Deze lening helpt om een benodigdheden aan te schaffen voor de ananas-teelt.

Sharon Group

Bishnupur, India / Boerderij

Landbouw

Dit project is al volledig gesteund

Het verhaal van Sharon Group

Chinngailhing is 27 en moeder van 2 kinderen (een zoon en een dochter).
Ze vertegenwoordigt de groep Sharon SHG. Op de foto staat ze met haar hand omhoog.

Chinngailhing woont met haar gezin in een heuvelachtig gebied in Manipur, waar de meeste mensen actief zijn op het land, in de landbouw, op plantages etc.

Ze doet haar uiterste best om in de dagelijkse behoeften van haar familie te voorzien en om de schoolkosten van haar kinderen te betalen.
Als gevolg van financiële problemen, is ze nu echter niet in staat om meer te produceren en dus een betere winst te genereren.

Chinngailhing heeft daarom een lening aan gevraagd bij Wakibi partner WSDS zodat ze alle benodigdheden kan aanschaffen voor de ananas-teelt en meer inkomen kan verdienen.
Ze heeft hier hoge verwachtingen van en hoopt op meer winst zodat ze beter kan voorzien in de behoeften van haar gezin en het schoolgeld kan betalen voor haar kinderen.

Net als Chinngailhing werken ook de andere groepsleden in de landbouw en groenteteelt. Ook zij kunnen niet wachten om te beginnen met de activiteiten die door de lening mogelijk gemaakt worden en waarmee ze hun inkomens kunnen verbeteren.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

43 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Aan het eind
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

14 maart 2016
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Vast
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Gedeeltelijk
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

WSDS-Initiate
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 2.675,00

.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Okt. 2019 € 2.675,00 € 0,00
Totaal € 2.675,00 € 0,00 -

WSDS-Initiate

Statusupdate - 18 oktober 2019
Na 7 jaar partnerschap en bijna 4 jaar van voortdurende inspanningen om met WSDS-Initiate samen te werken om het uitstaande saldo van $558.025 aan Kiva-kredietverstrekkers te innen, hebben we besloten dat WSDS niet in staat zal zijn om Kiva-kredietverstrekkers het verschuldigde bedrag terug te betalen. Vanwege de politieke en economische instabiliteit in de regio is WSDS geconfronteerd met uitdagingen bij het innen van aflossingen van kredietnemers. Kiva-medewerkers hebben WSDS bezocht en meermaals aangeboden om de betalingen te herstructureren. Na het meest recente bezoek in april 2019 is Kiva van mening dat WSDS het grootste deel van haar activiteiten heeft gestaakt en niet langer probeert de terugbetalingen van de kredietnemers te innen. Daarom hebben we besloten om het saldo van WSDS in gebreke te laten en dit partnerschap te sluiten.

Weet dat zelfs wanneer er verliezen optreden, uw Kiva-leningen nog steeds een verschil maken in het leven van kredietnemers over de hele wereld, en uw steun geeft mensen de kans om een beter leven na te streven. We hopen dat u andere leners op Kiva zult blijven steunen.

Statusupdate - 8 augustus 2017
Kiva verhuist WSDS Initiate van Inactief naar Gepauzeerd, omdat de organisatie momenteel 12 maanden achterloopt op het terugbetalen van fondsen aan Kiva geldschieters. Terwijl Kiva deze situatie actief blijft opvolgen, zijn er verschillende redenen waarom deze organisatie de laatste tijd moeite heeft met het doen van terugbetalingen.

Het merendeel van de kredietnemers van WSDS woont en werkt in de onstabiele staat Manipur in het noordoosten van India. Manipur heeft de afgelopen maanden te maken gehad met aanhoudende economische blokkades en gewelddadige protesten die het voor WSDS en andere microfinancieringsinstellingen moeilijk hebben gemaakt om te werken. Door de politieke en economische instabiliteit in deze regio en de aanhoudende protesten worden de klanten van WSDS in hun dagelijks leven geconfronteerd met uitdagingen die het moeilijk maken om hun leningen terug te betalen. Daarnaast heeft deze politieke instabiliteit ertoe geleid dat WSDS te maken heeft met cashflowproblemen en daardoor geen toegang heeft kunnen krijgen tot liquide middelen, zoals contant geld en kortlopende leningen. Dit heeft haar uitbetalingsoperaties onder druk gezet, waardoor ze Kiva en haar geldschieters niet kan terugbetalen.

