Deze lening helpt een kleine onafhankelijke pers (& 3-voudige Kiva lener!) zijn catalogus van Spaanse kinderliteratuur uit te breiden.

Laura

Guaynabo, Puerto Rico / Diensten

Diensten

6%van € 25.000,00 terugbetaald

Dit project is volledig gefinancierd en is aan het terugbetalen.

Het verhaal van Laura

Ik heb altijd een grote liefde voor boeken en lezen gehad. Ik geloof dat boeken de kracht hebben om levens te veranderen en ik geloof dat een kind dat leest een kind is dat droomt, fantaseert, vragen stelt en de wereld analyseert. Ik ben pas later in mijn leven op een omweg bij het publiceren gekomen. Ik wilde Literatuurwetenschap studeren op de universiteit, maar ouders met een meer praktische instelling overtuigden me ervan dat het beter was om een financiële studie te volgen, en dat heb ik dan ook gedaan. Ik werkte tien jaar in het bankwezen in Puerto Rico voordat ik eindelijk de moed had om datgene na te jagen wat altijd mijn ware passie is geweest: boeken. Na vijf jaar in deze prachtige sector kan ik zeggen dat het het allemaal waard is geweest. Boeken maken voor kinderen en jongeren is magisch werk, het is ook werk dat gepaard gaat met een grote verantwoordelijkheid en dat met de grootste zorg moet worden gedaan, want kinderboeken hebben de neiging om in de harten en hoofden van de lezers te blijven en zo helpen we onze toekomst vorm te geven.

 

De informatie over de lening en de kredietnemer wordt automatisch vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands. Waardoor het kan voorkomen dat de spelling niet correct wordt weergegeven.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

36 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

  • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
  • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
  • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Maandelijks
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

21 december 2023
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

  • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
  • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Vast
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

  • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
  • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
  • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
  • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Niet toepasbaar
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

direct
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 25.000,00

.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Jan. 2024 € 694,45 € 0,00 -
Feb. 2024 € 694,45 € 0,00 -
Mrt. 2024 € 694,45 € 0,00 -
Apr. 2024 € 694,45 € 0,00 -
Mei 2024 € 694,45 € 0,00 -
Jun. 2024 € 694,45 € 0,00 -
Jul. 2024 € 694,45 € 0,00 -
Aug. 2024 € 694,45 € 0,00 -
Sep. 2024 € 694,45 € 0,00 -
Okt. 2024 € 694,45 € 0,00 -
Nov. 2024 € 694,45 € 0,00 -
Dec. 2024 € 694,45 € 0,00 -
Jan. 2025 € 694,45 € 0,00 -
Feb. 2025 € 694,45 € 0,00 -
Mrt. 2025 € 694,45 € 0,00 -
Apr. 2025 € 694,45 € 0,00 -
Mei 2025 € 694,44 € 0,00 -
Jun. 2025 € 694,44 € 0,00 -
Jul. 2025 € 694,44 € 0,00 -
Aug. 2025 € 694,44 € 0,00 -
Sep. 2025 € 694,44 € 0,00 -
Okt. 2025 € 694,44 € 0,00 -
Nov. 2025 € 694,44 € 0,00 -
Dec. 2025 € 694,44 € 0,00 -
Jan. 2026 € 694,44 € 0,00 -
Feb. 2026 € 694,44 € 0,00 -
Mrt. 2026 € 694,44 € 0,00 -
Apr. 2026 € 694,44 € 0,00 -
Mei 2026 € 694,44 € 0,00 -
Jun. 2026 € 694,44 € 0,00 -
Jul. 2026 € 694,44 € 0,00 -
Aug. 2026 € 694,44 € 0,00 -
Sep. 2026 € 694,44 € 0,00 -
Okt. 2026 € 694,44 € 0,00 -
Nov. 2026 € 694,44 € 0,00 -
Dec. 2026 € 694,44 € 0,00 -
Totaal € 25.000,00 € 0,00 -