Coöperatieve kredietinstellingen als middel in de strijd tegen armoede

Door Redactie Wakibi op 12-9-2014

Financiële diensten en microfinanciering zijn nodig voor een samenleving om zich verder te ontwikkelen. Lees hier meer over hoe dit geregeld is in Rwanda.

Toegang tot financiële diensten tegen aanvaardbare kosten is voor de armste groepen van de samenleving een voorwaarde om zich verder te kunnen ontwikkelen. Over de gehele wereld heeft echter maar liefst tweederde van de bevolking geen mogelijkheid om via commerciële banken geld te lenen. Veelal heeft dit te maken met een gebrek aan onderpand. Deze groep mensen is daarom afhankelijk van alternatieve vormen van geldverstrekking. Microfinanciering speelt hierin een erg belangrijke rol. Hierbij kunnen ook kredietcoöperaties uitkomst bieden. Rwanda is een land waar deze vorm van kredietverlening een grote vlucht heeft genomen.

Financiële inclusie
Onderzoek vanuit onder andere de Wereldbank heeft aangetoond dat tweederde van de wereldbevolking rond moet komen van minder dan €3 per dag. Dit geld gaat zonder extra financiële ruimte veelal op aan de primaire levensbehoeften. Dus ruimte voor investeringen in een eigen bedrijfje is er niet.

Voorheen was men vaak aangewezen op woekeraars die extreem hoger rentes vroegen. Met de komst van microfinanciering is toegang tot financiële middelen ook voor deze kwetsbare groep bereikbaar geworden. Naast de beschikbaarheid van financiële middelen is ook de bescherming van de lener van belang, in de vorm van educatie over financiële kennis, vaardigheden en gedrag. Beschikbaarheid enerzijds en kennis anderzijds noemen we samen financiële inclusie.

Passende financiële diensten (lenen, maar ook sparen en verzekeren) kunnen activiteiten van kleine ondernemingen stimuleren, de levensstandaard van gezinnen verbeteren en een vangnet creëren voor moeilijkere tijden. Het streven is dat in 2020 iedereen toegang heeft tot financiële diensten.

  Coöperatieve kredietinstellingen
Voor regio’s die iets minder arm zijn, kunnen kredietcoöperaties uitkomst bieden. Kredietcoöperaties bestaan al lang. Friedrich Wilhelm Raiffeisen richtte precies 150 jaar geleden in Duitsland de allereerste coöperatieve boerenleenbank op. In Nederland is de Rabobank ontstaan uit de coöperatieve Raifeissen- en Boerenleenbanken. Deze lokale banken verstrekten kredieten met spaargeld van de bewoners van het platteland. Ook nu nog bestaan er in Nederland kredietcoöperaties. Maar deze vorm van kredietverstrekking is vooral van belang voor bevolkingsgroepen met geen of nauwelijks toegang tot commerciële banken. Door samen te werken is men veel beter in staat om de nadelen van kleinschaligheid en gefragmenteerde productiestructuur te compenseren en een sterker front te vormen.

Coöperatieve kredietverstrekking succesverhaal in Rwanda
In Rwanda heeft de oprichting van spaar- en kredietcoöperaties een grote vlucht genomen. In drie jaar tijd hebben deze coöperaties, bekend als Umurenge SACCO’s, 1,6 miljoen klanten getrokken. Umurenge staat hierbij voor administratieve regio en SACCO is de afkorting van savings and credit cooperative (spaar- en kredietcoöperatie). Het land is verdeeld in 416 regio’s met ieder een SACCO. In een land waar de toegang tot financiële dienstverlening een aantal jaren geleden schaars was, leeft nu meer dan 90% van de Rwandese bevolking binnen een straal van 5 km van een SACCO. Het deel van de bevolking dat geen toegang had tot financiële dienstverlening daalde mede hierdoor van ruim 52% in 2008 naar 28% in 2012. In 2008 maakte slechts 21% van de Rwandezen gebruik van formele financiële instellingen. In 2012 was dit verdubbeld naar 42%. Dit kwam gedeeltelijk doordat meer mensen gebruik gingen maken van commerciële banken, maar vooral omdat ze een rekening openden bij een Umurenge SACCO.

Visie 2020
Het Vision 2020 Umurenge Program (VUP) is een Rwandees overheidsprogramma met de volgende doelstellingen:

- uitroeien van chronische armoede;
- versnellen van economische groei in plattelandsgebieden;
- verbeteren van de leefomstandigheden van de armen.

De Umurenge SACCO’s kunnen hierbij de arme Rwandese plattelandsbevolking helpen aan meer financiële zekerheid, meer mogelijkheden om economische schokken op te vangen en een perspectief om in kansrijke zaken te investeren.

De rol van Wakibi
Wakibi streeft ernaar om toegevoegde waarde te bieden door onderwerpen, zoals het belang van beschikbaarheid van financiële middelen, onder de aandacht te brengen. Via Wakibi kun je hierin een belangrijke bijdrage leveren. Jouw investeringen kunnen economische groei en financiële onafhankelijkheid bevorderen voor zowel individuen als gemeenschappen. Ben je door bovenstaand verhaal geïnteresseerd geraakt en zou je willen weten wat voor leningaanvragen in Rwanda we op dit moment via Wakibi beschikbaar hebben, kijk dan hier. Als je vragen of commentaar hebt over dit artikel of de betrokkenheid van Wakibi, mail dan naar support@wakibi.nl.


Bronnen:
http://www.kiva.org/about/microfinance
http://www.inclusivefinanceplatform.nl/faq/veelgestelde-vragen
https://www.rabobank.nl/images/3135_rabo_kleine_geschiedenis_2012_29509288.pdf
http://samenwerkendekredietunies.nl/
http://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/afi_case_study_rwanda_finalweb.pdf
http://www.nowastenetwork.nl/kleine-cooperaties-in-ontwikkelingslanden-zijn-sleutel-in-aanpak-voedselvraagstuk/