Kiva blijft met deze partner samenwerken om het aan Kiva-kredietverstrekkers verschuldigde bedrag te recupereren en zal aanvullende relevante informatie verstrekken wanneer deze beschikbaar komt.

Statusupdate - 26 december 2016

Als gevolg van veranderingen in de regelgeving door de regering van India is Kiva niet langer in staat om fondsen te sturen naar WSDS-Initiate. Als gevolg hiervan heeft Kiva deze Veldpartner inactief gemaakt. Dit betekent dat WSDS-Initiate geen fondsenwervende leningen meer op de website plaatst, hoewel Kiva volledig verwacht dat de partner de terugbetalingen aan Kiva-kredietverstrekkers zal blijven sturen zolang de partner een openstaand saldo heeft. Als de regels veranderen en deze partner vraagt om opnieuw fondsen te werven op Kiva, is Kiva bereid om hun financieringslijn te heropenen. We zullen eerst alle extra controle- en due diligence-taken uitvoeren die we nodig achten, voordat we de partner toestemming geven om te beginnen met de fondsenwerving voor nieuwe leningen.

Beschrijving van de partner:

WSDS-Initiate is een non-profit organisatie die actief is in de noordoostelijke Indiase staat Manipur. WSDS is in 1989 opgericht om te reageren op etnische conflicten tussen de drie grote stammen in de regio en ondersteunt al lange tijd jongeren, vrouwen en kwetsbare gemeenschappen. Vandaag de dag is de organisatie betrokken bij een reeks van ontwikkelingsactiviteiten, waaronder middelenbeheer, gemeenschapsgezondheid, sociale zekerheid en microfinanciering.

WSDS werkt in vier districten van de staat en heeft momenteel zeven vestigingen, een uitstekende portefeuille van Rs. 21,6 miljoen (ongeveer $390.000), en 13.052 vrouwelijke klanten.

WSDS werkt met alle stammen in Manipur, maar ook met andere minderheidsgroepen zoals Nepalese immigranten en moslims. In de staat is er een groot gebrek aan formele financiële diensten - een probleem dat vooral acuut is in gemeenschappen met een laag inkomen in het afgelegen heuvelgebied. WSDS lanceerde in 2007 haar microfinancieringsprogramma om dit probleem aan te pakken en haar bestaande initiatieven te ondersteunen.

De organisatie is voornamelijk actief in de heuvels van Manipur en werkt vooral met zelfhulpgroepen om krediet te verstrekken en kredietnemers aan te moedigen om te sparen. De ondersteuning van deze groepen bouwt voort op lokale tradities. Zo vormt de Kuki-gemeenschap van de staat regelmatig coöperaties op dorpsniveau om de landbouw te ondersteunen en te leiden.

WSDS-klanten gebruiken door Kiva gefinancierde leningen om hun kleine bedrijfjes te starten en te laten groeien. Veel van deze individuen komen uit groepen en gemeenschappen die in het verleden geen krediet konden krijgen door de schaarste aan financiële diensten en instellingen in de regio. Kiva's nul-rente kapitaal zal ook de financiële positie van WSDS versterken, waardoor het bedrijf al zijn programma's ten behoeve van het maatschappelijk welzijn kan uitbreiden.

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

11 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

757
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 711.025,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

19% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

-
Percentage achterstallige leningen

Het percentage achterstallige leningen van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

Percentage achterstallige leningen = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

0,00%
Leningen in risicozone

De risicorentevoet verwijst naar het percentage van de leningen dat door deze veldpartner moet worden terugbetaald en dat ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20,18%.

De risicorentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen het in gebreke blijven door kredietnemers of veldpartners. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20,18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

0,00%
Percentage in-gebreke-gebleven-leningen

Het in-gebreke-gebleven-percentage is het percentage beëindigde leningen die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is het percentage achterstallige leningen een meer betekenisvolle indicator voor het risico.
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

78,48%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

3,91%