Deze lening helpt bij het onderhouden van een koffieoogst.

Jose Ramon

Matagalpa, Nicaragua / Boerderij

Landbouw

0%van € 1.650,00 terugbetaald

Dit project is volledig gefinancierd en is aan het terugbetalen.

Het verhaal van Jose Ramon

José Ramón is 45 jaar oud en heeft een lange ervaring in de koffieteelt. Van jongs af aan leerde hij samen met zijn ouders het land te bewerken, hij heeft een boerderij van 2,81 hectare die hij heeft gebruikt voor koffieplantages. Voor deze koffiecyclus heeft José Ramón een lening nodig om de voeding van zijn koffieplantages te verbeteren door de toepassing van inputs en meststoffen die zijn gewassen nodig hebben. De droom van José Ramón is om het koffieareaal en de productiviteit ervan te vergroten door het goed te beheren. Ook creëert hij tijdens het seizoen banen voor mensen in zijn gemeenschap. Dit is de eerste lening die hij bij PACSA heeft afgesloten.

 

De informatie over de lening en de kredietnemer wordt automatisch vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands. Waardoor het kan voorkomen dat de spelling niet correct wordt weergegeven.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

14 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Aan het eind
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

4 maart 2024
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Flexibel
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Niet toepasbaar
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

PAC
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 1.650,00

.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Mei 2025 € 1.650,00 € 0,00 -
Totaal € 1.650,00 € 0,00 -

PAC

Statusupdate - 22 mei 2018

Eind april zijn er in Nicaragua protesten begonnen tegen een inmiddels afgebroken maatregel om de sociale uitkeringen te verlagen en de loonbelasting te verhogen. Mensen zijn de straat op gegaan met demonstraties waarin werd opgeroepen tot het aftreden van president Ortega. Helaas hebben deze protesten geleid tot het verlies van mensenlevens en een gedeeltelijke economische verlamming van het land. Op dit moment zijn er tussen alle partijen gesprekken gaande om de situatie op vreedzame wijze op te lossen. We hebben contact gehad met onze partners en houden de situatie momenteel nauwlettend in de gaten, aangezien Kiva-leners en partnerpersoneel door dergelijke politieke en sociale onrust zijn getroffen. Dit zou kunnen leiden tot een toename van de delinquentiecijfers, aangezien veel informele economische activiteiten volledig tot stilstand zijn gekomen. Naarmate er meer informatie binnenkomt, zullen we de kredietverstrekkers op de hoogte houden.

Statusupdate - 14 augustus 2017

Kiva heeft onlangs het risiconiveau van de leningen van deze Veldpartner opnieuw beoordeeld. Tijdens dit proces verzamelden onze analisten bijgewerkte operationele en financiële informatie over de instelling, spraken ze met belangrijke medewerkers en analyseerden ze de leningproducten van de Veldpartner. Het resultaat is dat de risicoclassificatie van PAC nu wordt vermeld als 1.0 sterren in plaats van 1.5 sterren.

Hoewel PAC's Kiva-leningen goed hebben gepresteerd, is de belangrijkste bron van inkomsten van PAC de export van ledenkoffie. Om een aantal redenen, zoals gewasschade door koffieroest en sterk wisselende internationale koffieprijzen, zijn de inkomsten en winstgevendheid van PAC de afgelopen jaren ongelijk geweest.

Statusupdate - 25 januari 2016

Na 29 maanden op Kiva en 255 leningen die door fondsen zijn gefinancierd, is PAC afgestudeerd uit het Experimenteel Partnerschapsprogramma van Kiva en heeft het een risicoclassificatie van 1.5 sterren gekregen. 

Beschrijving van de partner:

PAC (Association for People in Community Action) is een organisatie voor gemeenschapsontwikkeling in Nicaragua die klanten leningen, technische bijstand en toegang tot markten biedt. Zij is van mening dat een verhoogde landbouwproductie en verbeterde technologie de economische ontwikkeling in gebieden met grote armoede kan brengen.

De organisatie introduceerde haar eerste leningproducten in 1999 om leners te helpen hun boerderijen en bedrijven te verbeteren en tegelijkertijd inkomsten te genereren om de gevarieerde activiteiten van PAC te ondersteunen, met inbegrip van programma's voor voedselhulp en gewasdiversificatie.

Het primaire programma van PAC wordt het Self-Managed Model for Economic Development (MADEL) genoemd. Het doel is om landbouwproducenten te verbinden met duurzame en winstgevende markten. Dit houdt in: 

1. Financiële diensten: Kredietproducten, diensten voor waardeketenintegratie (productie, logistiek en commercialisering) en marktintelligentie.

