A loan of € 775 helps to purchase cement, bricks, sand, metal, paint and electric materials.

Laxmi

Gunpur, Rayagada, Odisha, India / Persoonlijke woonlasten

Huisvesting

Dit project is al volledig gesteund

 

Het verhaal van Laxmi

Laxmi is resident of Gunpur village of Rayagada district, Odisha, India. She is 51 years old. She is living with her husband and two sons. Her husband is running a bangle shop of his own. Laxmi is doing tailoring work to add some extra income for the household.

She has the basic necessities of life: permanent monthly incomes from established businesses, a two-wheeler and allied items to manage her family. Still, her family members are not so happy because they lack a good RCC (reinforced concrete) house.

They are staying at a rented house with a high rate of rent and without sufficient facilities. It is very difficult to leave during rainy season. It is also very difficult to stay during summer and winter seasons.

In this situation, she decided to construct a house. She has already started to construct the house. But she lacks sufficient funds to complete it. So Laxmi decided to borrow loan from any bank or other financial institution.

At that moment she came to Mahashakti Foundation to learn about house loan details. Mahashakti Foundation has decided to disburse a loan to Laxmi for house construction. From the loan Laxmi will complete the door, windows, plastering, flooring and painting of the house. She will also complete the wiring with an electricity connection.

She is very happy to know that her house will complete within a few months. It not only reduces the financial burden but also help Laxmi to feel proud to own a house in the society.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

43 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Aan het eind
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

30 november 2015
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Vast
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Gedeeltelijk
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

Mahashakti Foundation
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 775,00

.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Jun. 2019 € 775,00 € 0,00 -
Totaal € 775,00 € 0,00 -

Mahashakti Foundation

Statusupdate - 1 augustus 2019

Kiva en Mahashakti zijn een terugbetalingsplan overeengekomen om hun uitstaande bedrag tegen december 2019 volledig terug te betalen.  Op het moment van deze update is Mahashakti bezig met de terugbetalingsovereenkomst, en Kiva zal de terugbetalingen aan de geldschieters vereffenen.

Statusupdate - 16 oktober 2017

Kiva verplaatst de Mahashakti Foundation van een inactieve naar een gepauzeerde status, aangezien de organisatie momenteel 3 maanden achterloopt op het terugbetalen van fondsen aan Kiva-kredietverleners. Terwijl Kiva deze situatie actief blijft volgen, zijn er verschillende redenen waarom deze organisatie de laatste tijd moeite heeft met het doen van terugbetalingen.

In de nasleep van de stopzetten van 500 en 1000 Roepiebiljetten door de regering van India eind 2016, waren de Mahashakti-leningnemers niet in staat om hun leningen op tijd terug te betalen omdat er een schaarste aan valutabonnen was. Dit belastte Mahashakti's uitbetaling van leningen en de organisatie heeft sindsdien moeite om haar leningsoperaties en cashflows op elkaar af te stemmen. Bovendien heeft de Mahashakti Foundation moeilijkheden ondervonden om toegang te krijgen tot liquide middelen, zoals contant geld en kortetermijnleningen, waardoor ze Kiva en haar geldschieters niet kon terugbetalen.

Kiva blijft met deze partner samenwerken om het aan Kiva-kredietverstrekkers verschuldigde bedrag te recupereren en zal aanvullende relevante informatie verstrekken wanneer deze beschikbaar komt.

Statusupdate - 26 december 2016

Als gevolg van veranderingen in de regelgeving door de regering van India is Kiva niet langer in staat om fondsen te sturen naar Mahashakti Foundation. Als gevolg daarvan heeft Kiva deze Veldpartner naar de inactieve status verplaatst. Dit betekent dat de Mahashakti Foundation geen fondsenwervende leningen meer op de website plaatst, hoewel Kiva volledig verwacht dat de partner de terugbetalingen aan Kiva-kredietverstrekkers zal blijven sturen zolang de partner een openstaand saldo heeft. Als de regels veranderen en deze partner vraagt om opnieuw geld in te zamelen op Kiva, dan is Kiva bereid om hun financieringslijn te heropenen. We zullen eerst alle extra controle- en due diligence-taken uitvoeren die we nodig achten, voordat we de partner toestemming geven om te beginnen met de fondsenwerving voor nieuwe leningen.

Beschrijving van de partner:

De Mahashakti Foundation is een openbare liefdadigheidsinstelling die in 2004 is opgericht om het levensonderhoud van mensen in de lage-inkomensstaat Odisha te verbeteren door middel van microfinanciering en ontwikkelingsdiensten.

