A loan of € 1450 helps to buy supplies for maintaining his crop of ginger.

Rafael

Changuena, Buenos Aires, Costa Rica / Boerderij

Landbouw

Dit project is al volledig gesteund

 

Het verhaal van Rafael

Rafael is 52 years old, in a common-law relationship, and currently lives with his partner. The loan he is requesting will be used to buy farming supplies such as composts, fumigants, and other items that are needed to adequately maintain his crop of ginger. Agriculture is the means for him to earn a living, so the money he earns will be used to sustain his family. For this reason, it is very important that he buys supplies to improve and increase his harvest. The products he sells will generate profits that will allow him to provide a better quality of life for his family and continue his business.

Rafael has received several loans from FUDECOSUR, but this is the first time through Kiva, so he is grateful for the support. He has not had any other loans from the state banks. FUDECOSUR is providing this loan with better terms and a lower interest rate.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

14 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Aan het eind
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

10 februari 2023
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Flexibel
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Nee
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

FUDECOSUR
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 1.450,00

.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Totaal € 0,00 € 0,00 -

FUDECOSUR

Beschrijving van de partner:

De Stichting voor de Ontwikkeling van Zuidelijke Gemeenschappen (FUDECOSUR) is een microfinancieringsinstelling zonder winstoogmerk die in 1993 is opgericht om de ontwikkeling in de armste regio's van Zuid-Costa Rica te bevorderen. FUDECOSUR is actief in 165 gemeenschappen in de kantons Pérez Zeledón, Buenos Aires en Coto Brus. Zonder winstoogmerk worden alle inkomsten uit rentebetalingen teruggesluisd naar de lokale gemeenschappen om de kredietmogelijkheden uit te breiden en niet-financiële diensten, zoals computeronderwijs, te financieren.

De belangrijkste bron van inkomsten voor de klanten van FUDECOSUR is kleinschalige landbouw, in veel gevallen aangevuld met deeltijdwerk voor grote plantages in het gebied. Om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van de landbouwmarkt - die op het hoogtepunt van de oogstcyclus verkeert - wordt het krediet vaak verlengd voor langere looptijden, waarbij het principe één keer per jaar wordt betaald.

FUDECOSUR maakt gebruik van het dorpsbankmodel om de kredietverlening en het onderwijs te vergemakkelijken. Dit model stelt de gemeenschappen waar FUDECOSUR werkt in staat om de dorpsbewoners te trainen in het runnen van dorpsbanken, ook wel kredietcomités genoemd.

De dorpsbanken van FUDECOSUR worden geleid door vijf tot zeven toegewijde vrijwilligers, die om de twee jaar worden gekozen door de leden van hun gemeenschap. In samenwerking met de kredietverantwoordelijken van FUDECOSUR zijn de kredietcommissies verantwoordelijk voor het beoordelen en goedkeuren van kredietaanvragen, het uitbetalen van leningen aan kredietnemers, het innen van kredietbetalingen, het documenteren van alle kredietaanvragen en -ruilingen en het volgen van de voortgang van de kredietnemers. Kredietcomités zijn ook belast met het voorlichten van hun leden van de gemeenschap over de regels en vereisten van FUDECOSUR voor het aanvragen, ontvangen en terugbetalen van leningen.

Deze dorpsbanken bestaan uit een lokaal gekozen president, vice-president, penningmeester, secretaris, compliance officer en maximaal twee extra vertegenwoordigers die twee keer per maand bijeenkomen om betalingen te ontvangen en krediet uit te keren aan hun lokale gemeenschappen. De leningverantwoordelijken van het centrale kantoor van FUDECOSUR bezoeken elke dorpsbank één keer per maand om de procedures te bekijken en nieuwe leningen goed te keuren. Een raad van bestuur, bestaande uit gekozen leners, houdt toezicht op deze gemeenschapskredietverlening en komt maandelijks bijeen op het centrale kantoor.

Met name 31% van deze gekozen functies en 35% van de kredietfondsen zijn bestemd voor vrouwelijke deelnemers, wat bijdraagt aan de empowerment van de vrouwen die in deze gemeenschappen wonen en werken. Het dorpsbankmodel helpt de risico's te beperken door gebruik te maken van de detail kennis die deze gemeenschappen hebben over de marktomstandigheden ter plaatse. Het creëert ook een vertrouwensband in deze boerengemeenschappen tussen de organisatie en haar klanten, waardoor de besluitvorming op gemeenschapsniveau begint. Ten slotte helpt de mogelijkheid om leningen te verkrijgen zonder de gemeenschap te hoeven verlaten de kosten laag te houden en zorgt het voor een lage schuldenlast voor de gemeenschappen die FUDECOSUR bedient.

Naast de kredietverlening profiteren de kredietnemers van FUDECOSUR van gratis cursussen voor gemeenschaps- en bedrijfsontwikkeling die door de instelling worden gefinancierd. Er worden gratis technische opleidingen en cursussen gegeven om de opbrengst van gewassen en vee te verhogen, de gezondheid van de gemeenschap en de sanitaire voorzieningen te verbeteren en de mogelijkheden voor alternatieve werkgelegenheid uit te breiden. De thema's van de cursussen worden gevraagd door de dorpsbanken en worden gecoördineerd door de directeur en de kredietverstrekkers van FUDECOSUR. Ze vinden experts op elk gebied van de opleiding, waaronder technische universiteitslandbouwkundigen voor de teelt van gewassen of de verzorging van vee, en informaticaprofessionals voor de computeropleidingen. De dorpsbankgemeenschappen hebben geprofiteerd van gedetailleerde cursussen waarin theorie en praktijk worden gecombineerd. Voorbeelden hiervan zijn:

- Gezondheidszorg voor dieren en optimalisatie van de productie
- Optimalisatie van de koffieteelt en -output
- Hydroponic Farming Capacitation (voor het optimaliseren van milieuvriendelijke, pesticidenvrije, schimmelvrije en ziektevrije landbouw)
- Voedselverwerking en -zuivering (om de gezondheid van de gemeenschap te verbeteren en startende foodservicebedrijven te ondersteunen)
- Computertraining (Microsoft Office voor kinderen en volwassenen)
- Naaien/Kleding maken
- Recycling in de Gemeenschap
- Waterzuivering

Om extra dorpsbanken te ondersteunen voor nieuwe klanten in nood, heeft FUDECOSUR in april 2011 een tweede kantoor geopend in San Vito. De instelling exploiteert momenteel 45 dorpsbanken.

Om meer te weten te komen over FUDECOSUR en zijn kredietnemers, zie de volgende middelen:

- Kiva Fellow Blog posts:
:
- Bank-O-Mat Under a Hot Tin Roof: Making Non-Profit Microfinance Sustainable
- Village Banks BY Farmers FOR Farmers: A Microcredit Labor of Love

Of bezoek fudecosur.org voor meer informatie.

 

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

14 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

4.488
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 4.103.785,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

17% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

-
Percentage achterstallige leningen

Het percentage achterstallige leningen van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

Percentage achterstallige leningen = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

5,53%
Leningen in risicozone

De risicorentevoet verwijst naar het percentage van de leningen dat door deze veldpartner moet worden terugbetaald en dat ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20,18%.

De risicorentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen het in gebreke blijven door kredietnemers of veldpartners. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20,18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

47,34%
Percentage in-gebreke-gebleven-leningen

Het in-gebreke-gebleven-percentage is het percentage beëindigde leningen die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is het percentage achterstallige leningen een meer betekenisvolle indicator voor het risico.
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

0,11%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

0,04%