2. Ontwikkelingsdiensten: Leiderschapstraining voor jongeren, bevordering van lokale investeringen, technische bijstand en technologische innovaties in de landbouw en kwaliteitscontrole. De organisatie helpt de boeren ook bij het verkrijgen van belangrijke certificeringen (zoals gecertificeerde biologische producten, Fair Trade USA, etc.).

3. Agribusiness Services: Toegang tot markten, zowel internationaal als nationaal.

PAC beschouwt deze diensten als drie afzonderlijke pijlers die alle drie de economische ontwikkeling ondersteunen. Leningen zijn slechts één onderdeel van het aanbod en worden alleen geschikt geacht in combinatie met andere diensten zoals marktinformatie en integratie van de productwaardeketen.

Vandaag de dag werkt PAC in meer dan 500 gemeenschappen in heel Nicaragua, met de nadruk op het noorden waar de landbouwproductie is geconcentreerd. Deze regio's overlappen met enkele van de hoogste armoedecijfers in het land. 

Om de juiste klanten te bereiken, werkt PAC met zelfbeheerde groepen van 15 tot 20 leden die het lokale gebied kennen en kredietnemers kunnen aanbevelen. Medio 2013 zijn er 88 van deze groepen met in totaal 1.450 leden. Daarvan hebben er 963 via PAC eigen leningen afgesloten. De leners worden ook ondersteund door GNR's, groepen van 6 tot 20 leden die technisch advies en normen, doelen, oogstplannen en commercialiseringskanalen bieden om de boeren te helpen hun inkomen te verhogen. 

PAC schat dat het gemiddelde inkomen in de gebieden waar het werkt rond de $2 per dag ligt, en veel van zijn leningen gaan naar grote boerderijen die eerlijke loonbanen creëren voor Nicaraguanen die onder de armoedegrens leven.

Om deze producenten toegang te geven tot hoogwaardige markten heeft PAC relaties ontwikkeld met exporteurs en commerciële bedrijven. De organisatie onderhandelt met elk van deze partijen over contracten. De primaire export bestaat uit taro en koffie, yucca, gember en cacao.

Op dit moment worden de fondsen van Kiva-kredietverstrekkers gebruikt om de koffietelers te ondersteunen -- enkele van de armste leners van de organisatie. Door de relatie van PAC met de Fair Trade USA zijn de klanten van de koffieboeren gegarandeerd van bepaalde minimumprijzen voor elk pond koffie, een Fair Trade-etikettering (die de waarde van 20 cent per pond verhoogt) en, als het product biologisch is, een verkoopprijsstijging van 30 cent per pond.

De Kiva-financiering wordt vooral gebruikt om 3 leningproducten te ondersteunen:

1. Leningen voor veldrenovatie: Leningen met een looptijd van 5 jaar voor het planten van nieuwe koffiebomen omdat oudere bomen niet meer zo productief zijn. Nieuwe bomen stellen de boeren in staat om een hoge opbrengst te behouden. Deze leningen omvatten een aflossingsvrije periode van één jaar zonder dat er kapitaal of rente verschuldigd is. Dit geeft de boeren de tijd om de bomen te laten rijpen.

2. Werkkapitaal voor het onderhoud van de boerderij: leningen van 15-18 maanden om de boeren te helpen zich kunstmest, arbeid, bodembescherming, enz. te veroorloven.

3. Landbouwinvesteringsleningen: Voor investeringen op grotere schaal op boerderijen, inclusief de aankoop van activa, de bouw, waterzuiveringssystemen en nog veel meer. De looptijd van de lening varieert tussen 5 en 7 jaar.

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

10 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

1.353
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 1.164.505,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

20% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

-
Percentage achterstallige leningen

Het percentage achterstallige leningen van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

Percentage achterstallige leningen = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

0,96%
Leningen in risicozone

De risicorentevoet verwijst naar het percentage van de leningen dat door deze veldpartner moet worden terugbetaald en dat ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20,18%.

De risicorentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen het in gebreke blijven door kredietnemers of veldpartners. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20,18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

0,96%
Percentage in-gebreke-gebleven-leningen

Het in-gebreke-gebleven-percentage is het percentage beëindigde leningen die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is het percentage achterstallige leningen een meer betekenisvolle indicator voor het risico.
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

2,13%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

0,10%