Honger en ondervoeding

Door Redactie Wakibi op 4-7-2016

Er zijn 795.000.000 ondervoede mensen in de wereld van vandaag. Dat betekent dat één op de negen mensen niet genoeg te eten krijgt om gezond te zijn en een actief leven te leiden. Honger en ondervoeding zijn een groter risico voor de mensheid dan aids, malaria en tuberculose samen. Het goede nieuws is dat de honger volledig oplosbaar is. Er is voldoende voedsel in de wereld om iedereen te voeden. Daar is geen wetenschappelijke doorbraak voor nodig. De kennis, de middelen en beleid van nu, in combinatie met politieke wil, kunnen het probleem oplossen.

795.000.000 ondervoede mensen in de wereld


Er zijn 795.000.000 ondervoede mensen in de wereld van vandaag
. Dat betekent dat één op de negen mensen niet genoeg te eten krijgt om gezond te zijn en een actief leven te leiden. Honger en ondervoeding zijn een groter risico voor de mensheid dan aids, malaria en tuberculose samen. Het goede nieuws is dat de honger volledig oplosbaar is. Er is voldoende voedsel in de wereld om iedereen te voeden. Daar is geen wetenschappelijke doorbraak voor nodig. De kennis, de middelen en beleid van nu, in combinatie met politieke wil, kunnen het probleem oplossen.

Als landen samenwerken om de honger op te lossen en te investeren in een goede voeding, verhogen ze daarmee de productiviteit en creëren ze tevens economische kansen.

Omgekeerd heeft onderzoek aangetoond dat als gevolg van ondervoeding van kinderen, landen miljoenen kunnen verliezen aan economische output. Het oplossen van de honger is ook een bijdrage aan vrede en stabiliteit. Als regeringen niet langer voldoende voedsel kunnen garanderen, zijn staten gevoelig voor ineenstorting.

Het oplossen van honger legt ook een basis voor vooruitgang op veel andere gebieden van ontwikkeling, met inbegrip van gezondheid en onderwijs. Weldoorvoede vrouwen betekenen gezondere, zwaardere baby's van wie het immuunsysteem sterker is. Een gezond, goed gevoede kind heeft ook meer kans om naar school te kunnen gaan.


Microkredieten voor honger bestrijding


De missie van Wakibi is armoedebestrijding, wat hand-in-hand gaat met hongerbestrijding. Wakibi biedt de mogelijkheid om kleine leningen aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden te verstrekken. Als uitlener ben je volledig in controle over wat er met je geld gebeurt. Je kunt zelf de ondernemers uitkiezen en die ondersteunen met een bedrag vanaf € 25. Wanneer de lening is terugbetaald kan het opnieuw in een project worden geïnvesteerd of teruggestort op de eigen bankrekening.

Via Wakibi kun je bijvoorbeeld microkredieten vertrekken aan ondernemers in Mozambique, een ontwikkelingsland waar nog altijd honger heerst.

Mozambique ligt aan de zuidoostkust van Afrika en heeft een bevolking van ongeveer 26,4 miljoen. De Human Development Index (HDI) rangschikt Mozambique op positie 178 van de 187 landen.

Vertaler: De Human Development Index (HDI) van de Verenigde Naties meet voornamelijk armoede, analfabetisme, onderwijs en levensverwachting in een bepaald land of gebied. De index werd in 1990 ontwikkeld door de Pakistaanse econoom Mahbub ul Haq en wordt sinds 1993 door de UNDP gebruikt in haar jaarlijkse rapport. Noorwegen staat vaak op de eerste plaats. Nederland was in 2014 goed voor een vierde plaats, België staat op de 21e plaats te vinden. Onderaan staan de Afrikaanse landen Tsjaad, de Centraal Afrikaanse Republiek, Congo-Kinshasa, Niger èn Mozambique.
De index meet de gemiddelde prestaties van een land, opgedeeld in drie categorieën:
• Volksgezondheid, aan de hand van de gemiddelde levensverwachting bij de geboorte.
• Kennis, aan de hand van het analfabetisme en het deel van de bevolking dat primaire, secundaire en tertiaire educatie doorloopt.
• Levensstandaard, aan de hand van het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking, in koopkrachtpariteit in dollars.

Kleinschalige teelt is de basis van de landbouwproductie in Mozambique en een belangrijke bron van inkomsten voor de meeste huishoudens op het platteland. Vooral voor vrouwen. Als een van de meest getroffen ‘hongerlanden’ in de wereld is Mozambique zeer kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden. Waarbij de Zuid- en Centraal-regio’s extra gevoelig zijn voor droogte, overstromingen. Deze treden vaak om de twee tot drie jaar op langs de grote stroomgebieden, en ook in slecht gedraineerde stedelijke nederzettingen.

