Deze lening helpt om naaimaterialen aan te schaffen en een nieuw modecentrum te bouwen.

Evelyn

Garu Tempane, Ghana / Naaien

Diensten

Dit project is al volledig gesteund

 

Het verhaal van Evelyn

Evelyn is een 24-jarige onderneemster die met haar ouders in het Garu Tempane district in Ghana woont. Ze runt een modecentrum. Met haar vorige Kiva lening kocht ze naaimaterialen. De winst die ze daarmee maakte, gebruikte ze om in de dagelijkse behoeften van haar gezin te voorzien. Evelyn vraagt een nieuwe lening aan om naaimaterialen te kopen en een nieuw modecentrum te bouwen. Ze is van plan om de winst die ze maakt te gebruiken om te herinvesteren in haar bedrijf. Ze zal de 'sociale rente' op haar tweede lening terugbetalen door 2,5 uur per week vrijwilligerswerk te doen als CAMFED Learner Guide, waarbij ze lessen uit CAMFED's 'My Better World'-programma begeleidt met leerlingen van haar plaatselijke middelbare school, hun zelfvertrouwen helpt op te bouwen en hen motiveert om naar school te blijven gaan.

 

De informatie over de lening en de kredietnemer wordt automatisch vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands. Waardoor het kan voorkomen dat de spelling niet correct wordt weergegeven.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

14 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Onregelmatig
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

29 februari 2024
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Vast
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Nee
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

Camfed Ghana
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Nee
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 2.425,00

.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Totaal € 0,00 € 0,00 -

Camfed Ghana

Beschrijving van de partner:

De Campaign for Female Education (CAMFED) is een internationale non-profitorganisatie die armoede en ongelijkheid bestrijdt door meisjes te helpen naar school te gaan en te slagen, en door jonge vrouwen in staat te stellen zich op te werpen als leiders van verandering. Sinds 1993 hebben CAMFED's innovatieve onderwijsprogramma's in Zimbabwe, Zambia, Ghana, Tanzania en Malawi direct meer dan 2,6 miljoen studenten geholpen om naar de basisschool en middelbare school te gaan, en meer dan 5 miljoen kinderen hebben geprofiteerd van een verbeterde leeromgeving.

CAMFED's uitgebreide programma richt zich op de toegang, het behoud en de voltooiing van onderwijs voor meisjes in afgelegen, onderbediende plattelandsgemeenschappen.  Het plaatst meisjes in het middelpunt van een holistisch model dat de bredere context van achterstelling waarin zij leven erkent. CAMFED's model is geïntegreerd en ingebed in de onderwijsstructuren van districten en scholen, waardoor de band tussen thuis en school wordt versterkt en de capaciteit van die school-, gemeenschaps- en overheidsstructuren wordt opgebouwd om meisjes te ondersteunen tijdens hun opleiding en tot een veilige volwassenheid.

CAMFED heeft een unieke opwaartse spiraal gecreëerd die de steun voor onderwijs voor meisjes op een duurzame manier uitbreidt via CAMA - de vereniging van CAMFED-alumni. CAMA is opgericht door de eerste jonge vrouwen die met CAMFED's steun de middelbare school hebben afgemaakt en benut het potentieel van jonge vrouwen om veranderingen tot stand te brengen. Een groep van van jonge vrouwen uit landelijke gebieden van het hele Afrikaanse continent, op weg uit te groeien tot een ledenaantal van meer dan 150.000 in 2019 als direct resultaat van onze huidige onderwijsprogramma's, vertegenwoordigt CAMA een niet te stoppen nieuwe kracht voor verandering.  

CAMA's kracht ligt in haar institutionele, maar ook in haar emotionele infrastructuur. De leden delen een enorme vastberadenheid en veerkracht tegen een achtergrond van rurale armoede en marginalisatie.  Ze zijn zeer toegewijd om de voordelen van hun opleiding terug te geven aan hun gemeenschappen en te werken aan het voorgoed doorbreken van de armoedecirkel. In de vijf landen waar de CAMA is gevestigd, helpen haar leden nu elk jaar meer dan 500.000 kinderen om naar school te gaan.

Een unieke leningsaanpak:
Om zichzelf, hun families en de kinderen in hun gemeenschap te ondersteunen, willen veel CAMA-leden een klein bedrijfje beginnen na een opleiding via CAMFED, en velen die al een klein bedrijfje hebben, willen dat uitbreiden. Kiva leningen, gefinancierd door Kiva kredietverstrekkers, maken het mogelijk voor CAMA leden om deze doelen te bereiken.