De stichting is ontstaan uit een programma van Odisha's toonaangevende NGO, de Friend's Association for Rural Reconstruction, of FARR. FARR is gestart in 1984 en zet zich in voor het mobiliseren van gemeenschappen voor mensenrechtenbewustzijn en economische ontwikkeling, vooral onder inheemse en kwetsbare kaste groepen in de staat.

In het besef dat veel van deze mensen afhankelijk zijn van bosbouwhandel en seizoensgebonden geldstromen, is FARR in 1994 begonnen met het aanbieden van microkredieten als alternatief voor de uitbuitende informele geldschieters. Tien jaar later werd Mahashakti opgericht om een officieel microfinancieringsprogramma uit te voeren met de hulp van de CARE-organisatie en financiële steun van het Britse ministerie van Internationale Ontwikkeling.

Vandaag de dag is Mahashakti actief in zes van de armste districten van Odisha. Dit gebied wordt beschouwd als de armste regio van het land, met 91% van de bevolking die in dorpen woont en 39% die behoort tot inheemse gemeenschappen waar het gemiddelde daginkomen lager is dan 1 dollar. Mahashakti werd opgericht om met deze bevolkingen te werken en hen in staat te stellen hun eigen sociaal-economische, politieke en culturele behoeften te vervullen.

Met dit in het achterhoofd biedt de organisatie microsparen, microkrediet, microverzekering (gezondheid en leven), diensten voor de ontwikkeling van het levensonderhoud, opties voor gezondheidszorg, water- en sanitaire voorzieningen, voedselzekerheidsprogramma's en nog veel meer.

Mahashakti werkt momenteel met 25.000 arme gezinnen via verschillende ontwikkelingsactiviteiten. In de afgelopen zes jaar heeft het INR 60 crores (10,8 miljoen dollar) uitbetaald. De huidige uitstaande portefeuille is INR 5 crores (ongeveer $900.900). Het huidige aflossingspercentage is 98%.

De kernwaarden van Mahashakti zijn onder meer:

- Eerlijkheid in alle transacties met alle belanghebbenden van de organisatie.

- Empathie in het begrijpen van de zorgen en ideeën van mensen binnen en buiten de organisatie.

- Moed bij het vinden van de juiste oplossingen en resultaten voor kwesties en problemen zonder afbreuk te doen aan de waarden in geval van tegenspoed.

- Teamwork als middel om de missie en doelstellingen van de organisatie te bereiken door elkaar te respecteren.

- Stiptheid, het respecteren en nakomen van organisatorische verplichtingen binnen het geplande tijdsbestek.

- Uitmuntendheid op elk gebied van de organisatie en het bereiken van resultaten die beter zijn dan de reeds bereikte resultaten.

- Communicatie en openhartigheid om vrij en openhartig meningen te uiten zonder remmingen.

- Transparantie door een hoge mate van betrokkenheid te tonen door te rapporteren wat wel en niet van ons wordt verwacht. 

De operationele filosofie van Mahashakti is als volgt:

1. Operationele principes gebaseerd op rechtvaardigheid, barmhartigheid en nederigheid.

2. Goed bestuur, dat is de verwachting van elke stakeholder.

3. Operationele uitmuntendheid door transparantie in systemen en processen.

4. Mededogen met de armen en respect voor het individu.

5. Menselijke benadering van zakendoen, gericht op het opbouwen van relaties in plaats van op kortetermijnwinst.

Mahashakti heeft een aantal hoogwaardige samenwerkingsverbanden met financiële instellingen als Oikocredit, Rabo Bank, Ananaya Finance en meer. Het is ook lid van nationale en internationale microfinancieringsnetwerken zoals Sa-Dhan, SAMN, AMFA, INAFI, MIX Market en CGAP.

Onlangs werd de organisatie bekroond met graad A op haar Code of Conduct Assessment van Access Assist, een gerespecteerde non-profit organisatie die de financiële dienstverlening aan de armen evalueert en controleert. 

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

11 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

587
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 1.051.425,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

8% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

-
Percentage achterstallige leningen

Het percentage achterstallige leningen van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

Percentage achterstallige leningen = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

0,00%
Leningen in risicozone

De risicorentevoet verwijst naar het percentage van de leningen dat door deze veldpartner moet worden terugbetaald en dat ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20,18%.

De risicorentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen het in gebreke blijven door kredietnemers of veldpartners. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20,18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

0,00%
Percentage in-gebreke-gebleven-leningen

Het in-gebreke-gebleven-percentage is het percentage beëindigde leningen die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is het percentage achterstallige leningen een meer betekenisvolle indicator voor het risico.
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

0,00%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

2,29%