Meer dan 60 procent van de bevolking woont in de kustgebieden die zeer kwetsbaar zijn voor plotselinge snelle rampen zoals cyclonen, stormen en overstromingen. Naast schade aan levens en het levensonderhoud, vernietigen klimatologische schokken ook de infrastructuur en beperken ze de economische groei van Mozambique.

Het effect op de ontwikkeling van het land is aanzienlijk, met name op de inspanningen om extreme armoede en honger uit te bannen, en een duurzamer milieu te bereiken.

Tijdens het eerste kwartaal van 2015 veroorzaakte excessieve regenval aanzienlijke schade en verplaatsingen van de bevolking in de centrale en noordelijke provincies.

Een derde van de Mozambikaanse bevolking is chronisch onzeker over de beschikbaarheid van voedsel, en een half miljoen kinderen van 6-23 maanden is ondervoed. Ondervoeding bij kinderen onder de vijf jaar is nog steeds schrikbarend hoog (43 procent !).

Deze problemen worden nog verergerd door de hoge incidentie van HIV-infectie, ongeveer 10,6 procent, (volgens het UNAIDS Country Progress Report, 2014). Andere factoren, zoals de steeds terugkerende klimatologische schokken -droogte, overstromingen en cyclonen, en lage opbrengst van de landbouw- dragen bij aan de voedselonzekerheid, en leiden ook tot het verlies van het levens, verwoesting van middelen van bestaan, en een beschadigde infrastructuur.

Twee decennia achtereen heeft de regering van Mozambique asielzoekers en vluchtelingen uit door conflict getroffen landen in de regio een veilige haven geboden. Op dit moment herbergt Mozambique meer dan 14.800 asielzoekers, van wie de meerderheid afkomstig is uit de Democratische Republiek Congo (DRC), Burundi, Rwanda en Somalië. Meer dan 11.000 van hen wonen in het Maratane kamp dat gevestigd is in de noordelijke provincie Nampula.

Met de afkondiging van Code Rood verhoogt de VN de steun aan de Regering van Mozambique, als reactie op de droogte.


De VN werkt er op verzoek van de regering van Mozambique aan om nationale ontwikkelingsprojecten te ondersteunen, om in actie te komen bij noodgevallen en om vrede en veiligheid te verzekeren voor alle Mozambikanen.
De huidige acties zijn gericht op voedselhulp, het verzorgen van landbouw en water, sanitaire voorzieningen en het bevorderen van hygiëne ten behoeve van de getroffen mensen. Ook wordt gezorgd voor verbetering van de toegang tot water en voor vee in de gevarenzone.

Door de huidige droogtesituatie als gevolg van het klimaat fenomeen El Niño, schat SETSAN dat er nu 1,5 miljoen mensen zijn getroffen door ‘acute voedselonzekerheid’ en is er grote behoefte aan humanitaire hulp.

Sinds november 2015 zorgt de Verenigde Naties, in nauwe samenwerking met SETSAN, provinciale overheden en NGO's, voor voedselhulp, voedingssupplementen, landbouwadviezen, watervoorziening, sanitaire voorzieningen en hygiëne voor de getroffen mensen.


Kiva en Wakibi strijden ook in Mozambique tegen armoede – Geef jij een Mozambikaanse ondernemer een kans op een beter bestaan via een microkrediet?

Lees hier meer over de projecten in Mozambique 


Met een lening lossen we niet alle problemen op.
Maar er wordt wèl een stap gezet.


Strijd tegen armoede en honger - Wakibi is in veel landen actief met het verstrekken van microkredieten aan kleine ondernemers.
De ondernemers waarmee u nu kennis heeft gemaakt, spelen een actieve rol in hun gemeenschap. Als hun leendoel is bereikt, zullen ze beter in staat zijn om met hun bedrijfjes meer geld te verdienen. Ze hebben een voorbeeldfunctie in de locale samenleving, en zullen mogelijk anderen inspireren om hun voorbeeld te volgen: het nemen van initiatieven om door middel van ondernemerschap hun leefsituatie te verbeteren.

Wakibi

Wakibi is een platform waar leners en Nederlandse uitleners op eenvoudige wijze bij elkaar worden gebracht. Als onderdeel van een keten is elke schakel van belang. Centrale rol in de keten is het Amerikaanse Kiva. Wakibi betrekt haar leningen van Kiva en stemt deze af op Nederlandse doelgroepen.

Redactie Wakibi 2016 - Hansjelle Dijkstra
pers@wakibi.nl