CAMFED verstrekt leningen aan CAMA leden zonder financiële rente te berekenen. In plaats van financiële rente te betalen, betalen CAMA leden "sociale rente" door vrijwilligerswerk te doen in een gestructureerd programma, wat de gemeenschap ten goede komt en de financiële lasten van de lener vermindert.

De CAMA leden vervullen veel verschillende "sociale rente" rollen. Bijvoorbeeld, sommige CAMA leden doen vrijwilligerswerk als Learner Guides. Als Learner Guides leiden ze studenten van hun lokale school door sessies die hen helpen kritisch denken, problemen oplossen, leiderschap, ondernemerschap en communicatie vaardigheden te ontwikkelen. Ze volgen ook leerlingen op die regelmatig spijbelen en werken samen met hun familie en gemeenschap om de oorzaken van hun spijbelen aan te pakken en ervoor te zorgen dat de leerlingen naar school blijven gaan. Voorbeelden van andere "sociaal belang" rollen zijn het helpen van nieuwe CAMA leden bij de overgang van de middelbare school naar een veilige en zekere volwassenheid als een Transition Guide, mentoring en ondersteuning van minder ervaren ondernemers als een Business Guide, en het ondersteunen en bepleiten van vroegschoolse educatie (ECD) in de gemeenschap als een ECD Activist. Over het algemeen besteden CAMA-leners minstens 10 uur per maand aan hun rol als vrijwilliger terwijl ze hun "sociaal belang" lening terugbetalen.
 
CAMFED's Impact:
CAMFED steunt meisjes in 5.745 overheidsscholen verspreid over 146 districten in Zimbabwe, Zambia, Ghana, Tanzania en Malawi om naar school te gaan, te slagen, en leiders te worden van verandering in hun gemeenschappen. Tot nu toe hebben CAMFED's programma's meer dan 2,6 miljoen kinderen geholpen om naar de basis- en middelbare school te gaan.

Om de investering in onderwijs voor meisjes volledig te realiseren, gaan CAMFED's programma's verder dan de middelbare school, zodat jonge vrouwen geholpen worden om agency, financiële zekerheid en beslissingsbevoegdheid te ontwikkelen.  CAMFED werkt met CAMA om hen te helpen verschillende paden te bewandelen na de middelbare school door middel van een post-school overgangsprogramma, steun voor tertiair onderwijs, en programma's om ondernemerschap en leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. Leden van CAMA zetten zich in om terug te geven aan hun gemeenschap door middel van filantropie en vrijwilligerswerk, waardoor een positieve spiraal van meisjesonderwijs ontstaat. Er zijn momenteel meer dan 120.000 CAMA leden, met een verwacht ledenaantal van 150.000 dit jaar.
 

CAMFED Ghana's Missie
CAMFED ziet een wereld voor zich waarin ieder kind wordt opgevoed, beschermd, gerespecteerd en gewaardeerd, en opgroeit om het tij van armoede te keren.
Als de meest effectieve strategie om armoede en ongelijkheid aan te pakken, vermenigvuldigt CAMFED de onderwijskansen voor meisjes en geeft het jonge vrouwen de kracht om leiders van verandering te worden. Onze focus ligt op meisjes en jonge vrouwen in plattelandsgebieden in Afrika ten zuiden van de Sahara. Dit is waar meisjes worden geconfronteerd met een acute achterstand en waar hun empowerment een transformerende impact zal hebben.
 
Waarom Kiva werkt met CAMFED Ghana
Kiva steunt het werk van CAMFED Ghana om jonge vrouwen uit verarmde plattelandsgebieden te helpen hun eigen bedrijf op te starten of uit te breiden. De financiële onafhankelijkheid van een eigen bedrijf geeft deze opgeleide jonge vrouwen meer macht om de toekomst te bepalen die ze willen, en maakt ze minder kwetsbaar voor economisch gemotiveerde stedelijke migratie of vroegtijdig huwelijk. Door deel uit te maken van het CAMA netwerk ontvangen de leners voortdurende steun van hun medeleden en dragen ze bij aan hun gemeenschap door de "sociale rente" op hun leningen terug te betalen.

 

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

8 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

3.162
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 1.260.750,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

0% APR
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

-
Percentage achterstallige leningen

Het percentage achterstallige leningen van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

Percentage achterstallige leningen = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

9,51%
Leningen in risicozone

De risicorentevoet verwijst naar het percentage van de leningen dat door deze veldpartner moet worden terugbetaald en dat ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20,18%.

De risicorentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen het in gebreke blijven door kredietnemers of veldpartners. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20,18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

16,71%
Percentage in-gebreke-gebleven-leningen

Het in-gebreke-gebleven-percentage is het percentage beëindigde leningen die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is het percentage achterstallige leningen een meer betekenisvolle indicator voor het risico.
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

0,28%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

6,57%