Deze lening helpt om nog een buffel aan te schaffen en zo een goed inkomen te verdienen om haar droom waar te maken om haar kinderen betere levensomstandigheden te bieden.

Shakila

Fazil Pur, Pakistan / Zuivel

Landbouw

Dit project is al volledig gesteund

 

Het verhaal van Shakila

Shakila had een zwaar leven door financiële beperkingen. Het werd erg moeilijk voor haar om de huishoudelijke uitgaven te doen met een beperkt inkomen. Ze is een 42-jarige, getrouwde vrouw die melk is gaan verkopen om haar man te helpen. Ze heeft buffels om te melken. Ze verkoopt de melk in haar omgeving. Haar bedrijf doet het goed genoeg om de kosten van haar gezin te betalen. Ze heeft 7 kinderen. Ze is een toegewijde moeder en wil het beste voor haar kinderen. Ze heeft een lening aangevraagd van 100.000 PKR om nog een buffel te kunnen kopen en zo een goed inkomen te verdienen om haar droom van betere levensomstandigheden voor haar kinderen waar te maken.

 

De informatie over de lening en de kredietnemer wordt automatisch vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands. Waardoor het kan voorkomen dat de spelling niet correct wordt weergegeven.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

14 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Maandelijks
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

18 april 2024
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Flexibel
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Nee
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

Kashf Foundation
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 375,00

.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Totaal € 0,00 € 0,00 -

Kashf Foundation

Beschrijving van de partner:

Kashf Foundation is een van de belangrijkste microfinancieringsverstrekkers in Pakistan, gericht op het uitbreiden van de financiële toegang tot arme huishoudens, vooral die met een vrouw aan het hoofd. De organisatie is actief in de provincies Punjab en Sindh en is van plan 19 nieuwe filialen te openen om alle vier de provincies van Pakistan te bestrijken. De organisatie is pionier en biedt financiële producten en andere diensten aan die aansluiten bij de veranderende behoeften van haar klanten. Tot op heden heeft Kashf ongeveer 270 miljoen dollar uitbetaald aan naar schatting 2 miljoen vrouwelijke klanten.

Producten en diensten:

 • Kashf Karobaar Karza (algemene lening): Dit is een productieve lening, ontworpen voor nieuwe en bestaande bedrijven. De leningen worden uitbetaald aan groepen van 3 tot 5 vrouwen en variëren van US$278 tot US$556 per klant met een krediettermijn van 1 jaar. Deze leningen omvatten gedetailleerde bedrijfsbeoordelingen, waardoor zowel klanten als leningverantwoordelijken hun kredietbeslissingen kunnen versterken en de capaciteit van klanten kunnen opbouwen met bedrijfsplannen voor het genereren van meer inkomsten.
 • Kashf Madadgar Karza (noodlening): Kredieten die bedoeld zijn om klanten te ondersteunen tijdens financieel onstabiele perioden. Klanten gebruiken deze leningen om het schoolgeld van de kinderen, de rekeningen van de nutsbedrijven en andere ongeplande uitgaven te betalen. Ze zijn snel en gemakkelijk toegankelijk, zodat vrouwen in de behoeften van hun gezin kunnen blijven voorzien zonder buitensporige rentetarieven te betalen.
 • Woningverbeteringslening: Leningen die ontworpen zijn om de waarde van de huizen van klanten te verhogen en hun levensomstandigheden te verbeteren. Sommige cliënten gebruiken deze leningen om hun huis geschikt te maken voor verhuur of om vee te huisvesten, wat extra inkomsten oplevert. Kashf heeft deze leningen voorlopig opgeschort, maar ze kunnen in de toekomst beschikbaar zijn.
 • Kashf Zindagi Bima (verzekering): Voor alle Kashf-cliënten is een betaalbare levensverzekering beschikbaar om het risico dat zij lopen bij een overlijden te beperken. Kashf treedt op als agent van de verzekeringsmaatschappij om dit product aan klanten te leveren. Deze verzekering dekt uitstaande saldi op Kashf leningen op het moment van overlijden van de klant en/of haar echtgenoot, plus US$55 aan begrafeniskosten voor de familie.
 • Basisopleiding financiële geletterdheid: Deze training wordt gegeven voorafgaand aan de uitbetaling van de lening om klanten te informeren over de basisprincipes van lenen, schuldmanagement, sparen, klantrechten en de details van de financiële overeenkomsten die ze aangaan met Kashf. Klanten worden voorzien van referentiemateriaal als aanvulling op de persoonlijke training. En klanten die zijn afgestudeerd aan het programma melden dat de training hen heeft geholpen hun begrip van financiële kwesties te verbeteren voordat ze hun leningen gebruikten, de nadelen van het afsluiten van meer dan één lening tegelijk, en hoe ze hun krediet effectiever kunnen gebruiken.
 • Gesystematiseerde financiële educatietraining: Deze training is onderverdeeld in modulegebaseerde workshops die certificering bieden op vier gebieden: sparen, budgetteren, schuldmanagement en financiële transacties. Deze lessen worden gegeven binnen gemeenschappen met groepen van 10 tot 15 klanten. De klanten die deze trainingen hebben gevolgd, melden een stijging van de bedrijfsopbrengsten, een stijging van het spaargeld en zeggen dat hun bedrijfs- en huishoudbeslissingen daardoor efficiënter zijn geworden.
 • Gender training: De lessen worden gegeven door gespecialiseerde gendertrainers met klanten, hun echtgenoten en tienerjongens uit lokale gemeenschappen. Deze training is bedoeld om het bewustzijn over genderdiscriminatie te bevorderen en de mentaliteit van de deelnemers over gendernormen met betrekking tot de rol van vrouwen in de economie en de toegang tot financiële diensten te veranderen. De deelnemers aan de training - met name echtgenoten en jongens - maken melding van een grotere gevoeligheid voor genderrollen en een beter begrip van discriminatiekwesties. Zij maakten ook afspraken om hun gedrag te veranderen om vrouwen rechtvaardiger te behandelen.
 • Laboratoria voor bedrijfsincubatie (BIL): Dit programma heeft tot doel om thuiswerkende vrouwen te transformeren in micro- of kleine ondernemers die mogelijk anderen in hun gemeenschap in dienst kunnen nemen. Het BIL ontwikkelt en versterkt door vrouwen geleide bedrijven door middel van verschillende diensten voor bedrijfsontwikkeling en ondersteuning van netwerken, waaronder training in bedrijfsmanagement, marketing, netwerken en bedrijfsinnovatie.

Kashf is een pionier op het gebied van microfinanciering. Het was niet alleen de eerste gespecialiseerde microfinancieringsinstelling in Pakistan, maar ook de eerste die zich richtte op vrouwen uit gemeenschappen met een laag inkomen en die een duurzame prijs voor haar diensten in rekening bracht.

Geïnspireerd door het succes van de Grameen Bank, startte Kashf in 1996 en bracht het de eerste drie jaar door met het verzamelen van marktonderzoek om inzicht te krijgen in de vraag naar microfinancieringsdiensten onder arme vrouwen. Vanaf het begin richtte het zich op klanttevredenheid en beschermingsprincipes. Vandaag de dag heeft het 157 kantoren, een portefeuille van meer dan 32 miljoen dollar en meer dan 280.000 actieve klanten.

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

11 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

24.761
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 12.150.470,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

39% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

-
Percentage achterstallige leningen

Het percentage achterstallige leningen van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

Percentage achterstallige leningen = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

0,13%
Leningen in risicozone

De risicorentevoet verwijst naar het percentage van de leningen dat door deze veldpartner moet worden terugbetaald en dat ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20,18%.

De risicorentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen het in gebreke blijven door kredietnemers of veldpartners. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20,18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

0,16%
Percentage in-gebreke-gebleven-leningen

Het in-gebreke-gebleven-percentage is het percentage beëindigde leningen die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is het percentage achterstallige leningen een meer betekenisvolle indicator voor het risico.
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

1,25%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

1,29%