvest, en bij het kiezen van een eigen raad van bestuur - een president, vice-president (optioneel), penningmeester en secretaresse. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en de leiding van de grotere groep en helpt bij de aanpak van de aanwezigheids- en/of terugbetalingskwesties met de individuele leden, zorgt ervoor dat de vergaderingen effectief verlopen en behandelt de banktaken namens de groep.

Een belangrijk onderscheid in het model van Friendship Bridge is dat de leningverantwoordelijken geen leningen innen, maar dat het bestuur van de Trust Bank verantwoordelijk is voor de incassorol.  Twee leden (maandelijks roulerend om risico's te beperken), waaronder één functionaris, brengen alle incasso's naar de bank voor storting. Deze structuur geeft de leden van de Trust Bank een beslissingsrol en helpt hen verder bij de versterking van hun positie en de ontwikkeling van hun leiderschap.

Niet-formeel educatieprogramma

Friendship Bridge maandelijkse leningaflossingsbijeenkomsten zijn gekoppeld aan niet-formele participatieve educatieve trainingen - het aanbieden van lessen over onderwerpen die eerder door de klanten van FB zijn bepaald.  In 2008 werden de cliënten ondervraagd en bepaalden zij de primaire curricula van de onderwerpen die hen interesseerden, die sindsdien zijn ontwikkeld tot het educatieve programma van Friendship Bridge. De onderwerpen zijn onder andere business, money management, gezondheid, bedrijfsmanagement en eigenwaarde.

In 2011 voegde Friendship Bridge een training toe over geweld tegen vrouwen naar aanleiding van een UNICEF-rapport waarin Guatemala werd genoemd als "een van de gevaarlijkste plaatsen voor vrouwen in heel Latijns-Amerika... waar 98% van de misdaden tegen vrouwen ongestraft blijft". In 2012 voegde de organisatie een ander onderwerp toe over overmatige schuldenlast - hoe te berekenen, hoe te vermijden en de gevaren - waarvoor ze een prijs van Citi Bank won.

Aan het begin van elk jaar, dat samenvalt met het begin van het Guatemalteekse schooljaar, benadrukt de maandelijkse les het belang van onderwijs voor kinderen en geeft ze tips over hoe je een ondersteunende ouder kunt zijn voor een kind op school.  Interactieve lesmethoden, waaronder rotafolios, een leermiddel in flip-over stijl met illustraties of eigenlijke klantfoto's, worden gebruikt om de lessen aan onze voornamelijk pre-literate klantenkring te geven.

Door deelname aan deze bijeenkomsten te eisen, creëert FB een kans voor vrouwen om een band te ontwikkelen met hun collega's van de Trust Bank, terwijl ze nieuwe vaardigheden leren die toepasbaar zijn in hun dagelijks leven.  Aangezien de meeste klanten slechts een paar jaar formeel onderwijs hebben genoten, bieden de trainingen een leerervaring die anders voor hen over het algemeen niet beschikbaar is.

De Building Bridges video legt de impact van het Microcredit Plus-programma van Friendship Bridge vast.

Ga naar www.friendshipbridge.org voor meer informatie en om enkele persoonlijke succesverhalen van de klanten van Friendship Bridge te lezen.

Een notitie over het portefeuillerendement van Friendship Bridge:

Wij hechten veel waarde aan de kosten die Kiva kredietnemers voor hun leningen betalen. Daarom is een eerlijke prijsstelling een kernonderdeel van ons eerste due diligence-proces voor Field Partners. Met Kiva's 0% kapitaal zijn veel van onze Field Partners ook in staat om extra waarde toe te voegen aan hun leningen door het verlagen van de rentetarieven, het aanbieden van niet-financiële diensten of het creëren van nieuwe leningproducten.

Voor partners met gerapporteerde portefeuillerendementen of gemiddelde APR's hoger dan 50% neemt Kiva stappen om te controleren of de hoge tarieven gerechtvaardigd zijn door de impact van de leningen. Kiva controleert ook of de partner geen onredelijke winsten genereert of opgeblazen salarissen betaalt, en of de hoge bedrijfskosten van de partner gerechtvaardigd zijn door zijn bedrijfsomgeving en/of het ontwerp van zijn leenproducten.

We proberen leningen te ondersteunen die geen ongerechtvaardigde kostenpost vormen voor hardwerkende leners. We erkennen echter dat sommige van onze partners, om kwetsbare en uitgesloten mensen met producten en diensten met een grote impact te bereiken, hoge kosten maken die het noodzakelijk maken om kredietnemers hogere dan gemiddelde kosten in rekening te brengen om duurzaamheid en schaalbaarheid mogelijk te maken. 


Factoren die de kosten die deze partnerorganisatie in rekening brengt aan haar kredietnemers opdrijven zijn onder andere:

 • Zij verstrekken zeer kleine leningen. Dit leidt tot hogere operationele kosten, aangezien het verstrekken van elke individuele lening een minimum aan kosten per eenheid met zich meebrengt.
 • Ze bieden meer dan alleen contant geld aan veel van hun kredietnemers, waaronder kostbare 'wraparound' diensten zoals gezondheidszorg, financiële of zakelijke training, landbouwvoorlichting, verzekeringen of toegang tot onderwijs.
 • Ze zijn gevestigd in een gebied met hoge kosten van levensonderhoud en zakendoen. Dit is vaak te wijten aan de grote vraag en het lage aanbod van adequate huisvesting en goederen.
 • Ze werken veel op het platteland, waardoor hun werknemers dure reizen moeten maken om hun klanten te vinden en te bedienen.
Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

17 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

5.813
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 22.725.650,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

54% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

-
Percentage achterstallige leningen

Het percentage achterstallige leningen van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

Percentage achterstallige leningen = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

0,24%
Leningen in risicozone

De risicorentevoet verwijst naar het percentage van de leningen dat door deze veldpartner moet worden terugbetaald en dat ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20,18%.

De risicorentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen het in gebreke blijven door kredietnemers of veldpartners. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20,18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

0,59%
Percentage in-gebreke-gebleven-leningen

Het in-gebreke-gebleven-percentage is het percentage beëindigde leningen die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is het percentage achterstallige leningen een meer betekenisvolle indicator voor het risico.
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

0,40%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

0,00%